Hàm Tính Tuổi Trong Excel

Chẳng hạn, chúng ta nhận được một loạt dữ liệu ngày sinh khác nhau trong Excel và bạn cần biến hóa các ngày sinh này nhằm hiển thị tuổi chính xác của chúng trong Excel, bạn có nhu cầu tìm hiểu như thế nào? nội dung bài viết này liệt kê một số trong những mẹo nhằm tính tuổi trong Excel một bí quyết dễ dàng. 

Phương pháp 1: Tính tuổi bằng hàm YEAR

- cách 1: Để tính tuổi bằng hàm YEAR, bạn nhập công thức =YEAR(NOW())-YEAR(B2).

Bạn đang xem: Hàm tính tuổi trong excel

Trong đó:

- YEAR(NOW()): Là năm ở hiện tại.

- YEAR(B2): Là năm sinh sống ô các bạn chọn có chứa tháng ngày năm sinh nhằm tính tuổi.

*

Hình minh họa

- bước 2: Nhấn Enter và đánh giá kết quả

*

Hình minh họa

- cách 3: Bôi black vùng chứa kết quả ở ô tuổi, tiếp nối nhấn chuột phải và chọn Format Cells. 

*

Hình minh họa

- bước 4: hành lang cửa số Format Cells xuất hiện, bạn chọn Number. Vào mục Decimal places bạn nhập số 0 (vì số tuổi là số nguyên) rồi dìm OK. 

*

Hình minh họa

- bước 5: Nhập lại cách làm ở bước 1 rồi thừa nhận Enter là ra kết quả. 

Cuối thuộc bạn chỉ việc đặt con trỏ con chuột vào góc dưới ô chứa kết quả cho đến khi lộ diện dấu cùng rồi kéo xuống là xong. 

*

Hình minh họa

Phương pháp 2: chuyển đổi ngày sinh sang trọng tuổi với tính năng DATEDIF

Hàm DATEDIF() giúp chúng ta tính toàn bô năm, tổng cộng tháng xuất xắc tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước.

Công thức = DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

- start_day: ngày ban đầu cần tính toán.

- end_day: ngày kết thúc, end_day cần lớn hơn start_day.

- unit: loại tác dụng trả về của câu hỏi tính toán, buộc phải viết trong vệt ngoặc kép.

Trong đó: 

- y: thời gian chênh lệch giữa start_day và end_day.

- m: số mon chênh lệch giữa start_day với end_day.

- d: số ngày chênh lệch giữa start_day với end_day.

- md: số ngày chênh lệch giữa start_day và end_day, không phụ thuộc vào số năm, số tháng.

- ym: số mon chênh lệch giữa start_day với end_day, không phụ thuộc vào số năm, số ngày.

- yd: số ngày chênh lệch giữa start_day cùng end_day, không nhờ vào vào số năm.

Ví dụ: Nhập cách làm = DATEDIF (A2, NOW (), "y") vào một ô trống, nó công thêm tuổi ngay sau khi nhấn phím Enter.

- A2: là ngày bước đầu (năm sinh).

- NOW() là hàm để lấy ngày mon năm hiện tại tại của máy tính.

- y để khẳng định giá trị trả về là khoảng tầm chênh lệch giữa năm lúc này và năm sinh.

*
Ví dụ tính tuổi vào excel

Phương pháp 3 : đổi khác ngày sinh thành tuổi đúng đắn với tác dụng DATEDIF

Bạn bắt buộc tính toán đúng mực bao nhiêu năm, tháng và ngày tính từ lúc ngày sinh đến ngày hiện nay tại. Thì họ sẽ vận dụng công thức sau đây= DATEDIF (A2, HÔM ni (), "Y") & "Năm", & DATEDIF (A2, TODAY (), "YM") và "Tháng," & DATEDIF (A2, HÔM nay (), "MD") và "Ngày"

*
Ví dụ tính tuổi vào excel

Như hình bên trên thì ta tìm ra được kết quả và đúng là 3 năm, 8 tháng với 14 ngày.

Phương pháp 4: biến hóa ngày sinh sang tuổi với tính năng ROUNDDOWN

Cú pháp: = ROUNDDOWN(YEARFRAC(start_date, end_date, ))

Trong đó:

- start_date: Ngày bước đầu cần tính số năm, là thông số bắt buộc.

Xem thêm: Phim Dãy Bàn Bốn Người Tập 1, Danh Sách Nhân Vật Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ

- end_date: Ngày kết thúc muốn tính số năm, là thông số bắt buộc.

- basis: Cơ sở xác minh cách đếm ngày, là thông số tùy chọn gồm những giá trị sau:

+ basis =0 -> cơ sở đếm ngày theo US(NASD) 30/360.

+ basis =1 -> cửa hàng đếm ngày là số ngày thực tế/ năm thực tế.

+ basis =2 -> cửa hàng đếm ngày là số ngày thực tế/ 1 năm 360 ngày.

+ basis =3 -> cửa hàng đếm ngày là số ngày thực tế / 1 năm có 365 ngày.

+ basis =4 -> cơ sở đếm ngày theo EUROPEAN 30/360.

Chú ý:

- Excel tàng trữ ngày tháng dưới dạng số sê – ri để dễ ợt cho quy trình tính toán.

- toàn bộ các đối số của hàm nếu như là số thập phân -> bị giảm cụt thành số nguyên.

- Nếu giá trị start_date, end_date chưa hẳn ngày vừa lòng lệ -> hàm trả về quý hiếm lỗi #VALUE!

- giả dụ basis ở ngoài các giá trị 0 cho tới 4 -> hàm trả về cực hiếm lỗi #NUM.

Ví dụ: Một tính năng khác để biến đổi ngày sinh thành tuổi là = ROUNDDOWN (YEARFRAC (A2, TODAY (), 1), 0) , sẽ chỉ ra một độ tuổi tiêu chuẩn, ví dụ như 27.

*

Hình minh họa

Phương pháp 5: Tính tuổi bằng hàm YEARFRAC

Công thức tính tuổi bởi hàm YEARFRAC:  =YEARFRAC(start_date,end_date,)

Trong đó:

- Start_date: Ngày bắt đầu.

- End_date: Ngày kết thúc.

- Basis: Một số lượng quy định phong cách tính.

Quan liền kề ví dụ bên dưới đây:

- bước 1: phụ thuộc vào ví dụ mà zagranmama.com cung cấp, để tính tuổi, chúng ta nhập công thức =YEARFRAC(B2,TODAY(),1).

Trong đó:

B2: Là ngày bước đầu tính tuổi (Ngày sinh).

- TODAY(): Là ngày hiện tại (Ngày tính tuổi).

- 1: Giá trị yêu mong Excel tính theo số ngày thực tế của tháng cùng số ngày thực tế của năm.

*

Hình minh họa

- bước 2: dấn ENTER để kiểm soát kết quả.

*

Hình minh họa

- bước 3: Để hiển thị tác dụng ở những ô còn lại, chúng ta đặt nhỏ trỏ chuột vào góc bên dưới ô đầu tiên cho tới khi mở ra dấu + rồi kéo xuống là được.