Câu điều kiện không có thật ở hiện tại

“Nếu trúng số tôi sẽ mua 1 ngôi nhà mới” Để mô tả những câu trả thiết trên, họ dùng câu đk (Conditional sentences). Sau đây chúng tôi sẽ reviews bài học về câu đk (mệnh đề if) đưa ra nhất nhất.

Bạn đang xem: Câu điều kiện không có thật ở hiện tại

*


Định nghĩa câu điều kiện

Câu điều kiện (Conditional sentences) là câu được áp dụng để nói lên hiệu quả của 1 vấn đề và vấn đề đó chỉ xảy ra khi đưa thiết xảy ra. Trong tiếng Việt rất có thể hiểu là “Nếu…thì…”.

Cấu trúc câu điều kiện gồm có 2 mệnh đề:

Mệnh đề điều kiện (Mệnh đề If): đặt ra giả thiết của việc việc.Mệnh đề chính: nêu lên kết quả của vấn đề nếu mệnh đề điều kiện xảy ra.

2 mệnh đề hoàn toàn có thể đổi chỗ cho nhau trong câu điều kiện mà chân thành và ý nghĩa câu không cầm đổi. Trường hợp mệnh đề If đứng trước thì thân 2 mệnh đề phải gồm dấu phẩy. Giả dụ mệnh đề bao gồm đứng trước thì không nên dấu phẩy.

Ví dụ: If you get up earlier, you will not be late for school. (Nếu các bạn thức dậy sớm hơn thì bạn sẽ không trễ giờ cho trường)

= You will not be late for school if you get up earlier.

Trong câu trên, mệnh đề đk là: If you get up earlier (nếu bạn thức dậy nhanh chóng hơn), mệnh đề công dụng (mệnh đề chính) là you will not be late for school (bạn sẽ không trễ giờ đến trường).

Phân một số loại câu điều kiện

*

Trong tiếng Anh chúng ta có 4 các loại câu điều kiện là câu điều kiện loại 0, 1, 2 và 3. Hình như chúng ta còn có câu điều kiện hỗn phù hợp và một số ít biến thể khác bọn họ sẽ tìm hiểu cụ thể hơn ở những bài học tập sau.

Câu đk loại 0

Câu đk loại 0 cơ phiên bản nhất. Nhiều loại câu này diễn đạt sự thật hiển nhiên hoặc thói quen. Khi mệnh đề đk xảy ra thì chắc chắn kết quả trong mệnh đề bao gồm xảy ra. Đây là câu điều kiện dễ nhận biết nhất vào 4 loại.

Mệnh đề If

Mệnh đề chính

If + thì bây giờ đơn

thì hiện tại đơn

If + S + V (-s/-es)

S + V (-s/-es)

Lưu ý: có thể thay If bởi When, nghĩa không núm đổi

Ví dụ: If it rains, everyone gest wet. (Nếu trời mưa thì mọi fan sẽ ướt)

= When it rains, everyone gest wet.

Ví dụ: If we have fever, our forehead is hot. (Nếu họ bị sốt thì trán đang nóng)

= When we have fever, our forehead is hot.

Ví dụ: I cannot sleep well if I drink coffee before going to bed. (Tôi không thể ngủ nếu như tôi uống cà phê trước khi đi ngủ)

Cách dùng

Câu điều kiện loại 0 diễn đạt sự thiệt hiển nhiên

Ví dụ: If you set yellow và blue, you get green. (Nếu bạn trộn màu kim cương và greed color dương, chúng ta được blue color lá)

Câu đk loại 0 nhằm nhắn nhủ

Ví dụ: If you see John, tell him to call me. (Nếu bạn gặp mặt John, nói anh ta hotline cho tôi)

Câu điều kiện loại 0 khi mong muốn nhấn mạnh

Ví dụ: If you want to make a change, please inform me before Friday. (Nếu bạn muốn thay đổi, vui lòng báo mang đến tôi trước sản phẩm 6)

