Tắt trục xy trong cad

Lệnh UCSicon vào AutoCAD – Điều khiển sự hiển thị hình tượng hệ tọa độ bạn dùng.

Bạn đang xem: Tắt trục xy trong cad

1. Phương pháp gọi lệnh UCSicon trong AutoCAD.

*

Lệnh UCSicon điều khiển và tinh chỉnh hiển thị biểu tượng hệ tọa độ người dùng. Hình tượng của hệ UCS biểu diễn hướng của các trục của hệ UCS với vị trí cội của hệ UCS hiện hành.

Để giúp trực quan tiền hóa vị trí hướng của hệ tọa độ người dùng hiện hành, chúng ta cũng có thể hiển thị hình tượng hệ tọa độ tín đồ dùng. Chúng ta có thể thay đổi kích thước, vị trí cùng màu của biểu tượng.

Các hình tượng hệ tọa độ không giống nhau được hiển thị trong không gian giấy và không khí mô hình. Trong cả hai trường hợp, dấu cùng (+) xuất hiện ở gốc của biểu tượng khi nó được định vị ở cội của UCS hiện tại hành. Chữ W xuất hiện thêm trên trục Y của biểu tượng hệ tọa độ gốc WCS (World Coordinate System) lúc dùng hình tượng hệ trục giống như AutoCAD 2000.

*

Với biểu tượng 3D UCS, bao gồm một hình vuông vắn hiển thị ở gốc tọa độ trong khía cạnh phẳng XY khi hệ tọa độ là hệ WCS (hình 2.5).

Một hình vuông hình thành ở cội của biểu tượng nếu các bạn quan cạnh bên hệ UCS từ bên trên (hướng chiều dương trục Z). Hình vuông vắn không xuất hiện thêm nếu bạn quan gần kề hệ UCS từ bỏ dưới, từ bỏ phải.

Với biểu tượng 3D UCS, thì hình tượng trục Z được đánh đậm khi quan liền kề từ trên (from obove) khía cạnh phẳng XY và đường đứt lúc quan gần kề từ dưới (from below) mặt phẳng XY

Lệnh UCSicon trong AutoCAD – Điều khiển sự hiển thị biểu tượng hệ tọa độ bạn dùng.

Biểu tượng cây cây viết chì gãy gắng thế hình tượng của hệ 2 chiều UCS khi phía quan sát nằm trong mặt phẳng tuy nhiên song khía cạnh phẳng XY của hệ UCS. Biểu tượng cây cây viết chì gãy cho rằng cạnh của phương diện phẳng XY thì hầu như vuông góc với hướng quan sát của bạn. Hình tượng này cảnh báo bạn không thực hiện thiết bị bé trỏ nhằm nhập tọa độ.

Biểu tượng 3d UCS không sử dụng biểu tượng bút chì gãy.

UCSicon

– Enter an option : Nhập một tùy lựa chọn để hiển thị biểu tượng hệ trục tọa độ hoặc thừa nhận ENTER.

Xem thêm: Results For : May Bay Ba Gia Vietnam, 'May Bay Ba Gia' Search

2. Những tùy chọn mang đến lệnh UCSicon

On /Off: Hiển thị (tắt) hình tượng hệ tọa độ UCS.

All: Hiển thị biểu tượng trong tất cả các khung nhìn kích hoạt. Phương diện khác,

Lệnh UCSICON chỉ tác động đến khung chú ý hiện hành

*

UCSicon

– Enter an option : A ¿

– Enter an option : Nhập một tùy lựa chọn để áp dụng cho toàn bộ khung quan sát kích hoạt.

No Origin Hiển thị hình tượng ở góc trái phía dưới screen của khung quan sát không phụ thuộc vào vị trí của nơi bắt đầu hệ tọa độ (hình 2.6b).ORigin Hiển thị hình tượng ở cội (0,0,0) của hệ tọa độ hiện tại hành (hình 2.6c).Lệnh UCSicon vào AutoCAD – Điều khiển sự hiển thị biểu tượng hệ tọa độ tín đồ dùng.

3. Các tùy chọn

UCS Icon Style

Chọn sự hiển thị hình tượng hệ tọa độ 3 chiều hoặc 2d và sự mở ra của nó.

2D: Hiển thị biểu tượng 2D không biểu diễn trục Z.3D: Hiển thị biểu tượng 3D.

*

*

Cone: Hiển thị những đầu mũi thương hiệu hình nón 3D cho các trục X,Y, nếu biểu tượng 3D được chọn. Nếu bỏ tùy lựa chọn cone thì các đầu mũi tên được cố gắng thế.Line Width: Điều khiển chiều rộng đường nét của hình tượng hệ UCS nếu biểu tượng 3D được chọn. Chiều rộng đường nét có bố giá trị : 1, 2, 3.Preview Hiển thị coi trước biểu tượng hệ UCS trong không gian mô hình.UCS Icon form size Điều khiển kích cỡ của biểu tượng hệ UCS là tỷ lệ (%) của kích cỡ khung quan sát mà nó hiển thị. Quý giá mặc định là 12, dãy giá trị từ 5-95UCS Icon màu sắc Điều khiển màu sắc của biểu tượng hệ UCS trong khung quan sát của không khí mô hình (Model Space Icon Color) với màu vào layout tabs (Layout Tab Icon Color