Dichvucong bảo hiểm xã hội

GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
*

*

*

*


Tên thương mại & dịch vụ công Cấp lại, đổi, kiểm soát và điều chỉnh thông tin bên trên sổ BHXH, thẻ BHYT
Lĩnh vực Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Cơ quan triển khai BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Hướng dẫn thực hiện https://dichvucong.zagranmama.com
Mô tả

Nộp cùng nhận hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính: tại ban ngành BHXH, qua giao dịch điện tử hoặc qua thương mại & dịch vụ bưu chính


Bước 1.

Bạn đang xem: Dichvucong bảo hiểm xã hội

Lập làm hồ sơ theo biện pháp tại mục 1.3 (Thành phần hồ nước sơ).

Bước 2. Nộp hồ nước sơ

1. người tham gia

a) bạn đang làm việc: Nộp hồ sơ cho đơn vị chức năng nơi đang làm việc hoặc nộp đến cơ quan liêu BHXH thẳng thu.

b) tín đồ tham gia BHXH từ bỏ nguyện, gia nhập BHYT theo hộ gia đình, bạn được chi phí Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng góp BHYT: Nộp hồ sơ đến Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH trực tiếp thu.

c) người đang bảo lưu thời hạn đóng BHXH hoặc đang được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp cho BHXH ý kiến đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung bên trên sổ BHXH: Nộp mang lại cơ quan BHXH trên toàn quốc.

d) người tham gia do tổ chức BHXH đóng BHYT: Nộp làm hồ sơ cho ubnd xã hoặc đến cơ quan BHXH. Đối với người đang tận hưởng trợ cung cấp thất nghiệp khi cấp cho lại, thay đổi thẻ BHYT: Nộp hồ nước sơ cho cơ quan BHXH tỉnh.

đ) người tham gia do chi tiêu nhà nước đóng BHYT: nộp hồ sơ cho ubnd xã. Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh thông tin nộp làm hồ sơ cho ủy ban nhân dân xã hoặc cho cơ quan liêu BHXH thẳng thu. Người đã hiến bộ phận cơ thể: nộp Giấy ra viện đến cơ quan liêu BHXH trực tiếp thu.

e) học tập sinh, sinh viên đóng BHYT theo công ty trường: Nộp hồ sơ mang đến nhà trường.

2. Đơn vị

a) Đơn vị SDLĐ: kê khai hồ sơ liên quan tiếp đến nộp hồ sơ mang đến cơ quan tiền BHXH cung cấp tỉnh, cấp huyện hoặc trên Trung tâm giao hàng HCC những cấp.

b) ủy ban nhân dân xã; đại lý trợ giúp xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, điều chăm sóc thương binh và người có công; cửa hàng giáo dục nghề nghiệp và công việc thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; Đại lý thu; bên trường; Phòng/Tổ chế độ BHXH: kê khai làm hồ sơ liên quan sau đó nộp hồ nước sơ cho cơ quan tiền BHXH hoặc trên Trung tâm ship hàng HCC các cấp.

Bước 3. Cơ quan tiền BHXH chào đón hồ sơ và giải quyết và xử lý theo quy định.

Bước 4.Nhận kết quả giải quyết gồm sổ BHXH, thẻ BHYT.


Nộp hồ sơ

A - Đối với cấp lại, đổi, kiểm soát và điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH

1. Trường hợp cung cấp lại sổ BHXH bởi vì mất, hỏng:Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

2. Trường đúng theo gộp sổ BHXH: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS); Các sổ BHXH đề xuất gộp (nếu có).

3. Trường hợp cấp cho lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, quốc tịch, kiểm soát và điều chỉnh nội dung bên trên sổ BHXH .

3.1. Đối với người tham gia:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

- Hồ sơ liên quan kèm theo tương xứng như sau:

a) trường hợp biến hóa họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch: Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh bởi cơ quan gồm thẩm quyền về hộ tịch cung cấp theo vẻ ngoài và thẻ căn cước/ minh chứng thư/hộ chiếu.

