Từ điển tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật

*

Bạn đang xem: Từ điển tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation

Xem thêm: Tìm Hiểu Các Trình Duyệt Nào Tốt Nhất Hiện Nay Tại Việt Nam, 6 Trình Duyệt Web Tốt Nhất 2021 Bạn Nên Tham Khảo

Từ điển Anh Việt chăm ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
*
translate
*
translate /træns"leit/
*
ngoại động từ dịch, thông ngôn khổng lồ translate an English book into Vietnamese dịch một cuốn sách tiếng Anh lịch sự tiếng Việt gửi sang, trở thành lớn translate emotion into kích hoạt vươn lên là tình cảm thành hành động to translate dream into reality biến chuyển ước mơ thành lúc này to translate opetry into music chuyển thơ thành nhạc, phổ nhạc thành thơ to translate Lenin"s teachings into reality tiến hành lời dạy dỗ của Lê-nin giải thích, xem như là kindly translate xin ông vui lòng lý giải rõ mang lại ý ông mong muốn nói bởi not translate my hesitation as ill-will xin anh đừng coi sự lần khần của tôi là thiếu thiện ý thuyên chuyển (một vị giám mục) thanh lịch địa phận khác truyền lại, truyền đạt lại (bức điện) (toán học); (kỹ thuật) mang lại tịnh tiến siêng ngành tài chính phiên dịch chăm ngành chuyên môn biên dịch chuyển đổi chuyển đổi dịch dịch chuyển gán thông ngôn Lĩnh vực: toán & tin dịch, thông dịch phân chia Lĩnh vực: điện lạnh tịnh tiến siêng ngành chuyên môn Lĩnh vực: điện tử và viễn thông dịch, biên dịch
*