Tính tổng của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Số lớn nhất có 4 chữ số không giống nhau là 9876

Số nhỏ dại nhất có 3 chữ số khác nhau là 102

Tổng 2 số kia là: 9876+102=9978

Vậy tổng của số lớn nhất có tư chữ số không giống nhau và số nhỏ tuổi nhất tất cả 3 chữ số khác nhau là 9978


*

Số lớn nhất có 4 chữ số không giống nhau là : 9876

Số bé nhỏ nhất có 3 chữ số khác biệt là : 102

Tổng của chúng là :

9876+102=9978

Vậy..

Bạn đang xem: Tính tổng của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau


Số lớn số 1 có 4 c/s khác nhau : 9876

Số nhỏ xíu nhất bao gồm 3 c/s khác biệt : 102

Tổng của 2 số là : 

9876 + 102 = 9978

Đáp số : 9978


GIẢI:

Số lớn số 1 có tư chữ số khác nhau là: 9876

Số bé dại nhất có cha chữ số khác biệt là:102

=> Tổng của số lớn nhất có tứ chữ số khác biệt và số nhỏ tuổi nhất có tía chữ số khác biệt là:

9876+102=9978

Đ/S: 9978

HOK TỐT! ^-^


Bải giải 

Số lớn nhất có bốn chữ số khác biệt là : 9876

Số bé dại nhất có cha chữ số khác biệt là : 1023

Tổng nhì số sẽ là :

9876 + 102 = 9978

Đáp số : 9978

Chúc bạn hok tốt !


Số lớn số 1 có 4 c/s khác nhau : 9876

Số nhỏ dại nhất bao gồm 3 c/s khác biệt : 102

=> Tổng 2 số sẽ là : 9876 + 102 = 9978

Vậy ...................

Chúc em học tốt~~


GIẢI:

Số lớn số 1 có tứ chữ số không giống nhau là: 9876

Số nhỏ dại nhất có ba chữ số khác biệt là:102

=> Tổng của số lớn số 1 có bốn chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có tía chữ số khác nhau là:

9876+102=9978

Đ/S: 9978

HOK TỐT! ^-^


a.Tìm hiệu của số lớn số 1 có cha chữ số khác nhau và số bé dại nhất tất cả bốn chữ số tương đương nhau.b.Tìm tổng của số lớn nhất cùng số nhỏ dại nhất bao gồm bốn chữ số khác biệt được lập từ bốn chữ số 1;3;5;8.

Xem thêm: Nhịp Số Điện Thoại Tổng Đài Acb, Câu Hỏi Thường Gặp


Tổng của số lớn số 1 có tứ chữ số khác nhau và số bé dại nhất có bốn chữ số không giống nhau là:

A. 10999

B. 8642

C. 8646

D. 10899


a. Tính tổng của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số bé xíu nhất có cha chữ số khac nhau?

b. Tính tổng của lớn nhất có ba chữ số với số bé dại nhất gồm hai chữ số?


tìm tổng của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau mà tổng tía chữ số đó bởi 8 cùng số nhỏ nhất có ba chữ số khác biệt có tổng những chữ số là 6


Khi vội vàng tổng của số nhỏ nhắn nhất gồm bốn chữ số khác nhau và số lớn số 1 có bố chữ số khác nhau lên 3 lần ta tất cả số mới là?


a) Số bé nhỏ nhất bao gồm 3 chữ số không giống nhau là .............

b) Số nhỏ tuổi nhất bao gồm 4 chữ số khác nhau là ..............

c) tính tổng số lớn nhất có 3 chữ số khác biệt với số chẵn gồm 4 chữ số khác biệt tổng 2 số sẽ là .............