Thơ Tình Yêu Tiếng Anh

Có thể thấy tình yêu là 1 trong cái gì đó không thể thiếu hụt trong cuộc sống thường ngày vì vậy gần như câu nói giỏi về tình yêu bằng tiếng Anh hay tốt nhất cũng cần yếu thiếu. Tình yêu cho ta thêm yêu đời, tình yêu mang lại ta ý thức vào cuộc sống, cùng với tình cảm ta gồm động lực để làm nên tất cả. Mời các bạn cùng trải nghiệm phần 2 nhé!

1. I miss you a little, I guess you could say…. A little too much, a little too often, a little more every day.

Bạn đang xem: Thơ tình yêu tiếng anh

John Michael Montgomery

Anh hơi nhớ em một chút, anh đoán em nói theo cách khác là… một ít quá nhiều, một chút ít quá thường xuyên, thêm một chút mỗi ngày.

*
Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh hay nhất: I miss you a little, I guess you could say…. A little too much, a little too often, a little more every day.

2.Tình yêu đẹp mắt là khi bạn nhìn cả quả đât qua một người… tình yêu xấu là khi bạn vì một người mà vứt cả quả đât này.

Khuyết danh

3. You’ve had my heart since hello. Nothing will ever change that. Not distance, not time, not space. Nothing will ever take my heart away from you.

Jerry Maguire

Em đã sở hữu trái tim anh từ bỏ lời xin chào đầu tiên. Ko gì bao gồm thể biến đổi điều đó. Ngay cả sự phân chia cách, thời gian, ko gian. Ko gì hoàn toàn có thể đem trái tim anh rời ra khỏi em.

4. It’s not my fault I love you, it’s yours.

Khuyết danh

Em không có lỗi khi yêu anh, lỗi là sinh hoạt anh đó.

5. True loves are often sown, but seldom grow on ground.

Edmund Spenser

Tình yêu sống động thường được gieo hạt, tuy vậy hiếm lúc nảy mầm xung quanh đất.

6. Love, that two hearts make one, makes eke one will.

Edmund Spenser

Tình yêu nơi hai trái tim hòa nhập tạo nên cùng một ý nguyện.

7. Sometimes we dream of having someone we really like but life isn’t like that. We don’t get everything we want but in the kết thúc we over up loving someone better than we dream.

Khuyết danh

Đôi khi bọn họ mơ đạt được ai đó bọn họ thật sự yêu thương, cơ mà cuộc đời không như vậy. Họ không có được toàn bộ những gì bản thân muốn, tuy vậy cuối cùng bọn họ lại yêu fan còn giỏi đẹp hơn cả giấc mơ của bọn chúng ta.

8. How vày I love thee? Let me count the ways.

Elizabeth Barrett Browning

Em yêu anh thế nào ư? Hãy để em đếm giải pháp em yêu thương anh nhé.

9. If love is a drop, I’ll send you showers;If love is a petal, I’ll send you flowers;If love is water, I’ll send you the sea;If love is a person, I’ll send you me.

Khuyết danh

Nếu tình yêu là giọt mưa, anh đang gửi em những trận mưa rào;Nếu tình thân là cánh hoa, anh sẽ gửi em phần lớn đóa hoa;Nếu tình thân là nước, anh đang gửi em biển lớn cả;Nếu tình cảm là người, anh đã gửi anh đến em.

10. And all for love, & nothing for reward.

Edmund Spenser

Và toàn bộ vì tình yêu, với không vị phần thưởng.

11. Love & grief and motherhood, Fame và mirth & scorn – these are all shall befall, Any woman born

Margaret Widdemer

Tình yêu thương và cực khổ và tình mẹ, Danh vọng và thú vui và sự khinh thường miệt – toàn bộ những vấn đề đó sẽ đến, với bất kỳ người đàn bà nào

12. Rains fall, winds blow, the sun shines… it all comes naturally, just lượt thích loving you.

Khuyết danh

Mưa rơi, gió thổi, phương diện trời tỏa nắng… tất cả ra mắt một giải pháp tự nhiên, cũng giống như anh yêu em.

13. I love thee to lớn the depth và breadth and height my soul can reach.

Elizabeth Barrett Browning

Em yêu anh cho đến tận cùng gần như chiều sâu, chiều rộng lớn và độ cao mà vong hồn em hoàn toàn có thể vươn tới.