*

Câu điều kiện loại 1

Câu đk loại 1 được dùng để diễn đạt cho những sự việc, hành động có thể diễn ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Mệnh đề If

Mệnh đề chính

If + thì lúc này đơn

Will + V-bare (động trường đoản cú nguyên mẫu)

If + S + V (to be/-s/-es)

S + will + V-bare

Ví dụ: If it rains, we will eat dinner at home. (Nếu trời mưa, bọn họ sẽ ăn tối ở nhà)

Ví dụ: If Tom calls me, I might invite him lớn join with us tonight. (Nếu Tom call điện mang đến tôi, tôi rất có thể sẽ mời anh ấy thâm nhập với bọn họ vào buổi tối nay)

Cách dùng

Câu điều kiện loại 1 biểu đạt sự việc có thật ở lúc này hoặc tương lai

Ví dụ: If you go to lớn the airport, I will give you a lift. (Nếu chúng ta đi mang lại sân bay, tôi sẽ cho bạn đi thừa giang)

Khi gửi ra nghĩa vụ hay lời chú ý ta cũng có thể dùng câu điều kiện loại 1 với thì hiện trên đơn cho tất cả 2 mệnh đề

Ví dụ: If you are tired, don’t stay up late. (Nếu bạn mệt, đừng có thức khuya)

Câu đk loại 2

Câu điều kiện loại 2 trái ngược lại với câu đk loại 1, dùng làm nói về việc việc, hành động không có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Mệnh đề If

Mệnh đề chính

If + thì vượt khứ đơn

Would + V-bare (động trường đoản cú nguyên mẫu)

If + S + V (were/V-ed/V2)

S + would + V-bare

Lưu ý: trong mệnh đề If, giả dụ là động từ lớn be, ta dùng WERE cho toàn bộ các ngôi.

Xem thêm: Truyện Cổ Tích: Mụ Yêu Tinh Và Bầy Trẻ, Mụ Yêu Tinh Và Bầy Trẻ

Ví dụ: If I were rich, I would buy a new house. (Nếu tôi giàu, tôi đã mua một căn nhà mới) (thực tế là tôi không giàu)

Ví dụ: If it stopped raining, we would go for a walk. (Nếu trời tạnh mưa, họ sẽ quốc bộ bộ) (thực tế là trời chưa tạnh mưa)

Cách dùng

Câu đk loại 2 mô tả tình huống đề ra không tất cả thật

Ví dụ: If he took some exercise, he wouldn’t be so fat. (Nếu anh ấy đã cộng đồng dục thì sẽ không còn mập như thế)

Khi mong mỏi nhấn mạnh hành vi đang diễn ra, mệnh đề chủ yếu ở dạng tiếp diễn

Ví dụ: If I stayed at home, I would be cooking now. (Nếu tôi trong nhà thì giờ đồng hồ này tôi đang nấu ăn)

*

Câu đk loại 3

Câu đk loại 3 dùng để mô tả tình huống, sự việc không có thật trong vượt khứ. Hoặc không thể xảy ra ở thời gian quá khứ.

Mệnh đề If

Mệnh đề chính

If + thì vượt khứ trả thành

Would have + V-ed/V3

If + S + had + V-ed/V3

S + would + have + V-ed/V3

Ví dụ: If I had studied harder, I would have passed the examination with higher score. (Nếu tôi học tập cần mẫn hơn, tôi đang vượt qua kì thi với điểm số cao hơn) (thực tế tôi dường như không học chịu khó lắm cùng điểm ko cao)

Ví dụ: If I had known that Anna was ill, I would have visited her. (Nếu tôi biết Anna mắc bệnh thì tôi đang đi vào thăm cô ấy rồi) (thực tế là tôi dường như không biết Anna mắc bệnh và không tới thăm)

Cách dùng

Câu điều kiện loại 3 biểu đạt điều kiện không có thật trong quá khứ với kết quả có khả năng xảy ra trong quá khứ

Ví dụ: If she had had enough money on her, she would have bought the coat. (Nếu cô ấy sở hữu đủ tiền theo thì cô ấy đã cài đặt được mẫu áo khoác)

