Chọn giá trị trong excel

Excel mang lại zagranmama.com 365 Excel cho zagranmama.com 365 dành mang lại máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Mẹo: Hãy thử thực hiện hàm XMATCH mới, một phiên bản match được cách tân hoạt rượu cồn theo ngẫu nhiên hướng nào cùng trả về kết quả khớp đúng đắn theo mang định, giúp việc sử dụng hàm này thuận tiện và dễ dàng hơn đối với phiên bạn dạng trước.

Bạn đang xem: Chọn giá trị trong excel


Hàm MATCH tra cứu một mục được hướng đẫn trong phạm vi của ô, sau đó trả về vị trí kha khá của mục kia trong phạm vi này. Ví dụ, trường hợp phạm vi A1:A3 chứa giá trị 5, 25 và 38 thì bí quyết =MATCH(25,A1:A3,0) đã trả về số 2, do 25 là mục đồ vật hai trong phạm vi.


*

Mẹo: Hãy dùng hàm MATCH cầm cho một vào các hàm LOOKUP lúc bạn cần biết vị trí của một mục vào một phạm vi cố kỉnh vì chính mục đó. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm MATCH để cung cấp giá trị cho đối số số hàng vào hàm INDEX.


Cú pháp

MATCH(giá trị tìm kiếm, mảng tìm kiếm, )

Cú pháp hàm MATCH có những đối số bên dưới đây:

giá trị tìm kiếm Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn so khớp trong mảng tìm kiếm. Ví dụ, khi chúng ta tra cứu số điện thoại của một ai đó trong sổ điện thoại, bạn sẽ dùng thương hiệu của fan đó làm cho giá trị tra cứu cơ mà số điện thoại mới là cực hiếm mà bạn có nhu cầu tìm.Đối số quý giá tra cứu có thể là một quý hiếm (số, văn phiên bản hoặc giá trị lô-gic) hoặc một tham chiếu ô cho một số, văn bản hoặc quý hiếm lô-gic.

mảng tìm kiếm Bắt buộc. Phạm vi ô được tìm kiếm.

kiểu khớp Tùy chọn. Số -1, 0 hoặc 1. Đối số kiểu khớp chỉ rõ cách Excel so khớp giá trị tìm kiếm với các giá trị vào mảng tìm kiếm. Quý giá mặc định mang lại đối số này là 1.Bảng dưới đây mô tả bí quyết mà hàm tìm thấy các giá trị dựa vào phần setup của đối số đẳng cấp khớp.

Kiểu khớp

Hành vi

1 hoặc bỏ qua

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ rộng hoặc bằng giá trị tìm kiếm. Giá trị vào đối số mảng tìm kiếm phải được sắp theo thứ tự tăng dần, ví dụ: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE.

Xem thêm: Hợp Âm Tiếng Đàn Của Thiên Sứ, Tiếng Đàn Của Thiên Sứ (Hợp Âm Tone Thanh Goll)

0

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị thứ nhất bằng chính xác lookup_value. Các giá trị vào đối số lookup_array có thể được sắp theo bất kỳ trật tự nào.

-1

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn rộng hoặc bằng lookup_value. Các giá trị trong đối số lookup_array phải được sắp theo thứ tự giảm dần, ví dụ: TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2 v.v.

Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị khớp đúng vào lookup_array, chứ không trả về chính giá trị đó. Ví dụ, MATCH("b","a","b","c",0) trả về 2, là vị trí tương đối của "b" vào mảng "a","b","c".

Hàm MATCH không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi so khớp các giá trị văn bản.

Nếu hàm MATCH không tìm thấy giá trị khớp nào, nó trả về giá trị lỗi #N/A.

Nếu kiểu khớp là 0 và giá trị tìm kiếm là chuỗi văn bản, thì bạn có thể dùng ký tự đại diện — dấu hỏi (?) và dấu sao (*) — vào đối số giá trị tìm kiếm. Một vệt chấm hỏi khớp bất kỳ ký tự đối chọi nào; một lốt sao tương xứng với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi giỏi dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng sau đây và ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, hãy lựa chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Giả dụ cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.

Sản phẩm

Tổng số

Chuối

25

Cam

38

Táo

40

41

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MATCH(39,B2:B5,1)

Do ko có công dụng khớp chính xác nên sẽ trả về địa điểm của quý hiếm gần thấp độc nhất (38) trong tầm B2:B5.