HÀM SUM TRONG EXCEL 2007

Excel cho zagranmama.com 365 Excel đến web Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 xem thêm...Ít hơn

Bạn bao gồm thể cần sử dụng công thức đơn giản để tính tổng những số trong một phạm vi (một nhóm các ô), mà lại hàm SUM dễ sử dụng hơn khi bạn làm việc với tương đối nhiều con số hơn. Lấy ví dụ =SUM(A2:A6) ít có tác dụng bị lỗi nhập keyboard hơn đối với =A2+A3+A4+A5+A6.

Bạn đang xem: Hàm sum trong excel 2007

*

Đây là công thức dùng nhị dải ô: =SUM(A2:A4,C2:C3) tính tổng các số trong số dải ô A2:A4 cùng C2:C3. Bạn nhấn Enter sẽ được tổng 39787.

Để sinh sản công thức:

Nhập =SUM vào một trong những ô, tiếp theo sau là lốt ngoặc tròn mở (.

Để nhập phạm vi thứ nhất của công thức, được gọi là 1 trong những đối số (một mẩu dữ liệu mà công thức đề nghị để chạy), hãy gõ A2:A4 (hoặc lựa chọn ô A2 với kéo mang lại ô A6)

Gõ vệt phẩy (,) để phân cách đối số thứ nhất cùng với đối số tiếp theo.

Nhập tham đối máy hai, C2:C3 (hoặc kéo để chọn các ô).

Gõ lốt đóng ngoặc ), rồi nhấn Enter

Mỗi đối số hoàn toàn có thể là một phạm vi, một số, một tham chiếu ô đơn, toàn bộ đều được chia cách bởi vết phẩy.

=SUM(A2:A4,2429,10482)

=SUM(4823,A3:A4,C2:C3)

=SUM(4823,12335,9718,C2:C3)

=SUM(A2,A3,A4,2429,10482)


Mẹo:  nếu như khách hàng cần tính tổng cột hoặc hàng của các số giáp nhau, dùng kĩ năng Tự Tính tổng nhằm tính tổng những số.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Excel Trên Điện Thoại Iphone Và Android, Lập Bảng Tính Excel Trên Iphone


Bạn hãy thử xem

Nếu bạn muốn thực hành với tài liệu mẫu của chúng tôi, đây là một vài dữ liệu có thể dùng.

Bạn có thể thấy hàm SUM hoạt động như thay nào bằng cách sao chép bảng sau vào một trang tính và dán bảng này vào ô A1.

Dữ liệu

-5

15

30

"5

TRUE

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2.

5

=SUM("5", 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị văn bản "5" đầu tiên được diễn dịch thành chữ số, và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được diễn dịch thành số 1.

21

=SUM(A2:A4)

Thêm giá trị vào các ô từ A2 đến A4.

40

=SUM(A2:A4, 15)

Thêm giá trị trong các ô từ A2 đến A4 rồi thêm 15 vào kết quả đó.

55

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm giá trị trong các ô A5 và A6, rồi thêm 2 vào kết quả đó. Do giá trị ko thuộc dạng số trong tham chiếu ko diễn dịch được — giá trị vào ô A5 ("5) và giá trị vào ô A6 (TRUE) đều được xử lý như văn bản — giá trị vào các ô đó sẽ bị bỏ qua.

2

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.