Nếu là Đảng viên: lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) lúc kết nạp.

b) ngôi trường hợp bạn tham gia biến đổi nơi làm việc: ra quyết định (văn bản) minh chứng địa điểm làm cho việc.

3.2. Đối với Đơn vị: trong trường hòa hợp NLĐ nộp hồ sơ qua 1-1 vị.

- Xác nhấn Tờ khai (TK1-TS) khi NLĐ kiểm soát và điều chỉnh thông tin nhân thân trên sổ BHXH: thông tin kiểm soát và điều chỉnh là đúng với hồ sơ làm chủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ngôn từ xác nhận, ký, đóng dấu và ghi rõ chúng ta tên. Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì chưa phải xác nhận;

- Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS).

4. Trường vừa lòng ghi xác nhận thời gian đóng BHXH bên trên sổ BHXH cho tất cả những người tham gia được cùng nối thời hạn nhưng chưa hẳn đóng BHXH trước năm 1995: Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) và hồ nước sơ tương quan kèm theo tương xứng với từng trường đúng theo sau:

b) Giấy chứng thực chưa nhận cơ chế trợ cấp một lần, trợ cung cấp phục viên, xuất ngũ sau khi về nước của cơ quan, đơn vị trực tiếp làm chủ người lao động trước lúc đi công tác, thao tác làm việc có thời gian ở nước ngoài. Trường hợp cơ quan, đơn vị đã giải thể thì cơ quan, solo vị thống trị cấp trên trực tiếp xác nhận.

4.3.1. NLĐ gồm thời hạn ở nước ngoài theo hiệp nghị của cơ quan chính phủ và người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán cỗ vùng do quốc tế trả lương:

- Hồ sơ như trên điểm a, b nêu trên;

-Bản chủ yếu “Thông báo gửi trả” hoặc “Quyết định gửi trả” của cục Hợp tác quốc tế về lao rượu cồn (nay là Cục làm chủ lao động ngoài nước) cấp. Trường vừa lòng không còn phiên bản chính “Thông báo chuyển trả” hoặc “Quyết định đưa trả” thì phải tất cả Giấy xác nhận về thời hạn đi hợp tác và ký kết lao động để giải quyết chính sách BHXH của Cục thống trị lao động không tính nước trên các đại lý đơn ý kiến đề xuất của NLĐ.

4.3.2. Người đi làm việc việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa những Bộ, ngành cùng UBND các tỉnh, tp với những tổ chức kinh tế tài chính của nước ngoài:

- Hồ sơ như tại điểm a, b nêu trên;

- phiên bản chính quyết định cử đi công tác, thao tác làm việc có thời hạn ở quốc tế hoặc bạn dạng sao đưa ra quyết định trong trường đúng theo NLĐ được cử đi công tác, thao tác làm việc có thời hạn ở nước ngoài bằng một ra quyết định chung cho các người. Trường hợp không còn phiên bản chính quyết định cử đi công tác, thao tác làm việc có thời hạn ở quốc tế thì được thay thế sửa chữa bằng bạn dạng sao ra quyết định có chứng thực của đơn vị chức năng cử đi. Trường hợp không có Quyết định cử đi thì yêu cầu có chứng thực bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử NLĐ, trong các số đó ghi rõ thời hạn NLĐ được cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài và phải phụ trách trước luật pháp về câu chữ xác nhận. Trường vừa lòng cơ quan, đơn vị cử đi không thể tồn tại thì cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xác nhận và chịu trách nhiệm trước lao lý về câu chữ xác nhận.

