Lệnh bình phương trong excel

Lê Khánh 22 mon Mười Một, 2018 22 tháng Mười Một, 2018 Chức năng phản hồi bị tắt sinh hoạt Cách tính hàm bình phương trong Excel mà bạn cần nắm vững

Các bạn muốn tính hàm bình phương trong Excel mà vẫn không rõ cách tính như nào, sử dụng hàm gì, cú pháp ra sao để có thể tính ? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi ngày bây giờ để biết hàm bình phương trong excel là gì đồng thời toán tử “^” dùng thế nào nhé!

Cú pháp hàm bình phương vào Excel

=POWER(number,power)

Trong đó:

– number : số cơ sở, là đối số bắt buộc phải có không thể thiếu, là số mà bạn cần lũy thừa hoặc bình phương; number là một số thực bất kì.

Bạn đang xem: Lệnh bình phương trong excel

– power nguồn : hàm mũ mà bạn muốn nâng giá trị số number theo lũy thừa, là đối số bắt buộc, nếu như bạn muốn tính hàm bình phương thì power ở đây sẽ bằng 2.

Lưu ý :

Bạn có thể dùng toán tử “^” cố kỉnh thế đến hàm power nguồn để tính bình phương của một số.

Ví dụ minh họa mang lại hàm bình phương trong Excel

– Sử dụng hàm power nguồn để tính bình phương vào Excel.

Nếu bạn muốn tính bình phương của 6 và 2 sử dụng hàm nguồn thì các bạn nhập vào ô tính hàm như sau =POWER(6,2)

=> Hàm nguồn sẽ trả về giá trị là :

*

POWER – tính hàm bình phương

Các bạn cũng có thể tham chiếu đến các ô có chứa giá trị điền sẵn từ trước vắt vì phải nhập số trực tiếp vào hàm nguồn như hình dưới đây

– Sử dụng toán tử “^” để tính hàm bình phương vào Excel

Ta có phép toán tính giá trị bình phương của 7 với 2.

Các chúng ta nhập công thức =7^2, như vậy các bạn đã tính bình phương của 7 và sẽ có công dụng trả về là 49.

*

Sử dụng toán tử “^” để tính bình phương hoặc lũy thừa

Lưu ý:

Trước ngẫu nhiên một phép toán nào trong Excel, chúng ta cần phải viết dấu “=”. Nếu không viết thì phép toán Excel sẽ không thể thực hiện.

Xem thêm: Game Điều Khiển Cần Cẩu - The Little Crane That Could

Cú pháp hàm tổng bình phương trong Excel

=SUMSQ(number1,number2,…)

Trong đó :

– number1 là đối số bắt buộc.

– number2,… : là tham số tùy chọn, là đối số tiếp theo mà bạn muốn tính tổng bình phương, chứa tối đa 255 đối số number.

Lưu ý:

– Giá trị number có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham số có chứa số

– Với number là giá trị logic, là số tốt kiểu hiển thị văn bản mang đến số sẽ được tính khi nhập trực tiếp trong công thức.

– Với number là mảng giỏi tham chiếu chỉ các giá trị số vào mảng sẽ được tính còn giá trị logic, văn bản, ô trống tuyệt giá trị bị lỗi thì phép toán sẽ dừng lại.

– Trường hợp mà các đối số là văn bản xuất xắc giá trị lỗi thì sẽ không thể chuyển đổi thành số.

Ví dụ:

– trên ô bắt buộc tính nhập công thức: =SUMSQ().

*

– Nhấn Enter -> quý giá trả về là:

*

– Tương tự coppy công thức cho các giá trị còn sót lại được kết quả:

*

Trên đây là hướng dẫn với một số chú ý trong vượt trình làm việc với hàm bình phương trong Excel và hàm tổng bình phương vào Excel. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn đọc!