CHẠY Q ĐẾ LONG HÀNH VIETCADAO 9D

Nhân vậtMôn pháiGiới thiệuVõ côngNhiệm vụGia nhập môn pháiĐế long hànhBản đồHệ thống QuyếtTrang bịThủ thuật
Home » Đế long hành » Đế long hành Lục Lâm » Lục Lâm » Nhiệm vụ » Giới thiệu nhiệm vụ Đế Long Hành Lục Lâm 9D Cửu Long Tranh Bá
This guide has been created by Warda.Xin lưu ý, những Quest nào chỉ nói chuyện NPC với NPC sẽ làm thoáng qua hoặc không làm (Please note that for those Quest just need to talk to NPC, will move fast, or will not be discuss).Một Quest quên chụp lại ảnh nên sẽ không có hình ảnh (some Quest I forgot to take the pictures)
*

*

*

*

Quest will starts at Xinnan Clinic, then the doctor will send you to go talk to Cao Bei and kill him. Return to doctor and Quest will end at Little Wind.

Bạn đang xem: Chạy q đế long hành vietcadao 9d


*

Quest starts at Shi Zhang, Xuanshe village, Ghost Wolf. Talk to Wang Sengu of Laogou Clinic to kill Bloody Shadows Yan Kezheng.
Quest starts in Hefei, at Duel Master Clan (Duel Ground 1), then he will asks to find a broken Wooden Flute at the Strolling Valley.

Xem thêm:


Quest starts at Little Wind, she will asks you to deliver a box to Ghost Wind in Xuanshe Village, SZ.
Quest starts at Little Wind, she will sends you to Tao Sanlang at Hefei. You will go kill League"s Beggar Gua Yisho.
Quest starts at Little Wind, then talk to Deadly Tongue, he will asks you to kill Giant to get his box.