Lời Bài Hát Em Vẫn Đợi Anh Về

Năm tháng đội mưa rừngNgày đêm vùi sương núiEm vẫn đợi vẫn đợi Vẫn đợi anh vềEm vẫn hóng anh vềNhư bi thương căng chờ gióNhư trời xanh ngóng chimNhư lòng em khát anhNhư đời khát hoà bìnhChờ thời gian bình yênĐợi đạn bom ráo tạnhĐể được ngồi mặt anh sẽ được ghen sẽ được hờn để thương sẽ được giận để thành ck thành vợ để cùng hôn conBình yên và chiến tranhMùa xuân với bão tốNgày mai giỏi quá khứ trường thọ là bên anhNăm tháng nhóm mưa rừng sớm hôm vùi sương núiEm vẫn ngóng vẫn hóng Vẫn đợi anh vềEm vẫn đợi anh về Như bi thiết căng ngóng gióNhư trời xanh hóng chimNhư lòng em khát anhNhư đời khát hoà bìnhBình yên cùng chiến tranhMùa xuân và bão tố ngày mai giỏi quá khứMãi mãi là mặt anhMãi mãi là mặt anhMãi mãi là mặt anh...

Bạn đang xem: Lời bài hát em vẫn đợi anh về


Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Sổ Nhật Ký 12 Chòm Sao Ý Tưởng, Cugiainam Truyện

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.