Xuất hóa đơn điện tử cho khách lẻ

Khách sản phẩm không rước hoá đơn phải xử lý ráng nào? trong thực thế có tương đối nhiều trường hợp quý khách mua hàng nhưng lại lại không lấy hóa đơn, kế toán phụ thuộc vào giá bán trị giao dịch để xử lý theo như đúng quy định.

Bạn đang xem: Xuất hóa đơn điện tử cho khách lẻ

Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ giải đáp cách xuất hóa 1-1 điện tử người sử dụng không rước hóa đơn

Quy định vào trường hợp quý khách không đem hóa đơn

1. Trường đúng theo khách lẻ không mang hóa đơn có giá trị trên 200.000 đồng

"Trường hòa hợp khi bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ từ bỏ 200.000 đồng trở lên từng lần, người mua không đem hóa đối kháng hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ "người thiết lập không lấy hoá đơn" hoặc "người sở hữu không cung ứng tên, địa chỉ, mã số thuế."

⇒ Khi bán hàng có giá trị đơn hàng > 200.000 đồng thì buộc phải phải xuất hóa đối chọi (dù khách hàng ko lấy hóa đơn).

Khóa học Kế Toán Tổng hợp Online - thúc đẩy Trực Tiếp Với giáo viên Kế Toán Trưởng trên 15 Năm gớm Nghiệm

2. Trường vừa lòng khách lẻ mua dưới 200.000 đồng không lấy hóa đơn

"Điều 16. Bán sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

1. Bán hàng hoá, dịch vụ thương mại có tổng giá giao dịch dưới 200.000 đồng những lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu ước lập với giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ chưa hẳn lập hóa solo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, bạn bán phải tạo Bảng kê kinh doanh nhỏ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải tất cả tên, mã số thuế và địa chỉ của tín đồ bán, tên sản phẩm hoá, dịch vụ, quý giá hàng hoá, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên với chữ ký tín đồ lập Bảng kê. Trường phù hợp người phân phối nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương thức khấu trừ thì Bảng kê kinh doanh nhỏ phải tất cả tiêu thức “thuế suất quý hiếm gia tăng” với “tiền thuế cực hiếm gia tăng”. Sản phẩm hoá, dịch vụ đẩy ra ghi trên bảng kê theo sản phẩm công nghệ tự bán sản phẩm trong ngày (mẫu số 5.7 Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tư này).

Xem thêm: Cách Chơi Darius Tốc Chiến Bảng Ngọc Và Cách Lên Đồ Mạnh Nhất

3. Cuối từng ngày, cơ sở sale lập một hoá solo giá trị ngày càng tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán sản phẩm hoá, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên cùng giữ liên giao cho người mua, những liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hoá đối kháng này ghi là “bán lẻ không giao hoá đơn”."

*

Mẫu bảng kê kinh doanh nhỏ hàng hóa, dịch vụ thương mại trực tiếp cho tất cả những người tiêu dùng

Cách viết hóa solo điện tử người sử dụng không rước hóa đơn

Như Kế toán Lê Ánh đã trình diễn ở trên, trường hợp khách hàng không rước hóa đơn thì công ty lớn vẫn xuất hóa đối chọi như những trường hợp bán sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ thông thường.

Tiêu thức "Họ tên người tiêu dùng hàng" sẽ ghi là "Khách hàng không lấy hoá đơn". Hoặc cài "người tải không hỗ trợ tên, địa chỉ, mã số thuế".


*

Cách xuất hóa solo điện tử quý khách không rước hóa đơn


⇒ Để kê khai hóa 1-1 điện tử khách hàng không rước hóa đơn, kế toán tiến hành kê khai thuế như các hóa đối chọi bình thường.

Mức xử phạt lúc không lập hóa đơn bán hàng hóa, thương mại & dịch vụ có giá trị thanh toán giao dịch từ 200.000 đồng trở lên:

 

"3. Vạc tiền tự 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong số hành vi:

...

d) Lập hóa 1-1 nhưng không giao cho những người mua, trừ trường đúng theo trên hóa 1-1 ghi rõ người tiêu dùng không mang hóa 1-1 hoặc hóa đối kháng được lập theo bảng kê"

(Theo Khoản 3, Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC)

"4. Vạc tiền trường đoản cú 10.000.000 đồng cho 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa solo khi bán sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại có giá chỉ trị thanh toán giao dịch từ 200.000 đồng trở lên cho những người mua theo quy định. Cùng với câu hỏi bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải khởi tạo hóa đơn giao cho những người mua.”

(Khoản 4, Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC)

Trên đây Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chúng ta cách viết hóa solo điện tử quý khách hàng không lấy hóa đơn. Hóa solo điện tử sẽ được vận dụng tại phần đông các doanh nghiệp vì vậy khám phá những nghiệp vụ tương quan đến hóa đối chọi điện tử để giúp đỡ ích tương đối nhiều cho các bạn trong các bước thực tế, hãy đọc thêm các bài viết dưới đây nhé: