Bản Mẫu Dịch Giấy Khai Sinh Sang Tiếng Anh

Từ trước 1975 cho nay, nhà nước phát hành rất nhiều biểu chủng loại giấy khai sinh như: Form TP/HT, TP/HT-1999-A, Form TP/HT-2010-KS.1… tương xứng với chính là các bản dịch thuật khác nhau.

Bạn đang xem: Bản mẫu dịch giấy khai sinh sang tiếng anh

Ở nội dung bài bác này, shop chúng tôi xin chia sẻ một số bản mẫu dịch giấy khai sinh quý phái tiếng Anh phổ cập nhất. Dùng để nộp hồ sơ xin visa, xin giấy nhập học hoặc làm các thủ tục pháp lý với cơ quan nước ngoài

Tổng hợp một số trong những mẫu dịch thuật giấy khai sinh


Giấy khai sinh giờ anh là gì?

Giấy khai sinh dịch sang tiếng Anh là Birth certificate.

Xem thêm: Nơi Bán Màn Hình Cảm Ứng Samsung Note 3 N900, N905, Màn Hình Cảm Ứng Samsung Note 3 N900, N905

Khớp ứng có 3 thể thức là phiên bản chính, bạn dạng trích lục và bản sao.

Bản chủ yếu – giấy khai sinh: Original – Birth certificateBản sao – giấy khai sinh: The Copy – Birth certificateBản trích lục – giấy khai sinh: Duplicate – Birth certificateMẫu dịch giấy khai sinh size khoảng trong thời gian 1975-1980

Download mẫu: tải về

*

Mẫu dịch giấy khai sinh theo size HT3/P3 khoảng chừng trước năm 1990

Download mẫu: tải về

*
Mẫu dịch giấy khai sinh theo khung TP/HT2 khoảng trong thời hạn 1990

Download mẫu: tải về

*

Mẫu dịch giấy khai sinh theo form HT2/P3 khoảng những năm 1990

Download mẫu: tải về

*

Mẫu dịch bản sao giấy khai sinh size TP/HT–1999-A.2

Download mẫu: tải về

*

Mẫu dịch giờ Anh bản chính giấy khai sinh khung TP/HT-2010-KS.1

Download mẫu: tải về

*

Mẫu dịch giờ Anh bản sao giấy khai sinh size TP/HT-2010-KS.1a

Download mẫu: tải về

*

Mẫu dịch giấy khai sinh theo Thông bốn số 15/2015/TT-BTP

Download mẫu: tải về

*

Lưu ý: bạn dạng dịch thuật này chỉ thỏa mãn nhu cầu các đơn vị chức năng yêu mong dịch thuật không đề nghị công chứng. Để dịch thuật công bệnh tư pháp giấy khai sinh, các bạn sẽ phải đến công ty dịch thuật hoặc ủy ban nhân dân cấp Quận,Huyện. Tham khảo bảng giá tiền dịch thuật công bệnh của zagranmama.com tại đây nhé.

*****

DỊCH VỤ LÀM VISA UY TÍN

H: 0903752405E: dichvu
zagranmama.comT: Mon-Fri 8:00-17:00, Sat 8:00-11:30A: 3B, lầu 3, 76 bí quyết Mạng mon 8, Phường 6, Quận 03, sài gòn 72407, Việt Nam