4.3.3. Người đi học tập, thực tập ở nước ngoài:

- Hồ sơ như tại điểm a, b nêu trên;

- phiên bản chính đưa ra quyết định cử đến lớp tập, thực tập gồm thời hạn ở quốc tế hoặc bạn dạng sao quyết định trong ngôi trường hợp người lao động được cử đến lớp tập, thực tập có thời hạn ở quốc tế bằng một quyết định chung cho nhiều người.Trường thích hợp không còn phiên bản chính quyết định cử đi học tập, thực tập bao gồm thời hạn ở nước ngoài thì được sửa chữa bằng phiên bản sao quyết định có xác nhận của đơn vị cử đi. Trường hợp không có Quyết định cử đi thì bắt buộc có xác thực bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng cử tín đồ lao động, trong đó ghi rõ thời hạn người lao động được cử đi học tập, thực tập có thời hạn ở quốc tế và phải chịu trách nhiệm trước lao lý về ngôn từ xác nhận. Trường phù hợp cơ quan, đơn vị chức năng cử đi không hề tồn tại thì cơ quan quản lý cấp bên trên trực tiếp chứng thực và phụ trách trước pháp luật về văn bản xác nhận.

4.3.4. Người đi làm chuyên gia theo hiệp nghị của chính phủ:

- Hồ sơ như trên điểm a, b nêu trên;

- bản chính đưa ra quyết định cử đi làm chuyên gia ở quốc tế hoặc bạn dạng sao ra quyết định trong trường hợp fan lao động được cử đi làm chuyên viên bằng một ra quyết định chung cho những người. Trường hợp không còn bạn dạng chính ra quyết định cử đi làm chuyên viên ở nước ngoài thì được thay thế bằng phiên bản sao quyết định có xác nhận của đơn vị cử đi. Ngôi trường hợp không tồn tại Quyết định cử đi thì phải có xác nhận bằng văn bạn dạng của thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng cử bạn lao động, trong các số đó ghi rõ thời hạn cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về văn bản xác nhận. Trường hòa hợp cơ quan, đơn vị chức năng cử đi không hề tồn tại thì cơ quan thống trị cấp trên trực tiếp xác thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ngôn từ xác nhận.

Xem thêm: Download Khung Bìa Đẹp Trong Word Đẹp Miễn Phí Mới Nhất, Mẫu Bìa Báo Cáo, Luận Văn, Đồ Án Trong 2021

- Giấy xác thực của cơ quan cai quản chuyên gia về bài toán đã ngừng nghĩa vụ góp sức cho túi tiền nhà nước với đóng BHXH theo quy định của phòng nước của chuyên viên trong thời gian thao tác ở nước ngoài.

4.4. Đối cùng với cán bộ tất cả thời gian làm việc ở xã, phường, thị trấn bao hàm cả chức danh khác theo cách thức tại Khoản 4, Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH:

a) hồ nước sơ, lý lịch cội của cá nhân;

b) Các sách vở liên quan chứng tỏ thời gian thao tác làm việc ở xã, phường, thị trấn (danh sách, ra quyết định phân công, đưa ra quyết định hưởng ở phí...).

4.5. Đối với người dân có thời gian thống trị nhiệm hợp tác ký kết xã nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp tất cả quy mô toàn xã:

c) list phê chu đáo hồ sơ tính thời gian làm chủ nhiệm bắt tay hợp tác xã của ubnd tỉnh.

a) Quyết định xuất ngũ hoặc xuất ngũ hoặc thôi câu hỏi (Trường hòa hợp quân nhân bị mất đưa ra quyết định phục viên, phục viên thì cung ứng giấy xác thực của Thủ trưởng cung cấp Trung đoàn và tương tự trở lên chỗ trực tiếp cai quản đối tượng trước khi phục viên, giải ngũ hoặc trực tiếp cai quản đối tượng sau thời điểm phục viên xuất ngũ trên địa phương).

5. Điều chỉnh làm cho nghề hoặc các bước nặng nhọc, độc hại, nguy khốn hoặc đặc trưng nặng nhọc, ô nhiễm và độc hại nguy hiểm

a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

b) hồ sơ kèm theo có một trong các loại sách vở sau: ra quyết định phân công địa chỉ công việc, hưởng lương; hòa hợp đồng lao động, hòa hợp đồng thao tác làm việc và các sách vở khác có liên quan tới việc điều chỉnh.

