KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 10 UNIT 1

Bạn sẽ xem tư liệu "Kiểm tra 15 phút môn giờ đồng hồ Anh Lớp 10 - Unit 1", để thiết lập tài liệu cội về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu lắp kèm:

*
kiem_tra_15_phut_mon_tieng_anh_lop_10_unit_1.docx

Nội dung text: kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh Lớp 10 - Unit 1

KIỂM TRA 15’ - UNIT 1 (2 thử nghiệm – CÓ KEY) test 1 I.

Bạn đang xem: Kiểm tra 15 phút tiếng anh 10 unit 1

Choose the best answer. 1. You need some help, I’ll come over this afternoon. A. Unless B. While C. Since D. Although 2. I felt he was wrong, I decided to trust him. A. By the time B. Although C. As D. When 3. You get this letter, I will have left for New York. A. By the time B. While C. Even though D. Though 4. Anna went to Hue thành phố she could take some beautiful photos. A. When B. Although C. While D. So that 5. He isn’t available, we’ll look for another consultant. A. Unless B. In the case that C. While D. When 6. My mom didn’t recognize her brother he took off his glasses. A. So that B. Because of C. Until D. As if 7. “Have you emailed John?” - “Yes, I had done it I came here”. A. Before B. After C. As soon as D. Since 8. It was sunny, it was quite a cold day. A. Although B. Even though C. Because D. A or B 9. I couldn’t sleep at all they were making a lot of noise. A. But B. Because C. Still D. Until 10. She drank coffee to lớn keep herself warm she dislikes it. A. Although B. Because C. Because of D. Despite II. Join each pair of sentences using the words in brackets. 1. I’ll send you the brochure. You can decide which tour to take (so that) 2. It might rain. Take an umbrella with you. (in case) 3. Huy didn’t notice the sign. It was right in front of him.

