Tại sao không nói hai điểm thẳng hàng

b) Cho bố điểm(A, , B, , C) trên trang giấy và một thước thẳng (không chia khoảng). Buộc phải kiểm tra ra làm sao để biết được ba điểm này có trực tiếp hàng giỏi không?


Bạn đang xem: Tại sao không nói hai điểm thẳng hàng

a)

Qua nhì điểm khi nào cũng vẽ được một con đường thẳng buộc phải ta ko nói"Hai điểm thẳng hàng"

Chẳng hạn mặt đường thẳng qua nhì điểm(A, , B)như hình

*

b)

Cách kiểm tra cha điểm(A, , B, , C)có thẳng mặt hàng không:

Đặt cạnh thước trải qua hai điểm, chẳng hạn (B, , C). Ví như (A) nằm trên đường viền thước thì ba điểm này thẳng hàng, trái lại thì ba điểm này không trực tiếp hàng.

*


*

Xem thêm: Cách Ghi Âm Cuộc Gọi Trên Iphone X Đơn Giản Cho Ifan, Cách Ghi Âm Cuộc Gọi Trên Điện Thoại Iphone X

Tham khảo lời giải các bài tập bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm khác • Giải bài bác 15 trang 109 - SGK Toán lớp 6 tập 1 quan liêu sát... • Giải bài 16 trang 109 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) lý do không nói "Hai... • Giải bài bác 17 trang 109 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Lấy tư điểm(A,... • Giải bài 18 trang 109 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Lấy tứ điểm(M,... • Giải bài xích 19 trang 109 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Vẽ hình(22) vào... • Giải bài trăng tròn trang 109 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Vẽ hình theo các cách... • Giải bài xích 21 trang 110 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Xem...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học