Cách thay đổi thứ tự hiệu ứng trong powerpoint 2010

Tạo hiệu ứng hoạt hình mang lại văn bản hoặc đối tượng
Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản hoặc đối tượng
PowerPoint mang lại zagranmama.com 365 PowerPoint mang lại zagranmama.com 365 dành đến máy Mac PowerPoint mang lại web PowerPoint 2021 PowerPoint 2021 for Mac PowerPoint 2019 PowerPoint 2019 for Mac PowerPoint năm 2016 PowerPoint 2016 for Mac PowerPoint 2013 PowerPoint 2010 xem thêm...Ít hơn

Bạn hoàn toàn có thể tạo hiệu ứng phim hoạt hình cho văn bản, ảnh, hình dạng, bảng, Đồ họa SmartArt cùng các đối tượng khác trong bản trình bày PowerPoint của mình.

Bạn đang xem: Cách thay đổi thứ tự hiệu ứng trong powerpoint 2010

Hiệu ứng rất có thể làm cho đối tượng người tiêu dùng xuất hiện, biến mất hoặc di chuyển. Chúng tất cả thể biến hóa kích kích thước hoặc color đối tượng.


*

Thêm phim hoạt hình cho văn bản, ảnh, hình và nhiều nội dung khác trong phiên bản trình bày

Chọn đối tượng người tiêu dùng hoặc văn bản bạn có nhu cầu tạo hiệu ứng hoạt hình.

Chọn Hoạt hình, rồi chọn 1 hoạt hình.

Chọn Tùy lựa chọn hiệu ứng, rồi chọn một hiệu ứng.

Quản lý phim hoạt hình và hiệu ứng

Có nhiều cách không giống nhau để ban đầu hoạt hình trong phiên bản trình bày:

Khi bấm: ban đầu hoạt hình khi bạn bấm vào trang chiếu.

Cùng cảm giác trước: Phát hoạt hình cùng một thời gian với hoạt hình trước kia theo trình từ bỏ của bạn.

Sau hiệu ứng trước: ban đầu hoạt hình ngay sau thời điểm hoạt hình trước kia kết thúc.

Thời lượng: kéo dãn hoặc rút ngắn thời hạn hiệu ứng xuất hiện.

Độ trễ: Thêm thời hạn trước khi hiệu ứng chạy.

Thêm những hiệu ứng hơn mang lại hoạt hình

Chọn đối tượng người tiêu dùng hoặc văn bạn dạng chứa hoạt hình.

Chọn Thêm hoạt hình, rồi lựa chọn một hoạt hình.

Thay đổi trang bị tự của hoạt hình

Chọn vạch dấu hoạt hình.

Chọn tùy chọn các bạn muốn:

Di chuyển sớm hơn: Để hoạt hình mở ra sớm hơn trong trình tự.

Di chuyển muộn hơn: Để hoạt hình diễn ra muộn rộng trong trình tự.

Thêm hoạt hình vào các đối tượng người tiêu dùng được nhóm

Bạn hoàn toàn có thể thêm hoạt hình vào những đối tượng, văn bạn dạng và các nội dung khác được nhóm.

Nhấn Ctrl, rồi chọn đối tượng người sử dụng bạn muốn.

Xem thêm: Ấu Trùng Tinh Nghịch Có Điều Khiển Từ Xa 1140, Larva Quà Đáp Lễ

Chọn Định dạng > Nhóm > Nhóm để nhóm các đối tượng người sử dụng lại với nhau.

Chọn Hoạt hình, rồi lựa chọn một hoạt hình.


Thêm phim hoạt hình vào đối tượng

Chọn đối tượng bạn muốn tạo cảm giác hoạt hình.

*
, rồi chọn hiệu ứng hoạt hình mà chúng ta muốn.

*

Chọn một đầu đề dưới để mở cùng xem phía dẫn chi tiết.


Thay đổi tốc độ của hiệu ứng hoạt hình

Tốc độ hiệu ứng được xác minh bởi setup Thời lượng.

Trên trang chiếu, nên chọn lựa hiệu ứng phim hoạt hình mà bạn có nhu cầu thay đổi.

Trên tab Hoạt hình, bên dưới tùy lựa chọn Đặt thời gian, trong hộp Thời lượng, hãy nhập số giây bạn muốn hoạt hình diễn ra.

*

(Tối đa: 59 giây. Tối thiểu: 0,01 giây. Chúng ta cũng có thể nhập thời lượng hoặc sử dụng mũi thương hiệu lên hoặc xuống để lựa chọn giá trị tăng tiêu chuẩn.)


Trên trang chiếu, nên chọn lựa hiệu ứng phim hoạt hình mà bạn muốn thay đổi.

Trên tab Hoạt hình, dưới tùy chọn Đặt thời gian, hãy mở danh sách Bắt đầu và lựa chọn một trong tía tùy tuyển chọn được mô tả mặt dưới:

*

Chọn

Để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình

Khi bấm

Khi bạn nhấn vào trang chiếu

Cùng cảm giác trước

Cùng dịp với hiệu ứng hoạt hình trước đó trong danh sách. (Một lần bấm sẽ ban đầu hai hiệu ứng phim hoạt hình trở lên cùng lúc.)

Sau hiệu ứng trước

Ngay sau khoản thời gian hiệu ứng hoạt hình trước kia trong list phát xong. (Bạn không đề xuất bấm thêm để ban đầu hiệu ứng hoạt hình này.)


Tùy chọn Độ trễ xác minh khoảng thời gian trước lúc một hiệu ứng hoạt hình nhất định bắt đầu — sau khi bạn bấm hoặc sau thời điểm hiệu ứng phim hoạt hình trước kia kết thúc.

Trên trang chiếu, nên chọn lựa hiệu ứng phim hoạt hình mà bạn có nhu cầu thay đổi.

Trên tab Hoạt hình, bên dưới tùy chọn Đặt thời gian, trong hộp Độ trễ, hãy chỉ định và hướng dẫn khoảng thời gian tính theo giây.

*

Để bố trí lại một nhóm phim hoạt hình trên trang chiếu:

Mở chống Hoạt hình: bên trên tab Hoạt hình, trong team Hoạt hình Nâng cao, lựa chọn Ngăn Hoạt hình.

Trong ngăn Hoạt hình, chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn có nhu cầu sắp xếp lại.

Trên tab Hoạt hình của dải băng, trong đội Đặt thời gian, bên dưới Sắp xếp lại Hoạt hình, chọn một trong đầy đủ tùy lựa chọn sau:

*

Chọn Di gửi Sớm hơn để di chuyển hiệu ứng lên một vị trí trong sản phẩm công nghệ tự hoạt hình.

Chọn Di đưa Muộn hơn để dịch chuyển hiệu ứng xuống một địa chỉ trong trang bị tự hoạt hình.

Bạn có thể lựa chọn một tùy chọn những lần, trường hợp cần, để dịch chuyển hiệu ứng vẫn chọn mang lại vị trí thích hợp trong đồ vật tự hoạt hình.