Tháng 11 Có Ngày Gì Đặc Biệt

Trong mon 11/2020 có những ngày kỷ niệm vượt trội như: lưu niệm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 04/11, ngày giải pháp mạng mon Mười Nga thành công 7/11, ngày điều khoản nước cộng hòa xóm hội nhà nghĩa vn 09/11, ngày ra đời Mặt trận dân tộc Thống nhất nước ta - Ngày truyền thống lịch sử Mặt trận Tổ quốc việt nam 18/11, ngày bên giáo việt nam 20/11, Ngày phái mạnh Kỳ khởi nghĩa 23/11, ngày sinh của Ph.Ăngghen 28/11.

Bạn đang xem: Tháng 11 có ngày gì đặc biệt


*

Hội Phản đế Đồng minh là hiệ tượng tổ chức đầu tiên của chiến trường Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh lốt sự cứng cáp về dìm thức và chỉ đạo thực tiễn cách mạng của Đảng ta. Đó cũng là hiến đâng vĩ đại về lý luận và thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc, là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và trào lưu yêu nước, triệu chứng tỏ giai cấp công nhân việt nam đủ trưởng thành, đủ sức đảm nhận sứ mệnh lịch sử lãnh đạo biện pháp mạng. Từ đó tới nay, tuy có những vẻ ngoài và tên gọi khác nhau cho phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng tuy vậy Mặt trận dân tộc Thống duy nhất Việt Nam luôn luôn là chỗ tập hợp những giai tầng làng mạc hội vì kim chỉ nam lớn của dân tộc bản địa trong từng quá trình lịch sử. 

90 năm qua, với nhiều bề ngoài tổ chức và thương hiệu gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc Thống duy nhất Việt Nam nay là mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trung thành với công dụng của Nhân dân, tiêu biểu vượt trội cho truyền thống lâu đời đoàn kết dân tộc, là biểu tượng về lòng từ hào, từ bỏ tôn dân tộc, là trí tuệ, sức khỏe không gì lay động nổi của những thế hệ người vn yêu nước trong trận đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất khu đất nước, xây dựng và đảm bảo an toàn Tổ quốc.

chiến trường Tổ quốc Việt Nam ngày nay nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp thi công và bảo đảm an toàn Tổ quốc, không ngừng đổi mới nội dung với phương thức hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội lần lắp thêm IX mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt ra là: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ ngôn từ và phương thức hoạt động của Mặt trận giang san Việt Nam; tăng cường củng cố gắng liên minh bao gồm trị, xây dừng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo đảm an toàn quyền và lợi ích hợp pháp, đường đường chính chính của Nhân dân; thực hiện dân chủ, đo lường và thống kê và phản nghịch biện buôn bản hội, đấu tranh phòng, phòng tham nhũng, lãng phí, tham gia xuất bản Đảng, cơ quan ban ngành trong sạch, vững vàng mạnh; tăng tốc đồng thuận thôn hội, thúc đẩy niềm tin thi đua sáng sủa tạo, phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội, tăng mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa với hội nhập quốc tế, tiếp tục hòa bình, bảo đảm vững chắn chắn Tổ quốc việt nam xã hội công ty nghĩa, bởi vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Diễn ra trong một thời gian ngắn mà lại khởi nghĩa phái nam Kỳ là cuộc khởi nghĩa vũ trang có phạm vi rộng nhất và mức độ khốc liệt nhất kể từ lúc thực dân Pháp lấn chiếm lục tỉnh nam giới Kỳ năm 1867 đến thời khắc đó. Tuy thua kém nhưng khởi nghĩa nam giới Kỳ có ý nghĩa lịch sử hào hùng sâu sắc so với sự nghiệp tranh đấu giải phóng dân tộc, thống nhất khu đất nước của quần chúng ta:

Từ cuộc khởi nghĩa phái nam Kỳ, nhiều cán cỗ của Đảng được rèn luyện, thử thách. Sau khởi nghĩa, một đội ngũ cán bộ, đảng viên trung thành với hài lòng của Ðảng, gương mẫu mã chiến đấu hy sinh vì nghĩa vụ và quyền lợi của dân tộc, của nhân dân đã cứng cáp và đảm nhận những trách nhiệm mà Đảng ta giao phó về sau. Tự đây, có hàng ngàn quần bọn chúng Nhân dân yêu thương nước được thử thách trong đấu tranh, thường xuyên đi theo Ðảng thực hiện giải pháp mạng giải phóng dân tộc tiến tới giành chiến thắng Cách mạng mon Tám 1945.

