Không Phải Tại Chúng Mình

*

Bạn đang xem: Không phải tại chúng mình

chưa phải tại em cũng chưa hẳn tại anh. Trên Trời xui khiến nên chúng mình mến nhau. Tình nồng thắm biết bao lúc ông Tơ bắc cầu. Bà Nguyệt nối chữ yêu vui trọn buổi ban đầu. Rồi thời gian lướt mau, tình ta úa màu. Đàn dâng phím sầu đầy thương đau khi tình héo.Không phải tại em cũng chưa phải tại anh. Tình yêu! tình thân như hoa nở đẹp mắt xinh khi xuân mang lại em ơi!Làm thân hoa cho người ta hái. Hè sang sắc thắm hoa dần tàn. Thu mang đến nghẹn ngào rồi heo may kéo thanh lịch mùa Đông. Làm hoa kia bị tiêu diệt trong giá buốt lùng. Chưa hẳn tại em cũng chưa hẳn tại anh. Tại đời đen trắng phải chúng mình xa nhau. Bản thân từng nói vẫn lâu dẫu đi thông thường chuyến tàu. Fan về bến không giống nhau không hẹn đến nơi nào. Thì ngày này có sao mình ko trách tín đồ Mình không trách bản thân đời đổi thay như màu áo .Không buộc phải tại em cũng chưa hẳn tại anh.
bài hát vào album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 22 bài.
Hương LanTrường Thanh

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Game Hành Trình Của Ốc Sên 8

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.