14. Truth is.. We hide cause we want lớn be found. We walk away lớn see who follows. We cry to see who wipes away the tears. & we let our heats be broken to lớn see who comes và fixes them.

Xem thêm: Ngày 16 Tháng 3 Năm 2021 Tốt Hay Xấu, Lịch Âm Thứ 3 Ngày 16 Tháng 3 Năm 2021

Khuyết danh

Sự thật là… bọn họ trốn vì muốn được tra cứu thấy. Họ bỏ đi vì hy vọng biết ai đang theo mình. Họ khóc để thấy ai sẽ lau đi giọt lệ. Và họ để trái tim rã vỡ, ao ước thấy ai sẽ tới và chữa lành trái tim ta.

*
Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh tuyệt nhất: In love, as in gluttony, pleasure is a matter of the utmost precision.

15. Who so loves believes the impossible.

Elizabeth Barrett Browning

Những tình nhân thương sâu sắc tin vào điều không thể.

16. Why vị we close our eyes when we sleep, when we cry, when we imagine, when we kiss, when we pray? Because, the most beautiful things in the world cannot be seen with your eyes, it must be felt with your heart. Và to me, you are the most beautiful thing in the world.

Khuyết danh

Vì sao chúng ta lại nhắm mắt lúc ngủ, khi khóc, lúc tưởng tượng, lúc hôn nhau nhau, khi mong nguyện? chính vì những gì đẹp nhất trên trần thế này chẳng thể nào nhìn thấy bởi mắt mà đề xuất được con tim cảm nhận. Với với anh, em là điều xinh tươi nhất trên thế gian này.

17. In love, as in gluttony, pleasure is a matter of the utmost precision.

Italo Calvino

Trong tình yêu, tương tự như trong sự tham lam, lạc thú là vấn đề cần mang lại sự chính xác tuyệt đối.

18. Some have forever, some just a day. Love isn’t something you measure. Nothing’s forever… forever is a lie. All we have is between hello và good-bye.

Khuyết danh

Có người có mãi mãi, có người chỉ tất cả một ngày. Tình yêu không hẳn là thứ bạn có thể đo đếm. Chẳng gì mãi mãi… mãi mãi chỉ cần sự gián trá mà thôi. Tất cả những gì ta có nằm trong lòng lời kính chào và lời lâm thời biệt.

19. The feeling of friendship is like that of being comfortably filled with roast beef; love, lượt thích being enlivened with champagne.

Samuel Johnson

Tình bạn giống hệt như được no bụng với món thịt trườn quay; tình yêu y hệt như được rượu sâm panh có tác dụng phấn chấn.

20. Pure love and suspicion cannot dwell together: at the door where the latter enters, the former makes its exit.

Alexandre Dumas

Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa nơi nghi hoặc bước vào, tình yêu tách khỏi.

21. You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.

Dr Seuss

Bạn biết bạn đang yêu khi chúng ta không thể ngủ cũng chính vì hiện thực sau cùng cũng xuất sắc đẹp hơn giấc mơ.

22. Not where I breathe, but where I love, I live; Not where I love, but where I am, I die.

Robert Southey

Tôi sống chưa phải nơi tôi thở, nhưng mà là vị trí tôi yêu; Tôi chết chưa hẳn nơi tôi yêu, mà địa điểm tôi ở.

23. Love is only one of many passions.

Samuel Johnson

Tình yêu chỉ là một trong vô số nhiều niềm đam mê.

24. The greatest gift that you can give khổng lồ others is the gift of unconditional love và acceptance.

Brian Tracy

Món quà lớn nhất mà chúng ta có thể trao cho người khác là món kim cương của tình yêu và sự gật đầu đồng ý vô điều kiện.

25. We are all a little weird and life’s a little weird, và when we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them và fall in mutual weirdness và call it love.

Dr Seuss

Chúng ta gần như hơi lập dị và cuộc sống cũng hơi lập dị, và khi họ tìm được tín đồ mà sự lập dị tương xứng với ta, ta mang đến với họ và hòa nhập vào sự lập dị thông thường và điện thoại tư vấn đó là tình yêu.

Theo: Danhngon

Nếu các bạn yêu thích với những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh hay tuyệt nhất trên thì đón ngóng bài tiếp sau tại đây nhé : Những câu nói hay về tình yêu