Xem thêm: Worlds Within - Thế Giới Họ Đang Sống

(even though) 4. He’s learning lớn run the family workshop. His father is too old. (because) 5. They were reading. Their mother was watching TV. (while) demo 2 I. Underline the correct adverb or preposition. 1. Jim seems not to get (on/ off/ in) well with his classmate. 2. Vì chưng you think James will find (out/ up/ on) the truth? 3. Someday the world will run (out/ up/ on) of natural resources 4. Please turn (on/ off/ up) the light when you leave the room. 5. Please fill (in/ up/ off) the form và post it as soon as possible. 6. The flight was cancelled (in/ on/ off) due lớn the storm. 7. After graduation she mix (up/ off/ for) a fashion business in a quite suburb of London. 18. Unexpectedly he turned (up/ down/ off) with a bunch of flowers for Jane và then left. II. There is at least one mistake in each sentence. Suggest appropriate corrections. 1. We have already worked up a new way of doing it. 2. Jim wants to lớn be a successful writer when he grows out. 3. I cant keep up to all the changes in giải pháp công nghệ nowadays. 4. The nearby shop will be closed up next month. 5. The team scored another goal and made sure about the championship Soạn bài xích tập và bài xích kiểm tra chỉ trong một nốt nhạc! có nhiều tài liệu, đề thi cùng sách giờ đồng hồ Anh thpt và trung học cơ sở file word có key – giá chỉ rẻ, khá đầy đủ LIÊN HỆ ZALO O982.352.156 bộ combo bộ giáo án WORD 3 khối 10, 11, 12 chương trình bắt đầu chỉ 150k (mua lẻ 70k/1 khối) bộ combo GIÁO ÁN power POINT KHỐI 10, 11, 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI CHỈ 500K (mua lẻ 200k/khối) giúp tiết kiệm ngân sách và chi phí thời gian công sức soạn giảng combo sách BT lớp 10 new (250K) hoàn toàn có thể mua lẻ (50K/1 quyển) 1 BT giờ đồng hồ Anh 10 của Hoàng Thị Xuân Hoa 2 BT kiến thức trọng trung khu 10 của Nguyễn Thị đưa ra 3 BT tiếng Anh 10 của lưu lại Hoằng Trí 4 BT giờ đồng hồ Anh 10 của Đại Lợi 5 BT giờ Anh 10 của Bùi Văn Vinh 6 Luyện sâu xa NP với BTTA 10 – Dương mùi hương 7 BT Trắc nghiệm TA 10 – Nguyễn Thị đưa ra 8 BT TA 10 cơ phiên bản và nâng cấp – Nguyễn Ngọc Châu 9 BT TA 10 – è cổ Ái Thanh 10 Luyện giải cỗ đề bình chọn định kì TA 10 11 Giáo án TA 10 combo lớp 11 new (250K) có thể mua lẻ (50K/1 quyển) 1 Luyện nâng cao NP với BTTA 11 – Dương hương thơm 2 Giáo án TA 11 (sưu tầm) 3 BT trọng tâm TA 11 4 BT Trắc nghiệm TA 11 _ Hoàng Thị Xuân Hoa 5 BT TA 11 cơ bạn dạng và nâng cấp – Nguyễn Ngọc Châu 6 BTTA 11 – lưu giữ Hoằng Trí 27 BT TA 11 – trần Ái Thanh 8 BT Trắc nghiệm TA 11 – Nguyễn Thị bỏ ra 9 tự vựng TA 11 – Lê Công Đức 10 100 đề kiểm tra TA 11 – Nguyễn Thanh Hoàng 11 BT giờ Anh 11 của Bùi Văn Vinh 12 BTTN TA 11 tập 1 của Đại Lợi 13 BTTN TA 11 tập 2 của Đại Lợi full bộ lớp 12 bắt đầu (250K) có thể mua lẻ (50K/1 quyển) 1 BT tiếng Anh 12 của Hoàng Thị Xuân Hoa 2 BT TA 12 cơ phiên bản và cải thiện 3 BT giờ đồng hồ Anh 12 của lưu Hoằng Trí 4 BT giờ Anh 12 của Bùi Văn Vinh 5 từ vựng 12 của Lê Công Đức 6 BT bám đít theo SGK 7 Luyện sâu sát NP cùng BTTA 12 – Dương hương thơm 8 BTTN TA 11 tập 1 của Đại Lợi 9 BTTN TA 11 tập 2 của Đại Lợi 10 BT Trắc nghiệm TA 11 – Nguyễn Thị