B - Đối với cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin bên trên thẻ BHYT:

1. Bạn tham gia:

1.1. ngôi trường hợp cấp cho lạithẻ BHYT vày mất, hỏng; thay đổi thẻ BHYT do biến hóa nơi đk khám chữa bệnh ban đầu: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

Lưu ý: người tham gia BHYT được chuyển đổi cơ sở đk khám chữa bệnh ban sơ vào tháng thứ nhất quý.

1.2. Đổi thẻ BHYT vị được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ BHYT cao hơn

1.2.1 Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

1.2.2. Giấy tờ minh chứng tương ứng cụ thể như sau:

a) Đối với người có công với cách mạng chế độ tại Pháp lệnh Ưu đãi người dân có công với bí quyết mạng

Hồ sơ bao gồm một trong những loại sách vở sau:

- Thẻ yêu quý binh, thẻ dịch binh;

- Giấy ghi nhận người hưởng cơ chế như mến binh;

- ra quyết định hưởng trợ cung cấp của Sở Lao động - thương binh với Xã hội.

a.2) người dân có công với bí quyết mạng theo phương tiện tại Pháp lệnh ưu đãi người dân có công với phương pháp mạng, trừ các đối tượng người dùng nêu tại điểm a.1. Hồ nước sơ tất cả một trong những loại giấy tờ sau:

- Huân chương kháng chiến;

- Huy chương kháng chiến;

- Huân chương Chiến thắng;

- Huy chương Chiến thắng;

- Thẻ thương binh, thẻ bệnh binh;

- Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như yêu thương binh;

- Giấy ghi nhận về khen thưởng tổng kết thành tích binh đao và thời gian hoạt động kháng chiến của ban ngành thi đua khen thưởng cung cấp huyện;

- đưa ra quyết định hưởng trợ cung cấp của Sở Lao động - yêu thương binh và Xã hội;

b) Cựu binh lực theo quy định tại các Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, số 157/2016/NĐ-CP

- quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyển ngành;

- ra quyết định được hưởng trọn trợ cấp theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg đối với các trường phù hợp là cựu chiến binh quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

b.3) Đối cùng với cựu chiến binh là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ được nghỉ ngơi hưu: Hồ sơ, dữ liệu của sỹ quan, quân nhân bài bản tại ngũ được phòng ban quân đội giải quyết hưu.

b.4) Đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp hóa đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ vào thời kỳ kiến tạo và đảm bảo an toàn tổ quốc sẽ nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành: ra quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc đưa ngành.

c) Đối với cha đẻ, bà mẹ đẻ, vk hoặc chồng, bé của liệt sỹ; người dân có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

Hồ sơ tất nhiên gồm một trong những các sách vở sau:

d) Đối với người dân tộc thiểu số đang sống trong vùng gồm điều kiện kinh tế tài chính xã hội cực nhọc khăn; người đang sống tại vùng bao gồm điều kiện kinh tế tài chính xã hội đặc trưng khó khăn; tín đồ đang sống trong xã đảo, thị trấn đảo: Sổ hộ khẩu.

Hồ sơ kèm theo có một trong những loại giấy tờ sau:

- đưa ra quyết định trợ cấp cho xã hội hằng mon của quản trị UBND quận, huyện, thị xã đối với người ở trong diện hưởng trọn trợ cấp bảo trợ buôn bản hội hằng tháng.

g) người thuộc hộ gia đình nghèo với hộ mái ấm gia đình cận nghèo:Hồ sơ kèm theo gồm một trong những loại sách vở và giấy tờ sau:

1.3. Đổi thẻ BHYT do chuyển đổi thông tin về nhân thân, bổ sung cập nhật mã nơi đối tượng người dùng sinh sinh sống trên thẻ BHYT

a) ngôi trường hợp đổi khác thông tin về nhân thân vày người gia nhập kê khai không nên so với hồ sơ gốc:Hồ sơ dĩ nhiên gồm 1 trong những các sách vở sau: minh chứng thư hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân có hình ảnh khác vì chưng cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp như: Giấy xác thực của Công an cấp cho xã hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục đào tạo nơi thống trị học sinh, sinh viên ...

