NHÃN HIỆU TIẾNG ANH LÀ GÌ

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì?

Giấy ghi nhận đăng ký kết nhãn hiệu là 1 văn bằng bảo hộ được phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền cấp cho ghi nhận chủ tải của nhãn hiệu, đối tượng người dùng được bảo hộ, phạm vi và thời hạn bảo hộ nhãn hiệu.

Bạn đang xem: Nhãn hiệu tiếng anh là gì

Một thương hiệu chỉ được cung cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu khi đáp ứng một cách đầy đủ các điều kiện so với nhãn hiệu được bảo lãnh theo nguyên tắc của hiện tượng Sở hữu trí tuệ. Khi mong muốn được cấp cho giấy ghi nhận đăng cam kết nhãn hiệu thì nên phải tiến hành thủ tục xin cấp tại Cục cài đặt trí tuệ.

Trên giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu có các thông tin như số đăng ký; thông tin của công ty giấy ghi nhận gồm tên, địa chỉ; số đơn; ngày nộp đơn; cung cấp theo quyết định số; hiệu lực hiện hành của giấy chứng nhận đăng cam kết nhãn hiệu; mẫu thương hiệu được đăng ký.

Giấy chứng nhận đăng ký kết nhãn hiệu sẽ sở hữu hiệu lực trong thời hạn là 10 năm tính từ lúc ngày nộp đơn, khi hết hạn sử dung thì công ty sở hữu có thể gia hạn những lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn là 10 năm.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tiếng Anh là gì?

Giấy ghi nhận đăng ký nhãn hiệu tiếng Anh là Certificate of trademark registration.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tiếng Anh được khái niệm như sau: Certificate of trademark registration is a protection title granted by a competent state agency recording the owner of the mark, the object to lớn be protected, the scope and duration of trademark protection.

A trademark is granted a trademark registration certificate only when it satisfies all conditions for a trademark protected under the Intellectual Property Law. When you want to be granted a trademark registration certificate, you need to follow the application procedure at the National Office of Intellectual Property.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Du Lịch Bọ Cạp Vàng: Giá Vé, Ăn Uống, Trò Chơi Siêu Hấp Dẫn

The trademark registration certificate contains information such as the registration number; Information of the certificate holder includes name & address; application number; date of application; granted by decision number; validity of a trademark registration certificate; Registered trademark sample.

The certificate of trademark registration will be valid for a period of 10 years from the date of application, upon expiry, the owner may extend it many times consecutively, each extension being 10 years.

*

Các từ liên quan giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu tiếng Anh

Thuật ngữ giấy ghi nhận đăng ký nhãn hiệu trên thực tế được áp dụng khá phổ biến. Vậy các từ tương quan giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu tiếng Anh là gì?

Một số từ liên quan giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu tiếng Anh gồm:

– Agencies competent to lớn grant trademark registration certificates (Cơ quan gồm thẩm quyền cấp cho giấy ghi nhận đăng cam kết nhãn hiệu);

– The owner of a trademark registration certificate (Chủ sở hữu giấy ghi nhận đăng ký nhãn hiệu);

– Procedures for conducting trademark registration (Trình tự giấy tờ thủ tục khi triển khai đăng ký nhãn hiệu);

– Fee when registering trademarks (Phí khi đk nhãn hiệu).

Đoạn văn sử dụng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tiếng Anh

After submitting the application lớn the competent authority, if the dossier satisfies the prescribed conditions, the owner will be granted a trademark registration certificate as prescribed. (Sau khi nộp làm hồ sơ tại cơ quan tất cả thẩm quyền, ví như hồ sơ đáp ứng đầy đủ các đk theo pháp luật thì công ty sở hữu sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu theo quy định).

When the registration certificate expires, the owner wants lớn extend it, must apply for extension as prescribed. (Khi giấy ghi nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, công ty sở hữu mong mỏi gia hạn thì đề nghị nộp hồ sơ xin gia hạn theo quy định).

Trong nội dung nội dung bài viết trên sẽ giải đáp vướng mắc giấy ghi nhận đăng ký nhãn hiệu tiếng Anh là gì, các từ tương quan giấy ghi nhận đăng ký thương hiệu trong giờ Anh.