THẺ MUA HÀNG (VOUCHER) Sản phẩm trả thưởng là gói Voucher khuyến mãi của nhiều lĩnh vực khác nhau" /> THẺ MUA HÀNG (VOUCHER) Sản phẩm trả thưởng là gói Voucher khuyến mãi của nhiều lĩnh vực khác nhau" />

Khách Hàng Thân Thiết Mobifone

Sản phẩm trả thưởng là gói Voucher khuyến mãi của nhiều lĩnh vực khác nhau.">

THẺ MUA HÀNG (VOUCHER)

*

Sản phẩm trả thưởng là gói Voucher khuyến mãi của nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bạn đang xem: Khách hàng thân thiết mobifone


Hội viên phải là Hội viên liên kết giữa chương trình Kết Nối Dài Lâu và chương trình Bông Sen Vàng.

Tỷ lệ chuyển điểm sang chương trình Bông Sen Vàng: 10 điểm Kết Nối Dài Lâu = 2 dặm Bông Sen Vàng.

">

BÔNG SEN VÀNG

*

Hội viên chuyển điểm sang tài khoản Bông Sen Vàng (Lotusmiles) của Vietnam Airlines


Gói thoại

1. Kim cương: 350 phút

2. Vàng: 250 phút

3. Titan: 200 phút

4. Bạc: 150 phút

5. Đồng: 100 phút- Thời hạn sử dụng của gói dịch vụ: 31 ngày. Nếu Hội viên chọn nhiều gói thoại trong cùng 1 giao dịch thì số phút thoại sẽ được cộng dồn nhưng thời hạn sử dụng của tất cả các gói là 31 ngày.

- Hết thời hạnsử dụng, số phút thoại và tin nhắn chưa sử dụng sẽ không được bảo lưu.

Gói thoại và SMS

1. Kim cương: 115 phút thoại, 150 tin nhắn

2. Vàng: 225 phút thoại, 80 tin nhắn

3. Titan: 185 phút thoại, 70 tin nhắn

4. Bạc: 125 phút thoại, 60 tin nhắn

5. Đồng: 95 phút thoại, 40 tin nhắn

- Số phút thoại và tin nhắn trong gói được sử dụng để gọi và nhắn tin trong nước.

Xem thêm: Nhân Sinh Cảm Ngộ - Xem Phim Mối Thù Không Phai Tập Cuối

- Thời hạn sử dụng của gói dịch vụ: 31 ngày. Nếu Hội viên chọn nhiều gói thoại trong cùng 1 giao dịch thì số phút thoại sẽ được cộng dồn nhưng thời hạn sử dụng của tất cả các gói là 31 ngày.

- Hết thời hạn sử dụng, số phút thoại và tin nhắn chưa sử dụng sẽ không được bảo lưu

">

DỊCH VỤ CỦA zagranmama.com

*

Sản phẩm trả thưởng là gói dịch vụ thoại hoặc gói dịch vụ thoại và tin nhắn để gọi và nhắn tin trong nước.


Chi tiết
1. Hội viên trả sau:Cước được tặng vào tài khoản Kết Nối Dài Lâu để gọi và nhắn tin nội mạng zagranmama.com. Thời hạn sử dụng 60 ngày kể từ ngày sản phẩm trả thưởng cộng vào tài khoản.

2. Hội viên trả trước:Cước được tặng vào tài khoản KM1 để gọi và nhắn tin nội mạng zagranmama.com. Thời hạn sử dụng của sản phẩm trả thưởng được tính theo thời hạn sử dụng của tài khoản chính.

">

CƯỚC DỊCH VỤ zagranmama.com

*

Sản phẩm trả thưởng là cước dịch vụ zagranmama.com để gọi và nhắn tin nội mạng.