TÌM M ĐỂ PHƯƠNG TRÌNH CÓ NGHIỆM KÉP

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Tìm m để phương trình có nghiệm kép

*

Các bạn giúp bản thân với:

Cho phương trình (x^2-left(m-1 ight)x+4=0)

Tìm m để pt có nghiệm kép, tính nghiệm kép đó?x(^2)- (m-1)x + 4=0 ( a=1; b=-(m-1);c=4)

(Delta)= (-(m-1))2-4x4x1

(Delta)=m2-2m+1-4

(Delta)=m2 - 2m -3

Để pt đã cho có n kép thì (Delta)=0 

(Leftrightarrow)m2-2m -3 =0 ( đk m ( e)0 ) (a = 1 ;b =-2 ; c= -3 )

Ta có ; a- b + c = 1 -(-2) +( -3)=0

nên pt đã cho bao gồm 2 nghiêm m1= -1 ; m2= (frac-ca)= -(frac-31)=3

vậy pt đã cho có 2 n m1 =-1 ; m2= 31.Phương trình x^2 +5x -m -3 tất cả nghiệm kép khi?

2.Cho pt x^2 - 5x+m-3 =0 (1)

1)Tìm m để pt gồm nghiệm kép. Search nghiệm kép đó.

2)Với quý giá nào của m thì phương trình (1) bao gồm 2 nghiệm phân biệt.

Giúp cùng với ạ.


1. 

xét delta có 

25 -4(-m-3)

= 25 + 4m + 12 

= 4m + 37 

để phương trình gồm nghiệm kép thì delta = 0 

=> 4m + 37 = 0 => m = (dfrac-374)

2. 

a) xét delta 

25 - 4(m-3) = 25 - 4m + 12 = -4m + 37 

để phương trình bao gồm nghiệm kép thì delta = 0 

=> -4m + 37 = 0 

=> m = (dfrac374)

b)

xét delta 

25 - 4(m-3) = 25 - 4m + 12 = -4m + 37 

để phương trình có 2 nghiệm khác nhau thì delta > 0 

=> -4m + 37 > 0 

=> m (dfrac374)


Cho pt : x2 - 2(m-3) x + mét vuông - 1 = 0 ( m là tham số ). Kiếm tìm m để pt : a) vô nghiêmb) bao gồm nghiệmc) gồm nghiệm kép. Search nghiệm képd) có 2 nghiệm phân biệt


Ta có: (Delta=4left(m-3 ight)^2-4.left(m^2-1 ight))

a. Để phương trình vô nghiệm thì (Delta10Leftrightarrow m>dfrac106=dfrac53)

b. Để phương trình có nghiệm thì: 

(Deltage0Leftrightarrowleft(m-3 ight)^2ge m^2-1Leftrightarrow m^2-6m+9ge m^2-1Leftrightarrow6mle10Leftrightarrow mledfrac106=dfrac53)

c. Để phương trình gồm nghiệm kép thì:

(Delta=0Leftrightarrowleft(m-3 ight)^2=m^2-1Leftrightarrow m^2-6m+9=m^2-1Leftrightarrow6m=10Leftrightarrow m=dfrac106=dfrac53)

Nghiệm kép của phương trình là: (dfrac-b2a=dfrac2left(m-3 ight)2.1=dfrac2left(dfrac53-3 ight)2=-dfrac43)

 

d. Để phương trình bao gồm nghiệm minh bạch thì:

(Delta>0Leftrightarrowleft(m-3 ight)^2>m^2-1Leftrightarrow m^2-6m+9>m^2-1Leftrightarrow6m


Đúng 2
comment (0)

a, Để pt vô nghiệm 

(Delta"=left(m-3 ight)^2-left(m^2-1 ight)=-6m+9+1=-6m+10dfrac53)

b, Để pt có nghiệm 

(Delta"=-6m+10ge0Leftrightarrow mledfrac53)

c, Để pt có nghiệm kép 

(Delta"=-6m+10=0Leftrightarrow m=dfrac53)

(x_1=x_2=dfrac2left(m-3 ight)2=m-3)

d, Để pt tất cả 2 nghiệm pb 

(Delta=-6m+10>0Leftrightarrow m


Đúng 0
comment (0)

cho pt: x2 -2(m+4)x+m2=0

a) giải phương trình với m=8

b)tìm m để pt có 2 nghiệm thỏa mãn: x12+x22 = -2

c)tìm m nhằm 1 nghiệm là x = -2, search nghiệm còn lại

d)tìm m nhằm pt có nghiệm kép! tra cứu nghiệm kép đó


Lớp 9 Toán bài 6: Hệ thức Vi-et và ứng dụng
3
1
Gửi hủy

b, Để phương trình có 2 nghiệm (Deltage0)

hay (left(2m+8 ight)^2-4.m^2=4m^2+32m+64-4m^2=32m+64ge0)

