Hàm trả về thứ trong tuần excel

Hàm WEEKDAY trả về lắp thêm trong tuần của một ngày gắng thể. Cú pháp = WEEKDAY(serial_number,)…

Bài viết để giúp bạn làm quen với một vài hàm thông dụng liên quan đến ngày mon trong Excel.

Bạn đang xem: Hàm trả về thứ trong tuần excel

ĐỊNH NGHĨA HÀM WEEKDAY

Trả về sản phẩm trong tuần của một ngày nắm thể.

CÚ PHÁP HÀM

= WEEKDAY(serial_number,)

Trong đó:

Serial_number: Giá trị ngày muốn xác định thứ, đó là tham số bắt buộc.Return_type: Giá trị xác định kiểu trả về, là thông số tùy chọn.

LƯU Ý SỬ DỤNG

Excel lưu trữ ngày tháng ngơi nghỉ dạng số sê ri tiếp tục để thuận lợi cho quy trình tính toán.Nếu Serial_Number nằm xung quanh phạm vi cơ phiên bản -> hàm trả về cực hiếm lỗi #VALUE!Nếu Return_Type nằm ngoài phạm vi những giá trị đã khẳng định ở bên trên -> hàm trả về quý hiếm lỗi #NUM!

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Cùng thực hiện một số ví dụ sau để biết cách sử dụng hàm bạn nhé.

Xem thêm:

Kiểu hiển thị mang định là chủ nhật tương xứng với số 1. Trong ví dụ trên, hàm trả về số 5, khớp ứng với sản phẩm Năm.

*

Hàm TEXT cũng rất có thể làm nhiệm vụ tương tự:

Cú pháp: =TEXT(giá trị; ”mã định dạng”). Hàm TEXT góp bạn biến hóa cách hiển thị format số thành một định hình khác do chúng ta chọn. Trong trường vừa lòng trên là format thứ trong tuần, có mã dddd.

*

Bạn có thể chuyển đổi trực tiếp định dạng hiển thị trong hộp thoại Format Cells:

*

Hàm NETWORKDAYS

Hàm NETWORKDAYS trả số ngày làm việc giữa nhì mốc thời gian.

=NETWORKDAYS(start_date, end_date, )

*

Bạn hoàn toàn có thể cung cấp các ngày nghỉ dịp cho hàm NETWORKDAYS:

*

*

Hàm WORKDAY

Hàm WORKDAY là hàm ngay gần như trái lại NETWORKDAYS. Hãy cùng chú ý ví dụ bên dưới đây:

*

=WORKDAY(ngày bắt đầu; số ngày; ).

Chú ý: Hàm WORKDAY trả hiệu quả là số vật dụng tự của ngày. Bạn phải chuyển thành định dạng ngày trong vỏ hộp thoại Format Cells nhằm hiển thị ngày thế thể.