Diện Tích Xung Quanh Mặt Cầu

1. Tư tưởng hình cầu, mặt cầu

- Định nghĩa: Hình cầu là 1 trong vật thể hình trụ ba chiều hoàn hảo, mỗi điểm nằm trên bề mặt của nó đều phải sở hữu khoảng phương pháp đến tâm bởi nhau.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh mặt cầu

- Hình cầu được tạo bởi điểm O là tâm, độ nhiều năm R là nửa đường kính của hình cầu.

Cụ thể, khi quay nửa hình tròn tâm O, nửa đường kính R một vòng quanh con đường kính cố định và thắt chặt thì được một hình cầu.

Nửa mặt đường tròn trong phép quay nói trên tạo nên mặt ước hay nói cách khác mặt ước tâm O, có nửa đường kính R là phương diện được tạo vị quỹ tích những điểm phương pháp điểm O 1 khoảng chiều lâu năm không đổi bằng bán kính R trong không khí 3 chiều.

Trong không khí 3 chiều, mặt cầu là quỹ tích số đông điểm biện pháp đều một điểm O cố định và thắt chặt cho trước một khoảng không đổi R. Điểm O call là trọng tâm và khoảng cách R gọi là nửa đường kính của mặt cầu.

Xem thêm: Nơi Bán Chân Đỡ Màn Hình Máy Tính Gắn Bàn F80 15", Chân Đế Màn Hình Máy Tính

Tập hợp các điểm trong không khí nằm phía bên trong mặt cầu và bạn dạng thân mặt mong hợp thành mặt ước hay hình cầu.

*
Mặt cầu tâm O bán kính R

2. Phương pháp tính diện tích hình cầu


Diện tích khía cạnh cầu bằng bốn lần hằng số Pi nhân với bình phương nửa đường kính của hình cầu.

*

Trong đó:

S: là diện tích mặt cầuπ: là hằng số Pi = 3,14R: buôn bán hình hình cầu

3. Phương pháp tính thể tích hình cầu

Thể tích hình mong hay còn gọi là thể tích khối cầu tía phần bốn của Pi nhân cùng với lập phương bán kính hình cầu.

*

Trong đó:

V: là thể tích hình cầuπ: là hằng số Pi = 3,14R: buôn bán hình khối cầu

4. Các dạng toán thường gặp về Hình cầu, diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Dạng 1: Tính diện tích s mặt cầu, thể tích hình cầu và nửa đường kính hình cầu.

Phương pháp:

*

Dạng 2: Bài toán tổng hợp

Phương pháp:

Vận dụng những công thức trên và những kiến thức đã học để tính các đại lượng chưa chắc chắn rồi từ kia tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu.

5. Một trong những bài tập mẫu

Bài toán 1:

Cho một hình ước có nửa đường kính nối từ trung tâm O dài 5cm. Hỏi diện tích của mặt mong này là bao nhiêu?

*

Bài toán tính diện tích s mặt cầu

Áp dụng phương pháp tính diện tích s mặt mong ở bên trên ta có nửa đường kính r = 5cm. Suy ra diện tích mặt mong này vẫn bằng: