Hai Ta Kết Hôn Sao

Lạc Thiểu Tuấn đứng ở khu vực đó, áo sơ mày trắng, áo vest ô vuông, niềm vuiphát ra làm việc trên trán, gọng kính đen hạ xuống nhằm lộ ra góc nhìn sáng ngời,cùng với thú vui tươi kia sở hữu theo đôi chút ưu thương sáng rõ. (xin đừng chú ý ta, đấy là niềm vui xấu xí của ta =_= <> <> <>) thời điểm nàng chú ý thấy, trong đầu Xán Xán đầu tiên hiện lên đó là chén cháo thịt con kê nấu mộc nhĩ đông cô. “Đã lâu không gặp.” Thanh âm Lạc Thiểu Tuấn bất ôn bất hỏa, lược lược mang chút đỉnh từ tính, kết hợp nụ mỉm cười kia vừa đúng. Xán Xán duy nhất thời có chút lúng túng, bầy họ dạng này tính là coi mặtthất bại sao? thua lại chạm mặt mặt, hẳn là vô cùng kỳ quái mới đúng chứ, nguyên nhân Lạc Thiểu Tuấn nhìn qua hệt như chuyện gì cũng chưa phạt sinh? “Thật là trùng hợp, cô cũng tới đi bộ siêu thị sao?” “Chẳng qua là thuận đường mà lại thôi.” Triệu Noãn Noãn thanh nhàn nhạt nói chen vào, gắng bờ vai Xán Xán ngày 1 chặt hơn. Thuận đường? Xán Xán nhíu mày, giả dụ như điều đó cũng call thuận đường,thì nước mỹ và china chỉ bí quyết nhau kè sông Tiền Đường . Lạc Thiểu Tuấn tựa hồ cũng ko thèm để ý thái độ của Triệu Noãn Noãn,chẳng qua là cười nhìn về phía Xán Xán, “Hai huynh muội cô cảm tình thật tốt .” hiểu lầm lớn kia, Xán Xán hối hả khoát tay, “Không có…”

Bạn đang xem: Hai ta kết hôn sao

p9iVoCV2QYpTei6o+KPsMtg3ypktIIZinLP6evSJc+4RIBrc/Wywd9sOSL/VsuPnMCrwf2NeXQ8ujZQV3vaYfqWXAFk0Mdm2HZDOD+wPi2hu7KhIU+aeb0ovqdGt2Sq+uqjJ6I2VCmeJLF4WiB++/tTVm3t3gNzIqSQnkpllJkEwFPI0SG+zJk+LkrG2XEZd9XuSSg6bV1npBdebgZs4DRaTFE2YijU9SKVxTsjYuQjsbuK+kmieis/mzuGg4Ivf0Mf1B5+98Cs6PocjbQ1xNTHUdDrLPCNnlhX040OhDbqpt3MmCVNaeM3FiTJdxkWNJ5v8clWg6+KACKm7R2mxY3ZDLkzBW6LW889KR38Kuu3QTz7XkslvCde1NfUmmjkLY6TIhsAwymm6jzNMz2q60XMosTkzR2MAb6R7IXRmY8e4OXTkzjipHPbnvWt9CCCx0RJIjPLBPyskJlEYiE+e06hPGCgVVsPXfGM6PHehaVOYehHVzmy+a1FCBROV+uCb91gfHWP8H1PqCE+AdXDXo4JhM2+quM3J1KpI73bgvL/PydLhYJVtjbbsQo9E8Ag/9V2xU6o4id6hWfULzaqlO8rgXE2JL62R0lcWZkLLjiXzTQXbffzlRIiPhrn7lOOzkV7dQ6prnJcM64nMX3RFF8/nGmAOcdQxM1c4vFpn+Xuc8+q87liZ+sZjtCvJBpQyxNGjeq8yh2gj1FeZvO6uJY2RJ/HAN4+2mdZrW3gRtN86COBqPspPyA7JxdsgQ+PIVg6iVWg/szg0l3ty58Lo3cyD8ukqhXzJGReS2NKiLRjRenY52CzuGPX3oR32xJGTEWdicCxmBsqk60lxqVzeh/wQYzMuLI6B41WE13HTEa+Wmi1ch32fXvKNVx8cMbKlZ/a4HjGp18ll781STjloWgVw94rMsz9UkPWlYFCxIoaKPTWhCoaPs4k0BhQnhULyOMf9cD9WwQMZBlQZC8hSLO45UAoPMKgbNiPpdQPhRcnmYDvOMiXvLovU9QDQU9S/DHc6V6aAFK4FR9djSb9PG+UzQ/UZ3L7OU5lmkCelpFk6H3eqlEKifzQdYzwHDzo5A+crsmfEq0iBSieOFF0qwU9skWXSkVVAlor5a4aXtDY7GmM0k+FlJYH8z4RaUk0aKq1hGVXodzGgOn9tMcl7Y985gbSOzVoBdknisiwgaP7z+e0WFJHQjLOB8+xHm6jzJiSYC33F/LxHpWSx0rk7NGiPUu+K3RQJ5r+J+7jGSkq75M3/7wdwiLrMLAOcOAIv18okRKD7lVTofrCbxYgUxv1exdDNA2EcFiSGPd/24gl0Y0+PvAS/C0Ol6m/zdvafzRwEaclbzuQCcE2SQUOb1m2bk3m1nR4ApcDG6Q6p/JXkZKKfVOSbubTLKNYiTcqYsx2Zjh8SsUybQ+R/I8DkYxbbyTnEmZbsYYZ6BSWbN/mQd7JHn5ps2eSllhcSINYZG9up9J+wu58AocZoz8oN8TxJU25JEynacWWG4eFvU1rkM3xMeIHQxMVZojJjuz4jj7O/+PSouM4gYf4+7dwNo0aFvvHoxUqZzsHemAAhTM78R/ZJZuoLxQ3BpB8u/cOunYhWH2xFHHaV/znBU4Rb/u4rYrBr+7vXt2yfoaV62EwvwFcYst6NTYkTwvPtGFpupoVUmK20vse9aVy2cWysB1qrx6ikXAOhdPcbNi5xftXFGZOYGpVXuZqxy01b7OaqXqhvSRhQViDayBU03TxPoQHojhCNdkoqryXwwG4L4y19TQ4RbNvA7W41AnOOsHWyQnTb65S65hDa3ApY0YgNiIEtS8Hjgp7PZb8SuQcEKV1AIqfPh/ePO+M2f17gpeq1N1gf9O2MrgVf7qJiiwdxZknIRd7fPGbkC/A2uOll7WzOdOdY9gdCiHu3XIajaoTz+4Em6/mevPMGRs97CQgIcw58f2T7MrCVijly0+mnYuFVyBE2Bv1TdeQkZ0cK0+awPfP7iojtQBV0pahzliNaXQc0l3ptU6KmzoTKu8KgsoUNNMLc6stVwslu1w4nIB6dH4OC7Tk+2toaMHvFhCPXLhVB8Z/vasw4wkJPY9HDeSkcvdSE3mHkrBN5oZJtqEL5C09BGP/tcXu9yGOkTeKkWihK9c4S

Xem thêm: 50 Doanh Nhân Giàu Nhất Việt Nam Theo Xếp Hạng Của Tạp Chí Forbes

HZuohW3tNkVaej4KK+vstSEVylA/LNJuXX2OorqXsjZb+5l1TOF+O0FAVK9GJ3ivciw++r7LyHbAMNiCBvFZAbMDmq4r0g6qXLeN7D4USqalLXyTVEIUagKPx0OrOuO4PDICYBZlp/TdhgvCFwH25ZxZwG2CyZJz+/ag3MInOK2uCPgppPGJdOHARyjg05SH9DZPksvASSlqzVnGQ0/MLBaTPBlaXt38pnJ2jxeaZQjSaeK8iGgTUWJlzqm3LRAlXxtcBNe39TG1pXKr9sg5mnwA9QxgvSCmdU8hrRvoDoCKjXzrkxyuxPXFiAJKyhGQhRHxl4+n4qrWh/KsgTzJ7KQg6kzHRoDZDMZKR38KuvZYFRwk0YR9K8AMMjTwQLmc2q6AgeudDCepzmpL9Ha6y2kosfj8tOGW8OnxYlMoOIW+d2q7b/joAt5M7/GsyVm1zA0GvFiB6ooJ74QeSZpfEn+fjbPwUAIBlGs0Gmbd8opZrFsOWXZR+FWPn8oXYCs1bgwQp+PKu9LoXdT3uj6buzQ05t6weR27Xb2um4nusvMwC4ClNki1XJMRAWb0FPs/9FusU7as8eb1FXfYk3nxdOvAuE2xL6ybkQMwYUVNFcvvjOop8iFgWccrxmtWnqLxHibjRKpxHAChqASXRrgMXoYY2XEBLICQ7BZufrY4FZBNOkoo9FZ6N8GifNPJCZVxOwG/dfLNVjpvguFhMz0JJkxMUynAMJw4HamC5iozjgAxCP9qP8QXyAlAvNduX7FFLiqlEjT+Nf8ymDGvPiGzzw7H/suj/UvSXlmZckHhjGuc7csznO0cxPqw7wTqhd8eaVhsPOW/yc3pv1N0qslJPPdfxoIp7URrABUeBOlI5QUWwsfc1XjBUafZ9tldaMa0zaQj9YI57IbKrRnTaVzIOsoz8ksCbKrPUv5GuFcVqIvCkm5vi5EFUlb2QhjmaDYgs8q0/0ZaywMaj5t10YYEoLQohl5BO60HubgC/Zik9Fg0HPiPf5yXJob+yqqQhmnxHyU7UQcQV6k15wwIBxSTE+U+Zs3Q2r71U4pmkBIHa1A0iZ9SsAo1BjdUgO0Gzuv2rnMrsoEXiUACSiht1lTJCkAnnTVYeCij1EW3P7GXtDE3Tmg0i8tlJYH81g0AcLoajVTvqLBFpHjsqCVNzsddciv4BlGSwhBVe9p3LYaBYv/zUJ1NGHyen+ELILKa1aSkBxBrTGHVbyjI+iaxHDzC2+mKGnTkXA5baWz1KD3Rr5e9YlYJ7uSwjjxX/cJUSM2o10yVhakRBXHDtDIALZRa4LkXiVMX4S/46SVsrbfvYpO3cgbCFMxc04J3jqi8kkleS9kDZpSkH7ZDL3TAT8vB6oPS/X6Xhf9Jy9dsJEDrH1vtxTI6NizYoOFe+pS5isH7HN40BB3xfcABjOCZ/Uk+31+3XOJJit5bIVPzAWF4WhxQ7SlQzdKzXyujmVEsINczVXgYck3aY2ZOqwe8BmLV8S/r0zfLxviPMKRTt2F1XLk8OJPY9GZsdD1+qVD4dJ6v6FdJ/ehpaAWAIh24Z5ox7TAIxvqpgefjE8/Se8OunkHlhoh381rYwu4VCZOHTOaFUxDN98HEBj6S/znNVIRO4gpsnTbwE6DRtWzHtrkyxhMl25mc
