Mua Tên Miền .Vn

*

tên miền .VN translate ("Không chịu thuế" ) (1) "Phí bảo trì (*)" ("Không chịu đựng thuế" ) (2) "Dịch vụ tài khoản quản trị thương hiệu miền năm đầu" ("Chưa bao hàm 10% VAT" ) (3) "Dịch vụ tài khoản quản trị thương hiệu miền năm tiếp theo" ( translate) (4) translate ("Đã bao gồm 10% VAT" ) (1 + 2 + 3) + 3 * 10% "Tổng số tiền năm tiếp theo sau / năm" ("Đã bao hàm 10% VAT" ) (2 + 4) + 4 * 10%
.vn currency : "u20ab":0 currency : "u20ab":0 currency : "u20ab":0 currency : "u20ab":0 currency : "u20ab":0 460000
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 200000 currency : "u20ab":0 currency : "u20ab":0 100000 currency : "u20ab":0 currency : "u20ab":0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn với Tên miền địa giới hành chính .vn 120000 currency : "u20ab":0 currency : "u20ab":0 100000 currency : "u20ab":0 currency : "u20ab":0
.vn có một ký trường đoản cú currency : "u20ab":0 currency : "u20ab":0 200000 100000 40420000 40110000
.vn gồm 2 cam kết tự currency : "u20ab":0 10000000 200000 currency : "u20ab":0 currency : "u20ab":0 10110000
.name.vn 30000 30000 20000 20000 currency : "u20ab":0 currency : "u20ab":0
tên miền giờ đồng hồ Việt Miễn mức giá 20000 20000 currency : "u20ab":0 42000 42000
gửi tên miền .VN về zagranmama.com translate (1) "Phí duy trì (*)" ( translate) (2) "Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo" ( translate) (3) translate ( translate) (1 + 2 + 3) + 3 * 10%)
.vn Miễn chi phí currency : "u20ab":0 currency : "u20ab":0 currency : "u20ab":0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn Miễn tầm giá currency : "u20ab":0 100000 360000
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn cùng Tên miền địa giới hành bao gồm .vn Miễn chi phí 150000 100000 260000
.vn có 1 ký trường đoản cú Miễn phí currency : "u20ab":0 currency : "u20ab":0 40110000
.vn tất cả 2 ký kết tự Miễn giá tiền currency : "u20ab":0 currency : "u20ab":0 10110000
.name.vn Miễn tầm giá 30000 20000 52000
thương hiệu miền giờ Việt Miễn giá thành currency : "u20ab":0 currency : "u20ab":0 currency : "u20ab":0
(*): Là biểu nấc thu phí, lệ chi phí tên miền đất nước “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC vày nhà nước quy định, là khoản bắt buộc thu nộp chi tiêu nhà nước, không chịu đựng thuế.

Bạn đang xem: Mua tên miền .vn

Tên miền quốc tế

tên miền translate ( translate) translate ( translate) "Chuyển về zagranmama.com" ( translate)
"." + suffix.suffix suffix.regOrigin currency : "u20ab":0 currency : "u20ab":0

Tên miền thế giới mới

tên miền translate ("Chưa bao gồm VAT" ) translate/ translate ( translate) "Chuyển về zagranmama.com" ("Chưa bao gồm VAT" )
"." + suffix.suffix currency : "u20ab":0 currency : "u20ab":0 suffix.transferOrigin

Xem thêm: 12 Bài Tập Excel Cơ Bản Đến Nâng Cao Kèm Lời Giải + Đáp Án, 7 Bài Tập Excel Cơ Bản Có Lời Giải Hay Nhất

*
*
*
*

*