đưa ra 11 Giáo án TA 12 bộ 3 sách BT của Hoàng Thị Xuân Hoa dành cho lớp 10, 11, 12 mới (100k) bộ 3 sách bài bác tập của Bùi Văn Vinh dành cho lớp 10, 11, 12 new (100K) cỗ tài liệu ôn thi trung học phổ thông (150K) 1 15 siêng đề ôn trung học phổ thông (sưu tầm) 2 Ngữ pháp ôn tập trung học phổ thông (sưu tầm) 3 lý giải ngữ pháp (Mai Lan Hương) 4 đột phá điểm thi THPTQG ( Vũ Thị Mai Phương) 5 từ học cải tiến vượt bậc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh (Dương Hương) 6 Công phá đề thi THPTQG (love book) combo lớp 9 (mới với cũ) (200k) hoàn toàn có thể mua lẻ (50K/1 quyển) ĐỊNH Ghi STT TÊN TÀI LIỆU DẠNG chú 1 Giáo án giờ đồng hồ anh 9 WORD 2 tự vựng tiếng anh 9 giữa trung tâm - st PDF 3 bài xích tập giờ đồng hồ anh 9 theo từng bài (tự biên soạn + sưu tầm) WORD 4 bài bác tập hỗ trợ và nâng cấp Tiếng anh 9 WORD + 3PDF WORD + 5 bài tập giờ anh 9 - Bùi Văn Vinh PDF WORD + 6 bài bác tập giờ đồng hồ anh 9 - lưu giữ Hoằng Trí PDF 7 bồi dưỡng học sinh xuất sắc Tiếng anh 9 theo siêng đề PDF 8 bộ đề soát sổ Tiếng anh 9 - Tập 1&2 PDF Kèm 9 Em học giỏi Tiếng anh 9 - The Langmaster - Tập 1&2 PDF CD 10 đoạt được ngữ pháp và bài bác tập giờ anh 9 - tập 1 PDF 11 bài xích tập vào ngày cuối tuần Tiếng anh 9 - tập 1 - Đại Lợi PDF 12 bài bác tập tiếng anh 9 - tập 1 - Mai Lan mùi hương (Chương trình mới) PDF Diễn giải Ngữ pháp với ôn luyện trọng tâm kiến thức theo chăm đề 13 giờ đồng hồ Anh 9 PDF 14 những đề luyện thi tiếng anh nâng cấp Tiếng anh 9 PDF 15 Tài liệu kiến thức và kỹ năng Tiếng Anh 9 - Hoàng Minh PDF 16 tu dưỡng Học sinh tốt theo chăm đề giờ đồng hồ anh lớp 9 PDF WORD + 17 Luyện sâu xa ngữ pháp và bài xích tập tiếng anh 9 PDF WORD + 18 chăm đề bồi dưỡng Học sinh giỏi Tiếng anh 9 PDF Kèm 19 Luyện nghe giờ anh thcs và trung học phổ thông - CD - KEY Tập 1&2 WORD CD cỗ 4 sách BT của lưu lại Hoằng Trí giành cho lớp 6,7,8,9 bắt đầu (100k) bộ sách ôn thi vào 10 (150k) combo ôn vào 10 - 200k 1 Công phá 8+ của Bùi Văn Vinh 2 Ôn thi vào 10 của Nguyễn Thị đưa ra 3 25 đề thi vào 10 (sưu tầm) 4 Ôn thi vào 10 của Bùi Ánh Dương 5 chinh phục đề vào 10 của Dương hương 6 Luyện sâu xa Tiếng Anh 9 của Tống Ngọc Huyền 7 tuyển tập đề vào 10 (Đại Lợi - hương Giang) cuốn sách BT cùng tài liệu dành riêng cho lớp 7 new (200k) có thể mua lẻ (50K/1 quyển) STT TÊN TÀI LIỆU ĐỊNH DẠNG 1 Giáo án tiếng anh 7 thử nghiệm WORD 2 Tapescript bài nghe tiếng anh 7 thí điểm PDF 3 tự vựng giờ đồng hồ anh 7 trung tâm - Hoàng Thạch PDF 44 từ bỏ vựng giờ đồng hồ anh 7 - Lê Công Đức PDF TÀI LIỆU + SÁCH BÀI TẬP THAM KHẢO 5 bài bác tập giờ đồng hồ anh 7 theo unit (tự soạn) WORD 6 bài tập tiếng Anh 7 - Bùi Văn Vinh WORD+PDF 7 bài xích tập giờ Anh 7 - lưu lại Hoằng Trí WORD+PDF 8 bài tập tiếng Anh 7 - Vũ Thị Phượng WORD+PDF 9 bài bác Tập tiếng Anh 7-Tập 1 (Mai Lan hương thơm - Hà Thanh Uyên) WORD 10 giải đáp ôn tập và kiểm soát Tiếng Anh 7 - Đại Lợi (2 tập) PDF 11 Luyện nâng cao ngữ pháp và bài bác tập giờ đồng hồ Anh 7 (tự soạn) WORD 12 bài bác tập bổ trợ và cải thiện Tiếng anh 7 thí điểm - Nguyễn Thị đưa ra PDF 13 bồi dưỡng học sinh tốt Tiếng anh 7 theo siêng đề - Đại Lợi PDF 14 Luyện nghe nói hiểu viết giờ đồng hồ anh 7 thí điểm - Đại Lợi - tập 2 PDF 15 bài bác tập các chuyên đề ngữ pháp tiếng anh WORD ĐỀ THI - KIỂM TRA 16 bộ đề kiểm tra tiếng anh 7 thí điểm - Đại Lợi và Hương Giang (2 tập) PDF 17 bộ đề thi- khám nghiệm Tiếng Anh (st: 12 đề 1 tiết, 4 đề HKI, 2 đề HKII) WORD 18 tuyển tập đề thi HSG giờ đồng hồ anh 7 (6 đề) WORD 19 bộ 1000 câu ôn thi HSG chuyên đề Viết lại câu WORD BỘ SÁCH VÀ TÀI LIỆU LỚP 6 MỚI - CHỈ 200K (có thể thiết lập lẻ 50K/1 quyển) Giáo án tiếng anh 6 WORD Full trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh 6 giữa trung tâm - st PDF Full bài tập giờ anh 6 theo từng bài xích - Kim nhân từ WORD Full WORD + Sách Big 4 - Tự soát sổ 4 kỹ năng lớp 6 PDF bao gồm Full Sách luyện nghe nói gọi viết giờ anh 6 PDF bao gồm Full 121 bài tập tiếng anh 6 thí điểm PDF Full bài bác tập bổ trợ và cải thiện Tiếng anh 6 thử nghiệm PDF Full WORD + bài xích tập tiếng anh 6 - Bùi Văn Vinh PDF Full WORD + bài bác tập giờ đồng hồ anh 6 - giữ Hoằng Trí PDF Full bồi dưỡng học sinh xuất sắc Tiếng anh 6 theo chuyên đề PDF Full Em học giỏi Tiếng anh 6 PDF có tập 1 & 2 WORD + Luyện sâu xa ngữ pháp và bài xích tập giờ anh 6 PDF tập 1 và 2 WORD + bài tập tiếng anh 6 - Vũ Thị Phượng (có đáp án) PDF Full từ vựng giờ đồng hồ anh 6 - Lê Công Đức PDF Full 5Bài tập giờ đồng hồ anh 6 - Mai Lan mùi hương - Hà Thanh Uyên (Có WORD + đáp án) PDF tập 1 & 2 bao gồm Luyện nghe giờ đồng hồ anh trung học cơ sở và thpt - CD - KEY WORD CD Tập 1, 2 bộ đề bồi dưỡng HS xuất sắc Tiếng anh toàn diện Lớp 6 - Linh WORD + 25 đề + Đan PDF Keys LISTENING ACTIVITIES giờ đồng hồ Anh 6 - Tập 1 - With CD - có LÊ ĐỨC PDF Đẹp CD Tập 1 BỘ SÁCH VÀ TÀI LIỆU LỚP 8 MỚI - CHỈ 200K (có thể tải lẻ 50K/1 quyển) Giáo án giờ đồng hồ anh 8 WORD tất cả Tapescript bài bác nghe tiếng anh 8 PDF CD tự vựng tiếng anh 8 giữa trung tâm - st PDF bài xích tập giờ anh 8 theo từng bài xích WORD bài tập bổ trợ và nâng cấp Tiếng anh 8 PDF WORD + bài tập giờ đồng hồ anh 8 - Bùi Văn Vinh PDF WORD + bài xích tập giờ anh 8 - lưu giữ Hoằng Trí PDF bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng anh 8 theo siêng đề PDF cỗ đề đánh giá Tiếng anh 8 PDF hướng dẫn ôn tập với kiểm tra review Tiếng anh 8 PDF có Em học tốt Tiếng anh 8 - The Langmaster PDF CD bài xích tập trắc nghiệm tiếng anh 8 PDF Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập giờ đồng hồ anh 8 WORD bài tập giờ đồng hồ anh 8 - Đại Lợi - có đáp án WORD tự vựng giờ anh 8 - Lê Công Đức PDF bài bác Tập tiếng Anh 8 - Tập 1 (Mai Lan mùi hương - Hà Thanh Uyên) - bao gồm đáp án WORD gồm Bộ đề chất vấn HK1 tiếng anh 8 - WORD - CD WORD CD KEY test 1 I. 1. C 2. B 3. A 4. D 5. B 6. C 7. A 8. D 9. B 10. A II. 1. I’ll send you the brochure so that you can decide which tour khổng lồ take. 2. Take an umbrella in case it rains. 63. Huy didn’t notice the sign, even though it was right in front of him. 4. He’s learning to lớn run the family workshop because his father is too old. 5. They were reading while their mother was watching TV. Test 2 I. 1. On 2. Out 3. Out 4. Off 5. In 6. Off 7. Up 8. Up II. 1. Worked up  worked out 2. Grows out  grows up 3. Keep up to lớn  keep up with 4. Closed up  closed down 5. Made sure about  made sure of 7