EZulhm3U2cRAmfGksePskzBSUMsoct09gKVL+aSzsjdV7pnftWGr3ENABSyOvzKzc7+qY5MKHS4OftNh2FzYrAImsX510jc5hkXI7DmAELdnLWAahhLXJOZ9bdGz+yhJtKjQfPWnSGc51NZNjOjwsMhcTjejAdsrfiQpdjTm7/dgT7AlpOOJdEiwHSpDnZAHb7ca0M2dtL9mnw6dgZsiDRaTEE2YkC8fUW4/IMPes0a8eHVLxnQ/TI74nOun45VQseAyiwVhQ7uw7dn+IwQ5l/PSdKaZfPbKrfYmbNQQz1ldjDuzcEpHdJlQ8RdAyhYY/Aa/1B11HeKRCKm5UC7j7KQH4fdOruVNI4ELBN1bGibTdDqDjsZox1IQPqdk0ZZzSaTIIZJBBSe+x4w/BD/+XqBHdTkrzjknuaa5ZXiF/IWo9/FTjCTh5A1u50y3CIh52Q0DF5gPcc/tjNAAa4GfEmaCqriAhbkPzSr4eHqEQj0DvJ4IWXtR+BzNfBef0OcwOwGQZUT8WAVnxhcUbbEBfy/1M65l9hdU1LzpmahBPbosBIdrs+W5Dni+Al3LuUqqrkNeGvs5id7sFXfYk27rdW4pxNZg7nvbSbgNKVpNFcm6wtafs7u2VohzBxRLnoj+nuiMqiz7fSYMtAoE0ydZEtQLhU7PqBOGvk04fYwBIFE0OkdgoE1YJw7saJpj8HamltTxHXC0RHRkyuRwETztaA/oMOuHY5Mw4et7W2kzrwA+COtqP9QWyIQanQIsF+JGLjKiVXm/KfmhDaj9fDd9S0spQuwIh5acQRjUkc6jmYcO/Yki2zLkli9AoRK/ipcbaVIifCRmrRDppsAJg1zSyfO5svL7UFw+ByVLk7NmFUxC3GETlT/RE76eC1FRfcnpQva5OCepzc7PrRjxdXb/jIrqPwVXJHcWibJY6FykLdsAfhOW6VOO8p7XYvzqHrTzd4v69kNZZIIbT8NaIoY6oLUsiV5bO48ReuxUcktEukB8G8SLMuQgZlNDsg5YCf90Enc6V6OZQEriR8RtSaNSFas3gjrfxJT4U5hm11NGdlZh3TOmHJljAQbcGzQASHGwe8xlu4EGAdtltYz+lBNidZ6hCo7Un5Sj1EW3P7GXtDE7CupNmIUmgtNmBQvBD6hTzkThgrJnqrq1+7CXJsftAvi40Nyei4WGk0/jrNPDdLntqG7ejNsSeF0uIJCVIOP8BCt7BX1zjG4XfcOtE3byd6lem0UHnggUJ3B1cBgDbWNIo9H29ev62r+ed9xvSMyg1wt+UF73xfi7ujAAPpwUTATxVdOMDiChpyFpvfq54cihkgbLNtbd0QTtR6597UOflp/Ny55HaAdEr6JnRoJUOXdaZ7cfElBThI92icHrtNvrYb43na3fC2BE9VVhwhlWEZeax5Jqlk/cDejR+gEvlrxayXgnWJMPoy3zDCp46uVQ7StczcE6BDx6yQkpqY0YnHEY05RO+JlID4T8TpgHo2cWT3Xahqj7NaRTvygh8OvmugR7e8adxcyY3SCibG6vwueqVDbv89KCub1GRrvC7T4q3D/o12iaC8jeNUD1i4Ox0q1dj8AY3i/bb0bKAkr1gX5WG8aFXA==