Danh từ, động từ, tính từ là gì

1. Định nghĩa tính từ

Tính trường đoản cú là từ dùng làm chỉ tính chất, tính cách, màu sắc, trạng thái, nấc độ, phạm vi…của bạn hoặc vật. Tính từ vấp ngã nghĩa mang đến danh từ, đại từ và liên cồn từ.

Bạn đang xem: Danh từ, động từ, tính từ là gì

2. Phân các loại tính trường đoản cú

Tính từ bỏ được chia thành 2 loại: tính từ mô tả và tính tự giới hạn.

2.1.Tính từ mô tả

Là các tính từ được dùng để mô tả color sắc, kích cỡ, hóa học lượng, tính chất, tính cách, hóa học liệu, mục đích, mối cung cấp gốc… của fan hoặc vật.

Ví dụ:

- Colors (màu sắc): blue, green, red, pink, white, black…

- kích thước (kích cỡ): big, small, huge, tiny, large…

- Shape (hình dạng): round, square, triangle, rectangle…

- Age (tuổi tác): new, old, ancient,…

- chất lượng (opinion) (chất lượng): nice, good, bad, …

- Characteristic (opinion) (tính chất): interesting, boring, humorous, funny, important, …

- Material (chất liệu): wooden, woolen, steel, iron,…

- Purpose (mục đích): dinning, cutting, …

- Origin (nguồn gốc): Vietnamese, British, Japanese,…

2.2. Tính từ bỏ giới hạn

Là tính từ bỏ được dùng để làm đặt số lượng giới hạn cho danh từ cơ mà nó ngã nghĩa, gồm những: tính tự chỉ số lượng, số đếm, số trang bị tự, khoảng cách, sở hữu, chỉ định…

Ví dụ:

- Quantitative (số lượng): a few, few, a little, little, much, many, some, several, all…

- Cardinal (số đếm): one, two, three, ...

- Ordinal (số sản phẩm tự): first, second, third,…

- Distance (khoảng cách): near, far

- Possessive (sở hữu): my, our, your, their, his, her, its

- Demonstrative (chỉ định): this, that, these, those, other, another, the other

- Distributive (phân bổ): each, every, both, either, neither

3. Hình thức (Dấu hiệu phân biệt của tính từ)

Tính từ hoàn toàn có thể nhận biết qua các hậu tố sau:

- ant: important, elegant, fragrant…

- al: economical, physical, ideal, …

- able: valuable, comparable, considerable,…

- ible: responsible, possible, flexible,…

- ive: protective, constructive, productive,…

- ous: mountainous, poisonous, humorous,…

- ic: athletic, economic, specific,…

- y: happy, wealthy, heavy,…

- ly: friendly, lovely, early…

- ful: useful, careful, harmful,…

- less: useless, careless, harmless, …

- ing: interesting, boring, exciting,…

- ed: interested, bored, excited,…

Lưu ý: Sự khác hoàn toàn giữa tính tự đuôi ‘ing’ và ‘ed’

- ‘ing’: dùng làm mô tả người, thứ hoặc vấn đề tạo ra xúc cảm (mang nghĩa nhà động).

- ‘ed’: dùng để làm mô tả trạng thái hoặc xúc cảm của một người đối với người, sự vật, vấn đề nào kia (mang nghĩa bị động)

Ví dụ:

- This man is boring. He makes her bored. (Chàng trai này rầu rĩ lắm. Anh ta tạo nên cô ấy thấy chán nản.)

- She is an interesting writer, and I’m very interested in her books.

Xem thêm: Đâu Là Phiên Bản Photoshop Nào Ổn Định Nhất ? Nên Cài Photoshop Phiên Bản Nào ?

(Cô ấy là một tác giả hết sức thú vị, và tôi vô cùng thích phần nhiều cuốn sách của cô ấy ấy.)

4. Tính năng và địa chỉ của tính từ

+ Tính từ bổ nghĩa đến danh từ và đứng trước danh từ mà nó té nghĩa

Ví dụ:

beautiful house, expensive car, informative report…

+ Tính từ bửa nghĩa cho chủ ngữ và thường đứng sau các liên cồn từ: be, seem, look, feel, appear, taste, smell, stay, sound, get, become, remain, go, turn, ...

Ví dụ:

She seems unhappy. (Cô ấy trong khi không vui.)

+ Tính từ vấp ngã nghĩa mang lại tân ngữ với đứng ngay sau tân ngữ. Một số động từ đặc thù thường được sử dụng trong trường phù hợp này: keep, make, find…

Ví dụ:

- I found it useful. (Tôi thấy nó hết sức hữu ích)

- Don’t make it more confusing. (Đừng bao gồm làm nó trở cần rối rắm rộng nữa.)

+ Tính từ được sử dụng như danh từ

Một số tính từ được sử dụng như danh từ bỏ để có một tập hợp tín đồ hoặc một quan niệm thường có‘the’đi trước.

Ví dụ:

the poor, the blind, the rich, the deaf, the sick, the handicapped, the good, the old, ...

The rich vì chưng not know how the poor live. (Người giàu ngần ngừ người nghèo sống như vậy nào.)

+ Tính từ bỏ được dùng trong những cụm từ miêu tả sự đo lường

Ví dụ:

- The road is 5 kms long. (Con con đường này nhiều năm 5 km.)

- A building is ten storeys high. (Tòa đơn vị này cao 10 tầng.)

+ Tính tự được dùng để làm bổ nghĩa cho những đại từ bỏ bất định: something, anything, nothing, everything, someone, anyone, everyone…

Ví dụ:

- I have something important to tell you. (Tôi có việc đặc trưng muốn nói với bạn.)

- Let’s go somewhere romantic for dinner. (Hãy đến ở đâu lãng mạn để bữa tối đi.)

5. Vật dụng tự của tính trường đoản cú trong cụm tính từ bỏ trước danh từ

Khi có không ít tính từ vấp ngã nghĩa mang lại danh từ và đứng trước danh từ, tính tự được thu xếp theo địa điểm sau:

OSSACOMP

Opinion - kích thước - Shape - Age - color - Origin - Material - Purpose + NOUN

Ví dụ:

- a nice small new trắng British wooden dining table.

Opinion kích thước Age color Origin Material Purpose Noun

(một bộ bàn ăn bằng gỗ của Anh color trắng, mới, bé dại và đẹp.)

6. Tính tự ghép.

Tính từ bỏ ghép là tính từ bỏ được thành lập bằng cách kết hợp hai hay nhiều từ lại với nhau và được dùng như một tính từ duy nhất.

6.1. Phương pháp viết

Khi những từ được kết hợp với nhau để sản xuất thành tính từ bỏ kép, chúng hoàn toàn có thể được viết: