KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ CÁC ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI KHUNG PHÁP LÝ VỀ ĐỊNH GIÁ RỪNG

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ QUỐC PHÒNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 101/2012/TT-BQP

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2012

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CƠ quan tiền QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ, CƠ quan THI HÀNH ÁN HÌNHSỰ VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO MỘT SỐ NHIỆM VỤ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ vào QUÂNĐỘI

Căn cứ Luật ban hành văn phiên bản quyphạm lao lý năm 2008;

Căn cứ giải pháp Thi hành án hình sựnăm 2010;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CPngày 16 mon 9 năm 2008 của chính phủ nước nhà Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của bộ Quốc phòng;

Xét ý kiến đề nghị của viên trưởng viên Điều tra hình sự,

Bộ trưởng cỗ Quốc phòng cơ chế vềcơ quan thống trị thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự với cơ quan,đơn vị được giao một số nhiệm vụ thực hành án hình sự vào Quân team như sau:

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Thông tứ này quy định khối hệ thống tổ chức,nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thi hành án hình sự, ban ngành thi hànhán hình sự, cơ quan, đơn vị được giao một trong những nhiệm vụ thực hành án hình sự trongQuân đội.

Bạn đang xem: Kinh nghiệm quốc tế và các đề xuất sửa đổi khung pháp lý về định giá rừng

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Thông bốn này áp dụng đối với cơ quanquản lý thực hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan, đơn vị chức năng đượcgiao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cánhân có liên quan đến công tác làm việc thi hành án hình sự trong Quân đội.

Điều 3. Cơ quanquản lý thực hiện án hình sự

1. Cơ quan thống trị thi hành án hình sựBộ Quốc chống là viên Điều tra hình sự bộ Quốc phòng.

2. Cơ quan làm chủ thi hành án hình sựBộ Quốc phòng có Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự,cơ quan liêu tham mưu cùng cán bộ thi hành án hình sự.

3. Lúc thực hiện tính năng nhiệm vụ củaCơ quan cai quản thi hành án hình sự bộ Quốc phòng, cục Điều tra hình sự tất cả condấu riêng biệt để áp dụng trong hoạt động làm chủ thi hành án hình sự, tên gọi: “BộQuốc phòng- Cơ quan làm chủ thi hành án hình sự”.

Điều 4. Nhiệm vụ,quyền hạn của Cơ quan làm chủ thi hành án hình sự cỗ Quốc phòng

1. Cơ quan làm chủ thi hành án hình sựBộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo biện pháp của luật pháp Thi hành ánhình sự.

2. Phía dẫn, chỉ đạo, đánh giá vềnghiệp vụ của lực lượng Cảnh vệ tư pháp trong việc triển khai nhiệm vụ được giaotheo phương tiện của pháp luật.

Điều 5. Cơ quanthi hành án hình sự

1. Cơ quan thi hành án hình sự cấpquân khu

a) cơ sở thi hành án hình sự cấpquân khu là phòng Điều tra hình sự Quân khu, Quân đoàn; cơ sở thi hành ánhình sự Thủ đô hà nội là Phòng cai quản giam giữ và Thi hành án hình Sự/Cục Điều tra hình sự cỗ Quốc phòng;

b) cơ sở thi hành án hình sự cấpquân khu có Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự và cán bộthi hành án hình sự;

c) lúc thực hiện tính năng của cơquan thực hành án hình sự, chống Điều tra hình sự quân khu, quân đoàn có con dấuriêng để áp dụng trong hoạt động thi hành án hình sự với tên gọi: Quân khu(Quân đoàn)- ban ngành thi hành án hình sự; Phòng thống trị giam giữ và Thi hành ánhình Sự/Cục Điều tra hình sự áp dụng con dấu có tên gọi: cục Điều tra hình sự BộQuốc phòng - cơ sở thi hành án hình sự tp. Hà nội Hà Nội.

2. Trại giam quân sự

a) Trại giam quân sự được tổ chứctheo điều khoản của nguyên tắc Thi hành án hình sự;

b) Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạntrong nghành thi hành án hình sự theo qui định của chính sách Thi hành án hình sự,Trại giam quân sự sử dụng chức danh, bé dấu theo các quy định của cục Quốcphòng đang ban hành.