Để nhấn mạnh vấn đề tính liên tiếp của hành động, mệnh đề If của câu đk loại 3 được phân chia thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ: If she hadn’t been wearing a seat-belt, she would have been injured in the crash. (Nếu cô ấy không thắt dây bình an thì cô ấy đã trở nên thương vào vụ tông xe rồi)

Mệnh đề If vào câu đk loại hoàn toàn có thể dùng cấu trúc hadn’t been for + Noun phrase (cụm danh từ)

Ví dụ: If Jim hadn’t lent me the money, I wouldn’t have been able khổng lồ buy the car. (Nếu Jim không cho tôi mượn chi phí thì tôi dường như không thể cài được xe hơi)

= If it hadn’t been for Jim’s money, I wouldn’t have been able lớn buy the car.

*

Câu điều kiện hỗn hợp

Khi phối kết hợp câu điều kiện loại 3 cùng 2 ta sẽ được câu đk hỗn hợp.

Trường thích hợp 1: Điều kiện trái ngược thừa khứ còn công dụng trái ngược với thực sự ở hiện nay tại.

Mệnh đề If

Mệnh đề chính

If + thì vượt khứ hoàn thành

Would + V-bare (động từ bỏ nguyên mẫu)

If + S + had + V-ed/V3

S + would + V-bare

Ví dụ: If he had learned English better, he would have a good job now. (Nếu anh ta học tiếng anh tốt hơn thì hiện thời anh ấy sẽ sở hữu được 1 công việc tốt) (Anh ta đã không học tốt tiếng anh nên hiện tại không có công việc tốt)

Trường phù hợp 2: Điều kiện trái ngược lúc này còn hiệu quả trái ngược thừa khứ

Mệnh đề If

Mệnh đề chính

If + thì thừa khứ đơn

Would have + V-ed/V3

If + S + V-ed/V2

S + would have + V-ed/V3

Ví dụ: If I were you, I would have helped her. (Nếu tôi là bạn, tôi đã hỗ trợ cô ấy) (sự thật tôi chưa hẳn là chúng ta nên hiệu quả là tôi đã không hỗ trợ cô ấy)

Bài tập câu điều kiện

Thực hành những bài tập câu đk cơ bản.

Chọn giải đáp đúng

1) Would you mind if I…………down the volume?

A. Turn B. Turned C. Had turned D. Have turned

2) If I…………Lisa, I…………..him a text.

A. Were/would send B. Was/would send C. Am/will send D. Were/will send

3) If my husband………..me up, I will catch the train.

A. Didn’t pick B. Hadn’t picked C. Not pick D. Doesn’t pick

4) If our team had played better, we…………….the match.

A. Would win B. Will win C. Would have won D. Have won

5) If I…………..up late last night, I…………tired now.

A. Hadn’t stayed/wouldn’t be B. Hadn’t satyed/wouldn’t have been

C. Stayed/wouldn’t be D.had stayed/wouldn’t have been

6) If he………….the truth, he wouldn’t be arrested.

A. Tells B. Had told C. Told D. Has told

7) What…………..if I press this red button?

A. Would happen B. Will happen C. Would have happened D. Happen

8) If you heat ice, it……….to water.

A. Will turn B. Would turn C. Would have turned D. Turns

9) If I………..absent yesterday, I would have met him.

A. Hadn’t been B. Weren’t C. Am not D. Had been

10) If you…………poisonous fruit, you………at once.

A. Eat/will die B. Eat/die C.don’t eat/die D. Ate/will die

Đáp án:

1) B 2) A 3) D 4) C 5) A

6) C 7) B 8) D 9) A 10) B

Có thể thấy câu đk trong tiếng anh có các loại không giống nhau. Tùy vào thời điểm của đưa thiết và điều kiện, cũng tương tự tính chính xác của 2 sự việc bọn họ sử dụng đúng một số loại câu điều kiện tương xứng với tình huống đang được nói đến.