Hàm If Với Điều Kiện Là Số

Excel đến zagranmama.com 365 Excel mang lại zagranmama.com 365 dành mang đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web app Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm IF cho phép bạn tạo một so sánh lô-gic giữa một quý hiếm và một quý giá dự kiến bằng cách kiểm tra một đk và trả về tác dụng rằng đk đó là True (đúng) xuất xắc False (sai).

Bạn đang xem: Hàm if với điều kiện là số

=IF(Điều gì đó là True, thì có tác dụng gì, nếu không thì làm những gì khác)

Nhưng nếu bạn cần soát sổ nhiều điều kiện, trong những số đó giả sử tất cả điều khiếu nại đều đề xuất là True hoặc False (AND) hoặc chỉ cần một đk là True hoặc False (OR) hoặc nếu bạn có nhu cầu kiểm tra xem một đk có ko (NOT) đáp ứng nhu cầu tiêu chí của người sử dụng hay không thì sao? Cả 3 hàm đều có thể sử dụng riêng nhưng lại trường hợp cần sử dụng cặp với hàm IF thịnh hành hơn.


Chi tiết Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF với AND, OR và NOT để tiến hành nhiều reviews xem các điều khiếu nại là True hay False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều khiếu nại bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu tác dụng của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là FALSE.


Dưới đấy là tổng quan tiền về cách cấu tạo từng hàm AND, OR và NOT. Khi bạn kết hợp từng hàm đó với một câu lệnh IF thì ngôn từ hàm vẫn như sau:

AND – =IF(AND(Điều gì đó là True, Điều gì đó khác là True), giá trị nếu True, quý hiếm nếu False)

OR – =IF(OR(Điều gì đó là True, Điều gì đó khác là True), cực hiếm nếu True, giá trị nếu False)

NOT – = IF (NOT(Điều nào đó là True), giá trị nếu True, quý giá nếu False)

Ví dụ

Sau đó là ví dụ về một vài câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) và IF(NOT()) phổ biến. Những hàm and và OR hoàn toàn có thể hỗ trợ về tối đa 255 đk riêng lẻ nhưng mà dùng rất nhiều hàm chưa hẳn cách làm tốt vì câu hỏi xây dựng, đánh giá và gia hạn các phương pháp lồng ghép, phức tạp hoàn toàn có thể sẽ trở đề nghị khó khăn. Hàm NOT chỉ cất một điều kiện.

*

Dưới đấy là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,B20,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) ko (NOT) lớn hơn 50 thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE. Vào trường hợp này, 25 không lớn hơn 50, vì vậy phương pháp trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) ko (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, còn nếu như không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng trong toàn bộ ví dụ, sau mỗi điều kiện tương ứng được nhập đều có dấu đóng góp ngoặc đơn. Các tham đối True/False còn lại tiếp đến được giữ lại làm một phần của câu lệnh IF bên ngoài. Chúng ta có thể thay thế những giá trị Văn bản hoặc Số vào những giá trị TRUE/FALSE được trả về trong các ví dụ.

Xem thêm:

Sau đấy là một số lấy một ví dụ về việc sử dụng AND, OR với NOT để đánh giá các ngày.

*

Dưới đây là cách diễn giải các công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 không (NOT) lớn hơn B2 thì trả về TRUE, còn nếu như không thì trả về FALSE. Trong trường phù hợp này, A5 lớn hơn B2, thế nên công thức trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR với NOT cùng Định dạng tất cả điều kiện

Bạn cũng rất có thể dùng AND, OR với NOT để cấu hình thiết lập tiêu chí Định dạng Có điều kiện với tùy chọn công thức. Khi tiến hành việc này, bạn có thể bỏ hàm IF và sử dụng riêng AND, OR với NOT.

Từ tab Trang đầu, bấm vào Định dạng Có đk > quy tắc Mới. Tiếp theo, lựa chọn tùy chọn “Sử dụng cách làm để xác minh ô đề xuất định dạng”, nhập công thức, rồi vận dụng định dạng mà bạn lựa chọn.

*
sửa đổi Quy tắc hiển thị cách thức Công thức" loading="lazy">

Sử dụng ví dụ Ngày khi nãy, sau đó là những công thức đề xuất dùng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 lớn hơn B2 thì định dạng ô đó, còn nếu như không thì không làm cái gi cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 ko (NOT) to hơn B2 thì định hình ô đó, nếu như không thì không làm những gì cả. Vào trường đúng theo này, A5 to hơn B2, bởi vậy hiệu quả trả về FALSE. Ví như bạn chuyển đổi công thức thành =NOT(B2>A5) thì phương pháp sẽ trả về TRUE và ô sẽ tiến hành định dạng.


Lưu ý: Một lỗi phổ biến là nhập phương pháp vào Định dạng Có điều kiện mà không có dấu bằng (=). Nếu làm vậy, bạn sẽ thấy hộp thoại Định dạng Có điều kiện sẽ thêm dấu bởi và lốt ngoặc kép vào công thức - ="OR(A4>B2,A4, vày vậy các bạn sẽ cần xóa những dấu ngoặc kép nhằm công thức có thể phản hồi đúng.


Đầu Trang

Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.