Cách Tính Diện Tích Hình Tròn Và Chu Vi Hình Tròn

Công thức tính diện tích hình tròn và công thưc tính chu vi hình tròn họ đã được học tập từ thời còn ngồi trên ghế bên trường, nhưng mà đã lâu họ không áp dụng đến do vậy khó khăn tránh khỏ quên cùng nhầm lẫn vị vậy từ bây giờ chúng tôi sẽ chỉ dẫn lại một cách đơn giản và dễ dàng và dễ dàng nắm bắt nhất.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

Cách diện tích hình trụ và chu vi hình tròn

1. Công thức tính diện tích hình tròn


*

*

Hay diện tích s hình tròn cũng rất được tính theo công thưc là bình phương 2 lần bán kính nhân cùng với Pi rồi phân tách cho 4.


*

Trong đó:

S: diện tích hình trònr: bán kính hình trònd: 2 lần bán kính hình tròn3,14: đó là hằng số π (Pi)

2. Công thức tính chu vi hình tròn


*

*

Trong đó:

C: chu vi hình trònr: nửa đường kính hình trònd: mặt đường kính hình trụ 3,14: chính là hằng số π (Pi)

Xác định đường kính hình tròn

Bước trước tiên để tính diện tích hình tròn trụ hoặc chu vi hình tròn trụ là phải xác minh đường kính của nó. Vào khi các công thức toán học thường liệt kê quý hiếm này, mà lại trong thực tế, chúng ta phải tự tìm mặt đường kính. Đường kính là chiều lâu năm của một đường ban đầu từ cạnh của vòng tròn, trải qua tâm của vòng tròn và xong xuôi ở cạnh đối lập của vòng tròn. Để đo, các bạn sẽ cần một thước trực tiếp đo cho những vòng tròn bé dại hoặc thước dây cho các vòng tròn lớn.

Xem thêm: Sầu Tím Thiệp Hồng Karaoke 5 Số Karaoke Sầu Tím Thiệp Hồng 5 Số Minh Kỳ 53337

Xác định bán kính hình tròn

Khi chúng ta có 2 lần bán kính (d) của hình tròn, bạn cũng có thể tìm bán kính (r) bằng công thức d = 2 x r. Nửa đường kính của hình trụ là khoảng cách từ trọng tâm của hình tròn đến ngẫu nhiên điểm như thế nào trên cạnh của hình tròn. Nửa đường kính cũng bởi một nửa mặt đường kính. Nếu mặt đường kính của người sử dụng là một số trong những đơn giản, chúng ta cũng có thể tính bán kính trong đầu. Ví như không, bố trí lại cách làm để tìm r (r = d/2) với giải.

Chúc chúng ta tìm được lời giải cho diện tích hình tròn trụ và chu vi hình tròn với phương pháp ở trên.