XỐ SỐ TRỰC TIẾP LIVE

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
1 0 5,2
- 1 0,3
9,0 2 6,5,7
6,1,7 3 6
- 4 5
4,0,2 5 -
2,3 6 3
2 7 3
8 8 8
- 9 2
Long An
Chục Số Đơn Vị
2 0 9,8
- 1 -
9,3 2 0,9,8
8 3 2
- 4 8
7 5 -
- 6 -
- 7 5
9,0,4,2 8 3
2,0 9 8,2
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
7,3,6,7,8 0 4
- 1 4,2
1 2 8,5,3,8
2 3 0
6,1,0,8 4 6
2,8 5 -
4,8 6 4,0
- 7 0,0
2,2 8 6,9,0,5,4
8 9 -
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
4,6,3 0 9
8 1 -
8,8 2 -
9 3 8,0
6 4 0,6
7 5 -
7,4 6 4,0
- 7 6,9,5
3 8 9,2,2,1
8,0,7 9 3

Miền Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Ngày
*
In 4 bảng / A4
*
In 1 bảng / A4

*
Xem thống kê Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.