Phí Chuyển Tiền Qua Ngân Hàng

*

Bạn đang xem: Phí chuyển tiền qua ngân hàng

Cá nhân
doanh nghiệp

Xem thêm: Mobile Game Like Fifa Online 3 M By Ea Sports Download And Install

Kết nối thương mại dịch vụ
Nhà chi tiêu Ngân số 1 tư tuyển dụng ra mắt

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại những Chi nhánh, PGD của zagranmama.com - Từ thứ hai tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).


STT

NỘI DUNG

MỨC PHÍ(Chưa bao hàm VAT)

MỨC/TỶ LỆ PHÍ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

1

Chuyển chi phí VND

1.1

Chuyển chi phí VND vào nước thuộc hệ thống

1.1.1

Chuyển tiền tín đồ hưởng nhận bởi Tài khoản

1.1.1.1

Trích giao dịch chuyển tiền (không áp dụng với 02 TK cùng công ty sở hữu)

Tại CN thống trị TK

0 VND

Tại công nhân khác CN thống trị TK

0,01%

10.000 VND

1.000.000 VND

1.1.1.2

Nộp tiền mặt

Tại CN cai quản TK

0 VND

Tại cn khác CN thống trị TK

0,03%

10.000 VND

1.000.000 VND

1.1.2

Chuyển tiền tín đồ hưởng nhận bằng tiền mặt

Trích TK chuyển đi

0,03%

10.000 VND

1.000.000 VND

Nộp tiền mặt chuyển đi

0,05%

20.000 VND

2.000.000 VND

1.1.3

Nộp giá cả nhà nước

Theo phương pháp của zagranmama.com trong từng thời kỳ

1.2

Chuyển tiền VND vào nước khác hệ thống

1.2.1

Phí gửi tiền

0.025%(1)

9.000 VND(1)

1.000.000 VND

1.2.2

Phí kiểm đếm(thu bên trên số tiền khía cạnh nộp để chuyển đi)

0,02%

10.000 VND

1.000.000 VND

1.2.3

Phí kiểm đếm rút tiền mặt so với nguồn VND chuyển đến từ ngoài hệ thống

0,03%

10.000 VND

1.000.000 VND

1.3

Điều chỉnh/Tra soát chuyển khoản qua ngân hàng VND trong nước

20.000 VND

2

Chuyển tiền ngoại tệ

2.1

Chuyển tiền nước ngoài tệ vào nước cùng hệ thống

Chuyển tiền người hưởng nhận bởi TK

2.1.1

Trích chuyển khoản(không áp dụng với 02 TK cùng chủ sở hữu)

Tại CN thống trị TK

0 USD

Tại công nhân khác CN thống trị TK

2 USD

2.1.2

Nộp tiền mặt

Bằng tổn phí nộp TM vào TK nước ngoài tệ của chính chủ TK

2.2

Chuyển tiền ngoại tệ vào nước không giống hệ thống

2.2.1

Chuyển chi phí đi vào nước

0,03%

2 USD

50 USD

2.2.2

Phí của bank đại lý(trường hòa hợp lệnh chuyển khoản qua ngân hàng quy định giá tiền OUR)

5 USD

2.2.3

Phí kiểm đếm khi chuyển khoản đi bằng TM

Bằng tầm giá nộp TM vào TKTT ngoại tệ

2.2.4

Huỷ lệnh chuyển tiền đi

5 USD

2.2.5

Thoái ăn năn lệnh đưa tiền

5 USD

2.2.6

Phí kiểm đếm rút chi phí mặt đối với nguồn ngoại tệ chuyển đến từ ngoài hệ thống

Bằng tầm giá rút tiền khía cạnh từ TKTT nước ngoài tệ

2.2.7

Điện tầm giá (phí SWIFT) trong nước

3 USD

2.3

Chuyển tiền nước ngoài tệ quốc tế cùng hệ thống

Chuyển tiền với zagranmama.com nước ngoài

Bằng 70% tổn phí CT nước ngoài tệ nước ngoài khác HT; ko kể Phí của NHĐL thu bởi 100% mức phí

2.4

Chuyển tiền nước ngoài tệ quốc tế khác hệ thống

2.4.1

Chuyển tiền đi

2.4.1.1

Chuyển tiền đi

Chuyển chi phí du học/khám chữa trị bệnh

0,15%

5 USD

200 USD

Chuyển tiền khác

0,2%

5 USD

200 USD

2.4.1.2

Phí của NHĐL(trường phù hợp lệnh chuyển khoản qua ngân hàng quy định tổn phí OUR)

Lệnh giao dịch thanh toán bằng USD

+ PHÍ OUR thường thì đến NHĐL

6 USD

+ phí tổn OUR Guarantee cho NH hưởng

22 USD

Lệnh tiền đi qua zagranmama.com Lào

0,08% GTGD(+ 5 USD ví như NH hưởng trọn khác zagranmama.com Lào)

6 USD

Lệnh giao dịch bằng JPY

0,05% GTGD + 2.500 JPY

5.500 JPY

Lệnh giao dịch thanh toán bằng nước ngoài tệ khác

30 USD

2.4.2

Hủy lệnh chuyển tiền đi

5 USD

2.4.3

Chuyển chi phí đến

2.4.3.1

Chuyển chi phí đến

Nguồn tiền tới từ nước ngoài

0,05%

50.000 VND/2 USD

3.490.000 VND/150 USD

Nguồn tiền mang lại từ nước ngoài do cn zagranmama.com đầu mối đưa tiếp

0,03%

1 USD

150 USD

Nguồn tiền mang đến từ nước ngoài do NH nội địa và trụ sở NHNNg tại vn chuyển tiếp

50.000 VND/2 USD

2.4.3.2

Thoái hối lệnh đưa tiền

10 USD

2.4.3.3

Phí kiểm đếm rút chi phí mặt đối với nguồn nước ngoài tệ chuyển tới từ ngoài hệ thống

Bằng chi phí rút tiền phương diện từ TKTT nước ngoài tệ

2.4.4

Điện tổn phí (phí SWIFT) ko kể nước

5 USD

2.5

Điều chỉnh/tra soát chuyển khoản nước ngoài(chuyển tiền đi với đến, chưa bao hàm điện phí)

5 USD + giá tiền trả NHNNg (nếu có)

3

Séc, ủy nhiệm thu

3.1

Séc zagranmama.com cung ứng(thu từ người ký phát)

Cung ứng séc

20.000 VND/quyển

Bảo bỏ ra hoặc đình chỉ Séc

10.000 VND/tờ

Thông báo mất Séc

200.000 VND/lần

3.2

Dịch vụ khác của Séc, Ủy nhiệm thu

20.000 VND/tờ