HAI HÌNH TRÒN CÓ CÙNG TÂM O NHƯ HÌNH BÊN

Hai hình tròn trụ có cùng trung khu O như hình mặt . Hình tròn bé nhỏ có nửa đường kính 5m . Chu vi của hình trụ lớn là 40,82 . Hỏi buôn bán kính hình tròn lớn dài ra hơn nữa bán kính hình tròn nhỏ bé bao nhiêu mét ?


Bạn đang xem: Hai hình tròn có cùng tâm o như hình bên

*

Đường kính của hình tròn trụ lớn là:

40,82 : 3,14=13(m)

Bán kính của hình tròn trụ lớn là:

13 : 2=6,5(m)

Bán kính của hình trụ lớn dài hơn bán kính của hình tròn bé xíu số mét là:

6,5 - 5=1,5(m)

Đáp số: 1,5 m


Xem thêm: Top 3 Cách Sửa Màn Hình Điện Thoại Bị Nứt, Điện Thoại Bị Vỡ Màn Hình Trong & Cách Khắc Phục

*

hai hình tròn trụ có cùng tâm O như hình bên . Hình tròn bé có bán kính 5 m . Chu vi của hình trụ lớn là 40,82. Hỏi buôn bán kính hình tròn lớn dài hơn bán kính hình tròn bé bao nhiêu mét ?

Hai hình tròn trụ có cùng vai trung phong O như hình bên. Hình tròn nhỏ bé có nửa đường kính 5m. Chu vi của hình trụ lớn là 40,82m. Hỏi bán kính hình tròn trụ lớn dài thêm hơn bán kính hình tròn nhỏ bé bao nhiêu mét ?


*

hai hình tròn trụ có cùng tâm o như hình mặt hình tròn bé có nửa đường kính 5m chu vi của hình tròn trụ lớn là 40,82m hỏi bán kính hình trụ lớn dài thêm hơn nữa bán kính hình tròn nhỏ xíu bao nhiêu mét

Hai hình trụ có cùng vai trung phong O như hình bên. Hình tròn nhỏ nhắn có nửa đường kính 5m. Chu vi hình trụ lớn là 40,82m. Hỏi bán kính hình trụ lớn dài thêm hơn nữa bán kính hình tròn nhỏ bé bao nhiêu mét ?

hai hình trụ có cùng trọng điểm O như hình bên. Hình tròn nhỏ bé có nửa đường kính 5m. Chu vi của hình trụ lớn là 40,82m.Hỏi cung cấp kính hình tròn trụ lớn dài thêm hơn nữa bán kính hình tròn nhỏ bé bao nhiêu mét ?

Hai hình trụ có cùng tâm O như hình bên. Hình tròn nhỏ xíu có bán kính 5m. Chu vi của hình tròn trụ lớn là 40,82m. Hỏi cung cấp kính hình trụ lớn hơn nửa đường kính hình tròn nhỏ xíu bao nhiêu mét ?

Hai hình tròn có cùng vai trung phong O như hình bên.Hình tròn nhỏ xíu có bán kính 5m. Chu vi của hình tròn lớn là 40,82m. Hỏi phân phối kính hình tròn trụ lớn dài hơn nữa bán kính hình tròn nhỏ bé bao nhiêu mét ?

Hai hình tròn có cùng chổ chính giữa O như hình bên.Hình tròn bé xíu có nửa đường kính 5m. Chu vi của hình trụ lớn là 40,82m. Hỏi cung cấp kính hình tròn trụ lớn dài ra hơn bán kính hình tròn bé nhỏ bao nhiêu mét ?

Hai hình tròn trụ có cùng trọng tâm O như hình mặt .Hình tròn nhỏ bé có nửa đường kính 5m .Chu vi của hình tròn lớn là 40,82m .Hỏi chào bán kính hình trụ lớn dài thêm hơn bán kính hình tròn bé là bao nhiêu mét?