Fe Oh 2 Màu Gì

Fe(OH)2 là chất có kết tủa màu trắng xanh, dễ bị oxi hóa gửi sang màu nâu đỏ khi xuất hiện không khí.

Bạn đang xem: Fe oh 2 màu gì

Cùng vị trí cao nhất lời giải bài viết liên quan về Fe(OH)2 nhé.

I. Fe(OH)2 là gì ?

Sắt(II) hydroxide là một trong hợp hóa học vô cơ với cách làm hóa học tập Fe(OH)2. Nó được tạo thành khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat, hóa phù hợp với các ion hydroxide. Sắt(II) hydroxide là một trong chất rắn color trắng, nhưng chỉ việc chút không nhiều oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài blue color lá cây. Chất rắn bị oxy hóa trong bầu không khí này đôi lúc được call là "rỉ sắt màu xanh da trời lá cây".

- bí quyết phân tử: Fe(OH)2 .

- Phân tử khối: 90 g/mol.

II. Cấu tạo 


- gồm nguyên tố fe kết hơp cùng với 2 nhóm -OH.

- Hợp chất sắt (II) hiđroxit là đúng theo chất trong những số đó sắt có mức thoái hóa +2.

III. đặc điểm vật lí

- Fe(OH)2 nguyên hóa học là hóa học rắn, màu trắng hơi xanh, ko tan trong nước. Trong không khí, Fe(OH)2 dễ bị oxi trở thành Fe(OH)3 màu nâu đỏ.

Xem thêm: Nạp Vàng Ngôi Sao Hoàng Cung 360Mobi, Nạp Vàng Ngôi Sao Hoàng Cung Bằng Sms

*

IV. đặc điểm hóa học của Fe(OH)2

– gồm các đặc thù của bazơ không tan.

– Sắt(II) hidroxit vừa gồm tính khử cùng vừa tất cả tính oxi hóa.

– Bị nhiệt phân

Nung Fe(OH)2 ở trong điều kiện không tồn tại không khí:

Phương trình hóa học:

Fe(OH)2 → FeO + H2O

Nung Fe(OH)2 trong ko khí:

Phương trình hóa học: 

4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O

– Fe(OH)2 tác dụng với axit

Với axit không tồn tại tính thoái hóa như: HCl, H2SO4

Phương trình hóa học: 

Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

– Fe(OH)2 bao gồm tính khử:

Với axit HNO3, H2SO4 đặc

Phương trình hóa học: 

3Fe(OH)2 + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

Phương trình hóa học: 

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O


Tác dụng với các chất oxi hóa khác

Phương trình hóa học: 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Cách điều chế Fe(OH)2: 

Cho hỗn hợp bazơ vào trong hỗn hợp muối sắt (II) ngơi nghỉ trong điều kiện không có không khí:

Phương trình hóa học: 

 Fe2+ + 2OH-  → Fe(OH)2

Phương trình hóa học:

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

Chú ý: Trong ko khí, Fe(OH)2 dễ bị oxi hóa thành Fe(OH)3 gray clolor đỏ. Cho nên muốn gồm Fe(OH)2 tinh khiết nên điều chế trong điều kiện không tồn tại không khí.

V. Hợp chất Fe(II)

Tính hóa học hoá học của các hợp chất sắt (II):

1. Hợp chất Fe(II) có tính khử

– Hợp chất sắt (II) sẽ chức năng với chất oxi hoá có khả năng sẽ bị oxi hoá thành hợp hóa học sắt (III). Trong phản bội ứng hoá học tập ion Fe2+ có chức năng cho thêm 1 electron.

Phương trình hóa học: 

Fe2+ → Fe3+ + 1e

→ đặc thù hoá học bình thường của hợp chất sắt (II) là tính khử.

– Ở ánh sáng thường, trong không khí (có O2, H2O), Fe(OH)2 bị oxi hoá thành Fe(OH)3. 

Phương trình hóa học: 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4 Fe(OH)3

– Sục khí clo vào trong dung dịch muối FeCl2, muối bột Fe(II) bị oxi trở thành muối Fe(III).

Phương trình hóa học: 

2FeCl2 + Cl2 → 2 FeCl3

– Hợp chất Sắt(II) bị oxi hóa vày axit H2SO4 sệt nóng hoặc hỗn hợp axit HNO3 chế tạo thành muối bột Fe(III).

Phương trình hóa học: 

3FeO + 10 HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

– Cho thư thả dd FeSO4 vào dung dịch các thành phần hỗn hợp ( KMnO4 + H2SO4), Fe2+ khử MnO4- thành Mn2+.