Cuộc khởi nghĩa phái mạnh Kỳ mang tính chất chất một cuộc biện pháp mạng hóa giải dân tộc, tính nhân dân rộng thoải mái và sâu sắc. Đó là vật chứng sinh động đến chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc bản địa lên số 1 của Ðảng với phương thức đấu tranh vũ lực là hoàn toàn chính xác và sáng sủa tạo. Ðồng thời, khởi nghĩa nam Kỳ cũng là cơ sở thực tiễn để Đảng ta hoàn thiện con đường chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành thiết yếu quyền. Từ gớm nghiệm các cuộc khởi nghĩa sinh hoạt Bắc Sơn, nam Kỳ, binh vươn lên là Ðô Lương, Đảng đã tất cả những bước đi cẩn trọng, tinh vi trong đánh giá, xác định thời cơ, chuẩn bị lực lượng... Tiếp cận giải phóng toàn dân tộc.

Ph. Ăngghen là lãnh tụ thiên tài, fan thầy lớn lao của ách thống trị vô sản, bạn đã cùng những Mác xây hình thành lý luận chủ nghĩa thôn hội khoa học và đấu tranh vị sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động.

Xem thêm: 1001+ Mẫu Chữ Ký Đẹp Theo Tên Riêng, Mẫu Chữ Ký Đẹp Theo Tên Từ Az

Xuất thân tự một mái ấm gia đình tư sản, nhưng mà Ph. Ăngghen đã hiến dâng tổng thể cuộc đời mình cho sự nghiệp giải pháp mạng của ách thống trị công nhân, Ông là người bạn, người bằng hữu gần gũi nhất của C. Mác, đã cùng C. Mác xây hình thành chủ nghĩa cộng sản khoa học.

Trong nhiều thập kỷ, Ph. Ăngghen ra sức nghiên cứu, tiếp thu, thừa kế những tinh hoa bốn tưởng của nhân loại, nhưng trước hết cùng trực tiếp là triết học cổ điển Đức, tài chính chính trị học tập Anh và công ty nghĩa xã hội Pháp. Thừa trình nghiên cứu lý luận luôn gắn chặt với thực tiễn phong phú, nhộn nhịp của trào lưu đấu tranh của kẻ thống trị công nhân. Từ đó, Ông đã cùng với Mác, xây hình thành một khối hệ thống lý luận khoa học và cách mạng, bao gồm triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa buôn bản hội khoa học. Cái rực rỡ nhất là nhị ông đã trí tuệ sáng tạo ra chủ nghĩa duy đồ biện hội chứng và nhà nghĩa duy vật lịch sử; phát hiện nay ra hầu như quy hiện tượng khách quan lại của sự phát triển xã hội với sứ mệnh lịch sử vẻ vang của kẻ thống trị công nhân; chế tạo lý luận quý giá thặng dư chỉ ra những quy lao lý chi phối sự vận động, cải tiến và phát triển và bại vong tất yếu của chủ nghĩa bốn bản. Đây chính là vũ khí tứ tưởng cho ách thống trị công nhân; là gần như trụ cột của cả một hệ thống đồ sộ!

Rất các tác phẩm cơ bạn dạng của nhà nghĩa Mác là vì Mác cùng Ăngghen thuộc viết. Tiêu biểu nhất là “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”. Nhiều công trình nghiên cứu của Ăngghen là việc phát triển những bốn tưởng ra đời trong quá trình trao đổi liên tiếp với C. Mác. Về phía mình, những tác phẩm của C. Mác được viết cùng với những phát minh và kiến thức và kỹ năng của Ăngghen. Lênin mang đến rằng: “Không thể nào phát âm được nhà nghĩa Mác và trình bày không thiếu thốn được công ty nghĩa Mác, nếu như không chăm chú đến tổng thể những thành quả của Ăngghen”. Ăngghen còn sát cánh đồng hành cùng C. Mác trong truyền bá tư tưởng phương pháp mạng, xây dựng các tổ chức phương pháp mạng của ách thống trị công nhân, trở thành lãnh tụ của phong trào đấu tranh của thống trị công nhân các nước châu Âu làm việc nửa vào cuối thế kỷ XIX. Lênin kết luận: “Sau bạn ông là các Mác, Ph. Ăngghen là nhà chưng học và người thầy lỗi lạc tốt nhất của ách thống trị vô sản hiện đại trong toàn nhân loại văn minh”.