b) ngôi trường hợp chuyển đổi thông tin về nhân thân vị đơn vị kê khai sai so với hồ sơ của bạn tham gia: ban ngành BHXH kiểm tra soát, thông tin và phối phù hợp với đơn vị điều chỉnh thông tin in ở thẻ BHYT.

c) trường hợp do bổ sung mã nơi đối tượng người dùng sinh sống so với người dân tộc thiểu số và tín đồ thuộc hộ mái ấm gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng tất cả điều kiện kinh tế - xã hội nặng nề khăn, vùng tất cả điều kiện kinh tế tài chính - buôn bản hội quan trọng khó khăn; bạn tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, thị xã đảo

Nếu đối tượng người dùng là NLĐ: cơ sở BHXH có nhiệm vụ phối phù hợp với các đơn vị chức năng có tương quan rà soát, xác minh nơi đối tượng người tiêu dùng đang làm việc ở địa bàn thuộc vùng nào, cung cấp mã địa điểm sinh sống theo vùng đó. Đối với các đối tượng người sử dụng khác: hồ sơ tất nhiên là sổ hộ khẩu.

d) trường hợp fan tham gia vì cơ quan lại BHXH làm chủ đề nghị kiểm soát và điều chỉnh thông tin về nhân thân đểđi thăm khám bệnh, chữa trị bệnh.

Hồ sơ cố nhiên gồm 1 trong các các sách vở và giấy tờ sau: minh chứng thư hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc các sách vở và giấy tờ tùy thân có ảnh khác bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp như: Giấy xác nhận của Công an cấp cho xã hoặc giấy chứng thực của cơ sở giáo dục và đào tạo nơi làm chủ học sinh, sv ...

2. Đơn vị: trong trường thích hợp NLĐ nộp làm hồ sơ qua solo vị.

a) Xác dấn Tờ khai (TK1-TS) khi NLĐ kiểm soát và điều chỉnh thông tin nhân thân trên thẻ BHYT; so với người đã bảo lưu thời hạn đóng BHXH thì chưa hẳn xác nhận)

b) Lập Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS).


Nộp làm hồ sơ
Thời hạn xử lý

1. cung cấp lại sổ BHXH do đổi khác họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH mất, hỏng; cùng nối thời gian nhưng chưa hẳn đóng BHXH, kiểm soát và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, gian nguy hoặc đặc trưng nặng nhọc độc hại, nguy hiểm hoặc gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày dìm đủ làm hồ sơ theo quy định. Trường hợp đề xuất xác minh quy trình đóng BHXH ở tỉnh không giống hoặc nhiều đơn vị chức năng nơi NLĐ tất cả thời gian thao tác làm việc thì không quá 45 ngày cơ mà phải bao gồm văn phiên bản thông báo cho NLĐ biết.

2. Điều chỉnh câu chữ đã ghi trên sổ BHXH: không thực sự 5 ngày tính từ lúc ngày thừa nhận đủ hồ sơ theo quy định.

3. cấp lại, thay đổi thẻ BHYT:

+ trường hợp biến đổi thông tin: không thật 03 ngày tính từ lúc ngày thừa nhận đủ hồ sơ theo quy định.

+ Trường đúng theo không thay đổi thông tin hoặc người thâm nhập đang chữa bệnh tại các cơ sở Khám chữa trị bệnh: trả trong thời gian ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng tiến hành Cá nhân; Đơn vị SDLĐ; ủy ban nhân dân xã, cửa hàng trợ giúp xã hội, cửa hàng nuôi dưỡng, điều chăm sóc thương binh và người dân có công; cửa hàng giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, mến binh cùng xã hội; Đại lý thu, bên trường, Phòng/Tổ cơ chế BHXH
Lệ mức giá Không
Tên mẫu mã tờ khai

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);