Cách Sử Dụng In Order To

In order to và So as to là một trong những cấu tạo ngữ pháp chỉ mục đích. Kết cấu này chạm mặt trong các bài bài xích thi tương tự như trong các cuộc hội thoại sản phẩm ngày. Vậy làm sao để áp dụng cặp cấu tạo này hiệu quả và nhuần nhuyễn nhất. Hãy cùng Step Up tìm kiếm hiểu cụ thể về kết cấu chỉ mục đích này ngay lập tức trong nội dung bài viết nhé.

Bạn đang xem: Cách sử dụng in order to


1. In order to với So as to trong giờ Anh là gì?

Cấu trúc “In order to” với “so as to” số đông mang nghĩa là “để, để mà”. Được cần sử dụng trong câu nhằm mục tiêu thể hiện mục tiêu của hành động đã được nói tới ngay trước đó.

Ví dụ: 

He got up early in order to lớn go to lớn the office on time. = He got up early so as lớn go to the office on time.

(Anh ấy thức dậy sớm để đến văn phòng đúng giờ.)

=> trong trường vừa lòng này, bài toán “thức dậy sớm” có mục đích là nhằm “đến văn phòng công sở đúng giờ”. Bởi vì đó, ta sử dụng “in order to” hoặc “so as to” để mô tả ý nghĩa trên.

Do chân thành và ý nghĩa ngữ pháp trong câu, cấu tạo in order to cùng so as khổng lồ còn được áp dụng để nối 2 câu chỉ mục đích lại cùng với nhau.

Ví dụ: 

Jane learns Chinese very hard. His aim is to work in China. 

(Jane học tập tiếng Trung Quốc rất chăm chỉ chỉ. Mục đích của anh ấy là làm việc ở Trung Quốc.)

=> Jane learns Chinese very hard in order to/so as to work in China. 

(Jane học tập tiếng Trung rất chịu khó để thao tác ở Trung Quốc.)

*
*
*
*
*

4. Cấu trúc with an aim of V-ing: nhằm …

Cấu trúc with a view to cùng with an aim of đều đi sau vì V-ing, tuy nhiên hãy để ý tới giới từ trong giờ Anh đi cùng với 2 cấu tạo này nhằm không phạm phải nhầm lẫn nhé.

Cấu trúc:

With an aim of V-ing, S + V …

Ví dụ:

I found a new apartment near Ho Guom khổng lồ work conveniently.

=> With an aim of working conveniently, I found a new apartment near Ho Guom. 

(Để thao tác thuận tiện, tôi vẫn tìm một căn hộ bắt đầu gần hồ Gươm.)

I’ve collected money in order to lớn buy a new laptop.

=> With an aim of buying a new laptop, I’ve collected money.

(Với mục đích mua laptop mới, tôi đang tiết kiệm tiền.)

5. Bài tập thực hành cho cấu trúc In order to và So as to

Luyện tập phần ngữ pháp vừa học bởi những bài tập áp dụng là một phương thức hiệu quả với người học tiếng Anh. Bởi vì vậy hãy cùng làm bài bác tập sau để nắm trọn kỹ năng và kiến thức về cấu trúc in order to cùng so as to nhé.

Bài 1: Viết lại hầu như câu sau sử dụng in order to lớn hoặc so as to I would lượt thích to take tomorrow off, because I want to lớn visit my grandmother.

……………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Zoom Cho Học Sinh, Giáo Viên Từ A

I put on my coat. I was feeling cold.

……………………………………………………………………………………………………………….

He bought a new máy tính xách tay because he wanted lớn give it to his daughter for her birthday.

……………………………………………………………………………………………………………….

She’s studying hard because she wants khổng lồ become a doctor in the future.

……………………………………………………………………………………………………………….

You should take your umbrella so that you won’t get wet.

……………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án

I would like to take tomorrow off so as to/in order lớn visit my grandmother. I put on my coat in order to/so as not lớn feel cold. He bought a new laptop in order to/so as lớn give it khổng lồ his daughter for her birthday. She’s studying hard so as to/in order to become a doctor in the future. You should take your umbrella so as not to/in order not khổng lồ get wet.Bài 2: Điền “in order to/so as to/in order not to/so as not to” vào nơi trống yêu thích hợp. Lindy has taken an French course ………. Improve her accent. My younger sister is studying very hard at the moment ………. Pass his test. My daughter has gone to bed early ………. Wake up early. They all put on their coats ………. Keep warm. Everybody should take exercises regularly ……….. Keep fit their body. Make sure that all their clothes are tagged …………. Find them difficult. We should have taken a grabcar ………… be late for our appointment. My boyfriend và I have taken our digital camera ……………. Take some photos during our holiday. He needs khổng lồ save a lot of money………….. Buy a new car. Jenny turned off the radio ………… concentrate on her work.

Đáp án:

in order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order not to/so as not toin order not to/so as not toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as to