Ăngghen được ngưỡng mộ, kính trọng không chỉ có bởi trí thông minh của một nhà chưng học, lòng dũng cảm, máu nóng của một đồng chí cách mạng vĩ đại, ngoài ra bởi phẩm chất cao tay thể hiện nay trong tình bạn, tình bè bạn khăng khít, thủy chung, cảm động, hiếm gồm với Mác. Bạn tự nhấn mình là “cây vĩ nạm số 2” ở bên cạnh Mác. Lênin khẳng định: “Giai cung cấp vô sản châu Âu nói theo một cách khác rằng khoa học của bản thân là tác phẩm trí tuệ sáng tạo của hai nhà chưng học kiêm đồng chí mà tình chúng ta đã quá xa toàn bộ những gì là cảm đụng nhất trong số những truyền thuyết của đời xưa nói về tình các bạn của bé người”.

Sau khi Mác qua đời, Ăngghen đã tập trung thời gian, công sức để triển khai một các bước vô cùng nặng nề, hết sức khó khăn, nhưng mà chỉ Ông mới hoàn toàn có thể làm được, đó là chỉnh lý, biên tập và mang đến xuất bản tiếp tục các phiên bản thảo còn sót lại của cỗ “Tư bản”- tác phẩm lớn nhất, béo tròn nhất của Mác. Lê-nin mang đến rằng, thông qua các bước quan trọng này: “Ăngghen sẽ dựng cho tất cả những người bạn kỹ năng của ông một đài lưu niệm trang nghiêm, trên đó Ăngghen cũng bất ngờ là đã khắc luôn luôn cả thương hiệu mình bởi những chữ không bao giờ phai mờ được”. Bên cạnh ra, Ông còn liên tục truyền bá sâu rộng những bốn tưởng của Mác, đấu tranh đảm bảo và cải cách và phát triển học thuyết Mác...

Từ khi xuất hiện, chủ nghĩa Mác đã luôn luôn bị các trào lưu tư tưởng trái chiều phê phán, đả kích. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, các thế lực cừu địch coi đây là thời cơ lớn, đẩy mạnh tấn công, xuyên tạc, vu cáo, bác bỏ bỏ... Điều này không có gì là tương đối khó hiểu! bởi vì thế, phải bằng lòng tin khoa học và bí quyết mạng, bọn họ tiếp tục đương đầu bảo vệ, cải tiến và phát triển nền tảng bốn tưởng của mình, cân xứng với ý thức mác-xít, cân xứng với tính chất, điểm sáng mới của thời đại!

Ngày nay, tuy nhiên tình hình có nhiều biến đổi so với thời điểm đó, nhưng tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen về nhà nghĩa thôn hội khoa học, mục đích sứ mệnh lịch sử vẻ vang của kẻ thống trị công nhân, về công tác xây dựng Đảng vẫn còn nguyên giá trị. Công ty nghĩa Mác - Lênin vẫn là gốc rễ tư tưởng và hành động cho những Đảng cùng sản trên cụ giới, trong những số đó có Đảng cùng sản Việt Nam. Trong từng quy trình tiến độ cách mạng, Đảng ta luôn coi “Chủ nghĩa Mác - Lênin là dòng cẩm nang thần kỳ”; luôn vận dụng sáng sủa tạo, vạc triển tương xứng với điều kiện rõ ràng của nước ta, đưa ra đường lối biện pháp mạng đúng đắn, đưa bí quyết mạng vượt qua muôn vàn cực nhọc khăn, thử thách, giành được những thành công vĩ đại. Đó là bởi chứng, xác minh sự đúng đắn, mục đích và chân thành và ý nghĩa to to của chủ nghĩa Mác - Lênin, mà lại Ăngghen là trong số những lãnh tụ sáng lập. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung xây dựng Đảng thiệt trong sạch, vững mạnh bạo theo ý thức Nghị quyết tw 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng chặn, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” với tiếp tục tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh vào toàn Đảng, bởi vì vậy việc học tập, noi gương nhân giải pháp người đồng chí cộng sản mẫu mã mực của Ph. Ăngghen càng có chân thành và ý nghĩa thiết thực vào việc cải thiện đạo đức cách mạng của tín đồ đảng viên, đóng góp phần giữ vững bản chất cách mạng của Đảng cùng sản, do nhân dân mà phục vụ.