Giã từ đất mẹ

Ngày qua, từ giã đất bà bầu mà đi.Vì nghe tình quê tình nước song bề. Nước chia hai đường nước chưa về, xót thương cho người lỡ câu thề. Phát xuất từ ly, hỏi lòng mình lưu luyến gì?Mẹ ơi! chỉ với đất bà mẹ mà thôi.Để nhỏ còn đi giữ gìn cho đời.Đã mang trong tâm kiếp con fan phải thương nhau hoài chớ quên lời.Mong một sau này chan hòa đất bà bầu niềm vui.Hò ơi!... Ơi à à ơi!...Mẹ thương nhỏ ra cầu Ái TửVợ trông ck lên núi Vọng Phu.Chiều chiều, chiều chiều trông về biên khu,lòng căm hờn oán quân thù. Ơi à!... À ơi!... À à ơi!...Chiều nay lối về đất bà mẹ là đây. Đường xưa còn ôm ấp bóng trăng gầy. Tất cả nghe tối trường giờ đồng hồ ru hời?Có nghe đêm trường giờ ai cười?Suối lệ đoàn tụ giữa sâu dưới lòng đất mẹ triền miên!

Bạn đang xem: Giã từ đất mẹ


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Điểm Nhanh Những Dấu Hiệu Chàng Xử Nữ Thích Bạn Thật Lòng Bạn Nữ Cần Lưu Ý !!

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.