Công Thức Tính Số Tháng Trong Excel

Đôi khi, trong vượt trình thao tác làm việc với dữ liệu ngày tháng ở trong Excel, bọn họ cần tính khoảng thời gian giữa hai thời điểm. Nội dung bài viết này Học Excel Online sẽ share cho chúng ta về việc áp dụng hàm DATEDIF kết phù hợp với 1 số kí thuật khác để đạt được tác dụng này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của họ đã chứa hầu hết các tin tức về nội dung bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Công thức tính số tháng trong excel


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

Start_date: Là ngày tháng thứ nhất hoặc ngày bắt đầu của một khoảng thời gian đã cho.End_date: Là ngày cuối cùng hoặc ngày chấm dứt khoảng thời gian.Unit: Là giá trị tin tức muốn trả về.

Dưới đấy là những ví dụ rõ ràng để các bạn hiểu hơn về hàm Dateif nhé!

Tính số giờ giữa hai thời khắc trong Excel bởi hàm datedif

Để tính số giờ thân hai thời gian trên họ sử dụng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24)


*

và nhận được kết quả là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút hai thời gian trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số phút thân hai thời gian trên chúng ta sử dụng phương pháp sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và nhấn được hiệu quả là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính số giờ giây thân hai thời điểm trong Excel

Để tính số giây thân hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và nhấn được kết quả là 154760085

Tính số năm thân hai thời khắc trong Excel

Để tính số năm thân hai thời khắc trên họ sử dụng phương pháp sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và nhấn được công dụng là 4

Tính số tháng giữa hai thời điểm trong Excel

Để tính số tháng thân hai thời gian trên chúng ta sử dụng bí quyết sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và dấn được công dụng là 58

Tính số ngày giữa hai thời điểm trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số ngày giữa hai thời khắc trên họ sử dụng hàm datedif với phương pháp sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và nhấn được công dụng là 1791

Trước khi chia sẻ một công thức bao quát cho đa số trường hợp bạn cũng có thể nghĩ đến, xin hãy phân chia sẻ bài viết này, sự share là mối cung cấp khích lệ lớn nhất để trang web liên tục những nội dung bài viết thế này

Tính thời hạn tổng hòa hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây thân 2 thời khắc hàm datedif

Chúng ta cần sử dụng công thức hàm datedif nhằm thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và dấn được tác dụng như ao ước muốn:

4 năm, 10 mon ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT nhằm định dạng thời gian


Để thực hiện hàm TEXT, chúng ta hãy làm cho quen với cùng 1 số quy mong định dạng của hàm này.

Xem thêm: Top Phim Trung Quốc Hay Nhất 2017, 12 Bộ Phim Ngôn Tình Trung Quốc Hay Nhất 2017


Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số vật dụng nhất ví dụ rồi, chúng ta muốn format gì thì họ sẽ bỏ vô đó. Tham số thứ hai là bọn họ muốn định dạng như thế nào, trong bài bác này, chúng ta muốn định hình thời gian. Vậy nên bọn họ sẽ tham khảo 1 số ví dụ như sau đây:
Tính số giờ thân 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính giờ và phút giữa 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính giờ, phút cùng giây giữa 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để chúng ta hiểu rộng về hàm Dateif, mình sẽ cung cấp cho bạn thêm một ví dụ nữa nhé!

Tính số ngày từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày thân 2 thời điểm: từ ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc, họ có 2 bí quyết làm như sau:

*

Cách 1: sử dụng phép trừ trực tiếp thân 2 mốc ngày: Ngày hoàn thành – Ngày bắt đầu

Kết quả giống hệt như tại ô C2 trong hình trên.

Cách 2: thực hiện hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")

Ký hiệu “d” đại diện cho một ngày (Day)

Ta thấy kết quả của cả hai cách tính đều bằng nhau.

Tính số tuần thân hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF ko có đơn vị tính là Tuần, nhưng lại dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn luôn có 7 ngày, do đó ta rất có thể làm như sau:

Lấy tác dụng hàm DATEDIF theo ngày chia cho số 7

*

Công thức tại ô D2 cho họ kết quả tính theo số tuần thân hai ngày: từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), họ sẽ sử dụng hàm vứt bỏ phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng giữa hai ngày

Để tính số tháng, họ sử dụng thông số “m” vào hàm DATEDIF như sau:

*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính vào hàm DATEDIF trên cơ chế tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa nhì ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng thông số “y” trong hàm DATEDIF như sau:

*

Tại ô F2 dùng bí quyết xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính trong hàm DATEDIF được tính trên nguyên tắc đủ ngày.

Tính số mon lẻ ngoài các năm tròn

Để tính số mon lẻ kế bên số năm, ta hoàn toàn có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính số mon – (Số năm * 12)

Cách 2: thực hiện hàm DATEDIF với tham số là “ym”

*

Trong ô E2, cách làm Datedif sử dụng là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 tháng = 1 năm + 4 tháng lẻ

Hi vọng với cách làm này, các chúng ta cũng có thể vận dụng hoạt bát cho quá trình của mình.

Để rất có thể ứng dụng xuất sắc Excel vào vào công việc, họ không chỉ nắm rõ được những hàm nhưng mà còn buộc phải sử dụng xuất sắc cả những công rứa của Excel. Phần đa hàm nâng cấp giúp áp dụng giỏi vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những quy định thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…