Điều 6. Nhiệm vụ,quyền hạn của ban ngành thi hành án hình sự cấp quân khu

1. Cơ quan thi hành án hình sự cấp cho quânkhu triển khai nhiệm vụ, quyền hạn theo hiện tượng của nguyên lý Thi hành án hình sự.Phạm vi nhiệm vụ giữa các cơ quan thi hành án hình sự cấp cho quân quần thể được phân địnhnhư sau:

a) ban ngành thi hành án hình sự quânkhu tổ chức hoặc tham gia thi hành ra quyết định thi hành án của Toà án quân sự,trừ phần nhiều trường hòa hợp thuộc nhiệm vụ của ban ngành thi hànhán hình sự quân đoàn;

b) cơ sở thi hành án hình sự Thủ đôHà Nội tổ chức triển khai hoặc thâm nhập thi hành đưa ra quyết định thi hànhán của Toà án quân sự chiến lược trên địa bàn thành phố Hà Nội, trừnhững trường đúng theo thuộc trách nhiệm của ban ngành thi hành án hình sự quân đoàn;

c) phòng ban thi hành án hình sự quânđoàn tổ chức hoặc gia nhập thi hành quyết định thi hành áncủa Toà án quân sự về: thi hành án tử hình đối với người lầm lỗi do các cơ quan tiến hành tố tụng của quân đoàn điềutra, truy tố; thực hiện án phạt phạm nhân khi fan bị kết án đangbị giam giữ tại trại tạm thời giam quân đoàn; thực hành án phân phát tù đối với người bị kếtán đã tại ngoại, thực hiện án phát tù cho hưởng án treo,cải tạo không giam giữ, khi người bị kết án đang thao tác tại những cơ quan, đơnvị do binh đoàn quản lý.

2. Quản ngại lý, chỉ đạo, soát sổ lực lượngCảnh vệ tư pháp trực thuộc quyền vào việc tiến hành nhiệm vụ được giao theo quy địnhcủa quy định và phía dẫn, chỉ huy của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự BộQuốc phòng.

Điều 7. Cơ quan,đơn vị được giao một trong những nhiệm vụ thực hiện án hình sự

1. Trại tạm bợ giam quân sự.

2. Các đơn vị quân đội cấp trung đoànvà tương đương.

3. Khi tiến hành nhiệm vụ, quyền hạntrong lĩnh vực thi hành án hình sự theo hiện tượng của công cụ Thi hành án hình sự,Trại trợ thì giam quân sự, các đơn vị quân đội cấp cho trung đoàn và tương tự sử dụngchức danh, nhỏ dấu theo các quy định của bộ Quốc phòng sẽ ban hành.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Phần Mềm Pdf Miễn Phí, Foxit Pdf Reader

Điều 8. Nhiệm vụ,quyền hạn của trại giam, trại tạm thời giam quân sự

1. Trại giam, trại tạm giam quân sựthực hiện nhiệm vụ, quyền lợi theo chính sách của công cụ Thi hành án hình sự.

2. Triển khai nhiệm vụ dẫn giải bịcan, bị cáo, phạm nhân giao hàng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

Điều 9. Đối tượngbổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý thihành án hình sự bộ Quốc phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ sở thi hành ánhình sự cung cấp quân khu

1. Cục trưởng viên Điều tra hình sự,Phó viên trưởng viên Điều tra hình sự phụ trách công tác thi hành án hình sự làThủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự cỗ Quốc phòng.

2. Trưởng phòng, Phó trưởng chống Điềutra hình sự quân khu, quân đoàn là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng ban ngành thi hànhán hình sự quân khu, quân đoàn.

3. Trưởng Phòng, Phó trưởng phòng Quảnlý giam giữ và thực hiện án hình sự thuộc viên Điều tra hình sự cỗ Quốc chống làThủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ sở thi hành án hình sự hà nội Hà Nội.

4. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quanquản lý thi hành án hình sự cỗ Quốc phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quanthi hành án hình sự cấp quân khu được miễn nhiệm hoặc bị miễn nhiệm khi chứcdanh viên trưởng cục Điều tra hình sự, Phó viên trưởng viên Điều tra hình sự; Trưởngphòng, Phó trưởng phòng Điều tra hình sự quân khu, quânđoàn; Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng làm chủ giam giữ và Thi hành án hình sựthuộc viên Điều tra hình sự được miễn nhiệm hoặc bị cách chức.

Điều 10. Thẩmquyền ngã nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan quảnlý thi hành án hình sự cỗ Quốc phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng phòng ban thihành án hình sự cấp quân khu

Bộ trưởng bộ Quốc phòng quyết định bổnhiệm; miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý thihành án hình sự cỗ Quốc phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng phòng ban thi hành ánhình sự cung cấp quân khu.

Điều 11. Trình tự,thủ tục đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, miễn nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơquan thống trị thi hành án hình sự bộ Quốc phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơquan thi hành án hình sự cấp cho quân khu

1. Hội đồng tuyển chọn chọn điều tra viênBộ Quốc phòng gồm nhiệm vụ sẵn sàng thủ tục để chủ tịch Hội đồng đề nghị bổ nhiệm,miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan cai quản thi hành ánhình sự bộ Quốc phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp cho quân khu vực theo ý kiến đề xuất của thủ trưởng đơn vị và CụcĐiều tra hình sự bộ Quốc phòng.

2. Cục Điều tra hình sự bộ Quốc phòngtiếp nhận report đề nghị vấp ngã nhiệm, miễn nhiệm, miễn nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủtrưởng Cơ quan làm chủ thi hành án hình sự cỗ Quốc phòng, Thủ trưởng, Phó Thủtrưởng ban ngành thi hành án hình sự cấp cho quân khu; chất vấn hồ sơ, quy trình tiếnhành; nhấn xét, reviews cán bộ; tổng hợp report Hội đồng tuyển chọn điều traviên bộ Quốc phòng cùng rất hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Thủtrưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra hình sự những cấp.

3. Trình tự, giấy tờ thủ tục đề nghị bửa nhiệm,miễn nhiệm, miễn nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan thống trị thi hành ánhình sự cỗ Quốc phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ sở thi hành án hình sự cấpquân khu triển khai đồng thời với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Thủ trưởng,Phó Thủ trưởng Cơ quan khảo sát các cấp. Quanh đó hồ sơ ý kiến đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm,cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan khảo sát cáccấp, nên kèm theo công văn ý kiến đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm,cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan thống trị thi hành án hình sự bộ Quốcphòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ sở thi hành án hình sự cấp cho quân khu.

Điều 12. Tiêuchuẩn cán bộ làm chủ thi hành án hình sự, cán cỗ thi hành án hình sự.

Sĩ quan lại Quân team tại ngũ gồm trình độđại học tập Luật, đại học Cảnh giáp hoặc đh An ninh, có kinh nghiệm trong thực tiễn vềcông tác giam giữ, thi hành án hình sự; có đủ tiêu chuẩn cán bộ trong Quân độinhân dân việt nam thì có thể được xét bổ nhiệm cán bộ thi hành án hình sự. Cánbộ thực hành án hình sự có kinh nghiệm tay nghề quản lý, năng lực hướng dẫn, chỉ huy côngtác thi hành án hình sự thì rất có thể được xét bổ nhiệm cán bộ cai quản thi hành ánhình sự.

Điều 13. Hiệu lựcthi hành

Thông tư này còn có hiệu lực thực hành sau45 ngày tính từ lúc ngày ký kết và sửa chữa Thông tư số 119/2011/TT-BQP ngày 07 tháng 7năm 2011 của cục Quốc phòng hình thức về cơ quan thống trị thi hành án hình sự, cơquan thực hành án hình sự với cơ quan,đơn vị được giao một số nhiệm vụ thực hành án hình sự vào Quân đội

Điều 14. Tổ chứcthực hiện

Bộ Tổng thammưu, Tổng cục chủ yếu trị, Toà án quân sự tw Viện kiểmsát quân sự chiến lược Trung ương, những Quân khu, Quân đoàn, những cơquan đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông bốn này./.

địa điểm nhận: - bộ trưởng liên nghành (để báo cáo); - TT Nguyễn Thành Cung; - BTTM, TCCT; - tòa án nhân dân quân sự TW; - Viện kiểm sát quân sự chiến lược TW; - cục Điều tra hình sự (04b); - các cơ quan, đơn vị trực trực thuộc Bộ: - viên Quân lực, Cán bộ; - Vụ Pháp chế BQP; - Lưu: VT, (K88b).