(Leftrightarrow32mge64Leftrightarrow mge2)

Theo Vi et ta gồm : (left{eginmatrixx_1+x_2=-dfracba=2m+8\x_1x_2=dfracca=m^2endmatrix ight.)

mà (left(x_1+x_2 ight)^2=4m^2+32m+64Rightarrow x_1^2+x_2^2=4m^2+32m+64-2x_1x_2)

(=4m^2+32m+64-2m^2=2m^2+32m+64)

Lại có : (x_1^2+x_2^2=-2)hay (2m^2+32m+66=0Leftrightarrow m=-8+sqrt31left(ktm ight);m=-8-sqrt31left(ktm ight))


Đúng 1

bình luận (0)

a) cố kỉnh m=8 vào phương trình, ta được:

(x^2-2cdotleft(8+4 ight)x+8^2=0)

(Leftrightarrow x^2-24x+64=0)

( extΔ=left(-24 ight)^2-4cdot1cdot64=576-256=320)

Vì Δ>0 bắt buộc phương trình gồm hai nghiệm rành mạch là:

(left{eginmatrixx_1=dfrac24+8sqrt52=12+4sqrt5\x_2=dfrac24-8sqrt52=12-4sqrt5endmatrix ight.)

Vậy: lúc m=8 thì phương trình có hai nghiệm tách biệt là (x_1=12+4sqrt5;x_2=12-4sqrt5)


Đúng 0
comment (0)

a, cụ m = 8 vào phương trình trên ta được : 

khi kia phương trình tương đương 

(x^2-2left(8+4 ight)x+64=0Leftrightarrow x^2-24x+64=0)

Ta gồm : (Delta=left(-24 ight)^2-4.64=320>0)

Vậy phương trình tất cả 2 nghiệm phân biệt 

(x_1=dfrac24-sqrt3202;x_2=dfrac24+sqrt3202)bạn từ bỏ rút gọn nhé 


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho phương trình x^2+2(m+1)x+2m+2=0

a. Tìm kiếm m để pt tất cả 2 nghiệm pb

b. Search m để pt bao gồm nghiệm kép, tính nghiệm đó

c. Tìm m nhằm phương trình gồm hai nghiệm x1, x2 thỏa x^21+x^22=8


Lớp 9 Toán
2
0
Gửi diệt

A, ta có: (Delta’)=m2-1

Vậy trình tất cả 2 nghiệm biệt lập m2-1>0 => m>1

B,Phương trình có nghiệm kép khi: m2-1=0 => m=+- 1

Nghiem kép kia là: 0


Đúng 0

bình luận (0)

(x^2+2left(m+1 ight)x+2m+2=0)

(Delta"=left(m+1 ight)^2-left(2m+2 ight)=m^2-1)

a, Để phương trình gồm hai nghiệm phân minh thì:

(Delta">0)

(Leftrightarrow m^2>1)

(Leftrightarrow m^2-1>0)

(Leftrightarrow m1)

b, Phương trinh tất cả nghiệm kép khi:

(Delta"ge0)

(Leftrightarrow m^2-1ge0)

(Leftrightarrow mle-1;mge1)

Theo Viet ta có:

(x_1+x_2=-2left(m+1 ight))

(x_1x_2=2left(m+1 ight))

(x_1^2+x_2^2=8)

(Leftrightarrowleft(x_1+x_2 ight)^2-2x_1x_2=8)

(Leftrightarrow4m^2+4m-8=0)

(Leftrightarroworbregincasesm=1\m=-2endcases)

So với đk phương trình tất cả nghiệm m=1 ; m =-2 


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho pt (x^2+2sqrt3m-1+)(sqrtm^2-6m+17)=0

Tìm m để pt có nghiệm kép. Tìm kiếm nghiệm kép đó


Lớp 9 Toán

Xem thêm: Phim Hoạt Hình Xe Đua Sấm Chớp, Sam Chop Va Toc Do Tap 1 Phan 2

0
0
Gửi hủy

Cho pt: x2-2mx+m2-m+1=0

a)tìm m nhằm phương trình gồm nghiệm kép. Tính nghiệm kép đó

b)tìm m nhằm phương trình gồm nghiệm

c) gọi x1,x2 là 2 nghiệm của pt. Tra cứu m để:x1 2+ x22-2x1x2=6


Lớp 9 Toán bài bác 6: Hệ thức Vi-et và áp dụng
1
0
gởi Hủy

a,để pt gồm nghiệm kép 

 (Delta=m^2-left(m^2-m+1 ight)=m-1=0Leftrightarrow m=1)

