NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG

Ðối cùng với nguyên bạn dạng “Như ý chổ chính giữa Ðà La Ni Kinh” bởi đức Quán cố kỉnh Âm bồ Tát ý muốn cho bọn chúng sinh tùy ý cầu bỏ ra được nấy, đề xuất Ngài bạch cùng với Phật để cầu chứng, được Phật hứa hẹn nhận. Bấy giờ, đối trước Phật, đức người yêu Tát tự trần rằng “người tụng Minh Chú” cũng tương tự Ðà La Ni đây, thì thần lực của chú, hóa ra hầu như món quý báu tuôn xuống như mưa, vì chưng nó tùy thuộc vào ý fan nguyện ao ước thế. Tỷ như cây suôn sẻ nảy sinh ra những ngọc báu như y, để tùy thuộc vào sở mong của chúng sinh ứng cùng với lòng tưởng niệm bỏ ra tất được hiệu quả nấy”.

Bạn đang xem: Như ý bảo luân vương

Cây như ý: là để nêu rõ trí bổn giác; Ngọc báu Như Ý: là để tỏ bày trí thủy giác: “Ðà La Ni” là pháp cảnh sở tri cũng giống như bị tụng. Luân: vành tròn bánh xe, tất cả hai nghĩa: 1/ quây lăn 2/ cán nghiền. Nghĩa là tín đồ tụng chú nầy, nhờ vào pháp bí mật nó quây lăn vào tự tâm, trừ diệt hồ hết điều thú vị về xẻ kiến, để bệnh đặng dòng lẽ cảnh với trí vẫn độc nhất tâm, tùy theo như mong muốn muốn cầu chi được nấy, để thuyết pháp lợi sinh, dẫn dạy đến vô cùng.Lại còn lẽ nữa: Trí là thể, nó vẫn trống không; cảnh là thể, cũng vẫn vắng vẻ lặng, tức là lẽ “chân đế” cũng giống như tâm pháp của xuất nắm gian; mỗi chữ mọi từ nơi trung tâm lưu lộ ra, tỳ như ngọc suôn sẻ nó hóa hiện tại rải tuôn tất cả quý báu, có nghĩa là lẽ “tục đế” cũng giống như tâm pháp của thay gian; với nhì lẽ là đạo lý của chơn đế (xuất gia), Tục đế (tại gia) phần đa mất loại phân biệt, mà lại vẫn cũng các soi sáng địa điểm không mẫu chấp phân biệt. Với “Phân biệt”, bên cạnh đó vừa lặng vừa soi cũng tương tự chẳng chấp nơi có, chẳng chấp vị trí không, trọn lẫn không chống ngại, tức là lẽ “trung đế” trung khu pháp công bằng, thể tánh trường đoản cú tại, tía đế tròn mầu. Bạn trì chú mà lại tiến đến bậc đó, thì tánh báu như ý tức Phật tánh thoải mái và tự nhiên sáng suốt, phước đức trí huệ thần thông pháp bửu đưa ra thảy đều hiển hiện.Nam tế bào Phật đà da, nam mô Ðạt ma da, nam mô Tăng dà da.

Xem thêm: Cách Đo Diện Tích Đất Bằng Điện Thoại Đơn Giản Và Nhanh Nhất Hiện Nay

Nam giới mô quán tự tại bồ Tát Ma Ha Tát, cụ đại bi trung khu giả. Ðát điệt tha. Án, chước yết ra phạt để, Chấn đa mạc ni, Ma ha chén đắng mế. Rô rô rô rô, Để nhan sắc tra thước ra a yết lỵ, sa dạ hồng, phấn tóa ha. Án, chén bát đạt ma, Chấn nhiều mạc ni, Thước ra hồng. Án, bát lật đà. Chén đẳng mê hồng.
Bấy giờ, đức tình nhân Tát thuyết thần chú ấy rồi, thân vũ trụ tất cả sáu món vang động, cung điện của các trời Ma vương thảy hầu như phực lửa, chúng khá kinh sợ! mọi chúng sinh tàn ác té ngã! những loài bị phổ đồng được cực kỳ lên cõi trời.Giữa thiên không mưa tuôn xuống những hoa báu, và các vật quý xinh đẹp; các thiên thần tấu trổi nhạc, dưng đủ món cúng.Ðức Như Lai tán thán cho tình nhân Tát, và reviews với chúng hội rằng với những điều: hoặc ước phước báo hiện nay tiền, hoặc phương khấn tai tinh ác ương, hoặc sám hối hận ngũ nghịch trọng tội, hoặc ước đảo các bệnh nước lửa gió mưa, nàn vua, trộm cướp, oan hồn, ác mộng, giặc giả, thú dữ, và những tai nạn, chỉ chăm nhất trung tâm thụ trì thần chú trên đây, thì bao tai ương cơ đều hủy hoại hết; mang lại lúc mạng chung, bạn trì chú trên đây liền được thấy Phật A Di Ðà, Quán thay Âm và Ðại núm Chí, mang lại tiếp dẫn về Tịnh độ.