(x_1=x_2=dfrac2m2=m=1)

b, nhằm pt có nghiệm (mge1)

c, Ta có (left(x_1+x_2 ight)^2-4x_1x_2=6)

Thay vào ta đc (4m^2-4left(m^2-m+1 ight)=6)

(Leftrightarrow4m=10Leftrightarrow m=dfrac52left(tm ight))


Đúng 2

comment (0)

Cho phương trình (x^2-2x+1+2m=0)(1)

a) search m để pt (1) tất cả nghiệm kép. Kiếm tìm nghiệm kép đó

b) tra cứu m nhằm pt (1) có 2 nghiệm x1; x2 thỏa mãn (x_1^2+x_2^2=8)


Lớp 9 Toán
3
0
Gửi bỏ

a) Tìm m sao cho (Delta=0)rồi cố gắng vào pt tra cứu nghiệmb)(x_1^2+x_2^2=left(x_1+x_2 ight)^2-2x_1.x_2=2^2-2.left(1+2m ight)=8Rightarrow m=-frac32)


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho mình bổ sung thêm phần xác minh m chút nha

Áp dụng hệ thức viets vào phương trình (1 ) ta có

(x_1+x_2=S=-2;x_1.x_2=p=1+2m) nhì số x1 và x2 tồn tại khi (S^2-4Pge0Leftrightarrow4-4left(1+2m ight)ge0)=> (-8mge0Rightarrow mle0)


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho mình bổ sung thêm phần khẳng định m chút nha Áp dụng hệ thức viets vào phương trình (1 ) ta có

x 1 + x 2 = S = −2;x 1 .x 2 = phường = 1 + 2m 

Hai số x1 và x2 vĩnh cửu khi S 2 − 4P ≥ 0⇔4 − 4(1 + 2m) ≥ 0

=> −8m ≥ 0⇒m ≤


Đúng 0
comment (0)

Với quý hiếm nào của m thì từng PT sau tất cả nghiệm kép ? tìm kiếm nghiệm kép đó? a) mx2 + 2(m + 2) x + 9 = 0 b) x2 – 2(m - 4) x+( mét vuông + m + 3 ) = 0 c)( m + 1) x2 – m3x + mét vuông ( m – 1) = 0 d) (m + 3) x2 – mx +m = 0  


Lớp 9 Toán
2
0
gửi Hủy

a: (Leftrightarrowleft(2m+4 ight)^2-4mcdot9=0)

(Leftrightarrow4m^2+16m+16-36m=0)

(Leftrightarrow m^2-5m+4=0)

(Leftrightarrowleft(m-1 ight)left(m-4 ight)=0)

hay (minleft1;4 ight\)

b: (Leftrightarrowleft(2m-8 ight)^2-4left(m^2+m+3 ight)=0)

(Leftrightarrow4m^2-32m+64-4m^2-4m-12=0)

=>-36m+52=0

=>-36m=-52

hay m=13/9

d: (Leftrightarrow m^2-4mleft(m+3 ight)=0)

(Leftrightarrow mleft(m-4m-12 ight)=0)

=>m(-3m-12)=0

=>m=0 hoặc m=-4


Đúng 2

bình luận (0)

a) PT tất cả nghiệm kép khi △=0

(Leftrightarrowleft<2left(m+2 ight) ight>^2-4.m.9=0)

(Leftrightarrow4left(m^2+4m+4 ight)-36m=0)

(Leftrightarrow4m^2-20m+16=0Leftrightarrowleft<eginmatrixm=4\m=1endmatrix ight.)

Khi kia nghiệm kép của pt là (x_1=x_2=dfrac-2left(m+2 ight)2.m=dfrac-2m-42m=-1-dfrac2m)

+Khi m=4 thì (x_1=x_2=-1-dfrac24=-dfrac32)

+Khi m=1 thì (x_1=x_2=-1-dfrac21=-3)


Đúng 2
bình luận (0)

Cho pt: x2--x-x--x-2+mm=0

 1)tìm m để pt trên:

VÔ NHIỆM

CÓ 2 Nghiệm phân biệt 

CÓ nghiệm kép cùng tìm nghiệm kép đó


Lớp 9 Toán
0
0
gởi Hủy
olm.vn hoặc hdtho
zagranmama.com