CÁCH PHÁT ÂM TIẾNG TRUNG

Bài học phát âm giờ đồng hồ Trung vào bảng phiên âm giờ đồng hồ Trung Pinyin được chia thành hai phần là:

Học phạt âm Vận mẫu mã (nguyên âm)Học phát âm thanh mẫu (phụ âm)

Trong trang web này thực tế đã gồm hai bài cụ thể về Thanh mẫu và Vận mẫu có kèm cả học phát âm nhưng trong bài viết này zagranmama.com xin tổng hợp toàn thể cách phát âm trong bảng phiên âm giờ đồng hồ Trung để chúng ta có tầm nhìn tổng quan liêu hơn.

Bạn đang xem: Cách phát âm tiếng trung

Bảng phiên âm rất đầy đủ (full) trong giờ đồng hồ Trung:

*
*
Nhấp vào Bảng phiên âm trên để xem hình ảnh lớn hơn hoặc download file Pdf 

Dưới đây là cách phân phát âm cụ thể trong bảng vần âm (phiên âm) của khối hệ thống ngữ âm Trung Quốc. Ngoài ra còn tất cả bảng phiên âm như hình trên có audio để nhấp vào đọc (Pinyin Chart with Audio) – link ở cuối bài

Cách phân phát âm của Nguyên âm (Vận mẫu)

Hệ thống ngữ âm tiếng china có 36 nguyên âm gồm:

6 nguyên âm đơn13 nguyên âm kép16 nguyên âm mũi1 nguyên âm uốn lưỡi

Các nguyên âm này được vạc âm như sau:

Nguyên âm Đơn

Đầu tiên Là nguyên âm đơn, thuộc học phát âm tiếng Trung các nguyên âm này nhé –

a – giải pháp phát âm – mồm há to, lưỡi xuống thấp. Là nguyên âm dài, ko tròn môi. Bí quyết phát âm tương tự “a” trong giờ Việt.o – cách phát âm – lưỡi rút về phía sau, gốc lưỡi nâng cao ở địa điểm giữa, nhì môi tròn cùng nhô ra một tí. Là nguyên âm dài, tròn môi. Giải pháp phát âm hơi như là “ô” trong giờ đồng hồ Việt.e – biện pháp phát âm – lưỡi rút về phía sau, gốc lưỡi cải thiện ở địa chỉ giữa, mồm há vừa. Là nguyên âm dài, ko tròn môi. Biện pháp phát âm hơi giống như “ơ” cùng “ưa” trong giờ đồng hồ Việt.

i – bí quyết phát âm – đầu lưỡi dính cùng với răng dưới, phía trước mặt lưỡi nâng sát ngạc cứng, nhị môi giẹp, bành ra. Là nguyên âm dài, không tròn môi. Phương pháp phát âm hơi như thể “i” trong giờ đồng hồ Việt.

u– bí quyết phát âm – gốc lưỡi nâng cao, lưỡi rút về phía sau, nhì môi tròn, nhô ra trước. Là nguyên âm dài, tròn môi. Biện pháp phát âm hơi như thể “u” trong giờ Việt.

ü – biện pháp phát âm – đầu lưỡi dính với răng dưới, phía trước phương diện lưỡi nâng sát ngạc cứng, nhì môi tròn, nhô ra trước. Là nguyên âm dài, tròn môi. Bí quyết phát âm hơi giống như “uy” trong giờ Việt.

Nguyên âm Kép

ai – biện pháp phát âm – phạt nguyên âm “a” trước, sau đó từ từ chuyển sang vạc nguyên âm “i”. Cách phát âm gần giống âm “ai” trong giờ đồng hồ Việt.ei – biện pháp phát âm – phân phát nguyên âm “e” trước, tiếp nối lập tức chuyển sang phân phát nguyên âm “i”. Giải pháp phát âm gần giống âm “ây” trong giờ Việt.ao – bí quyết phát âm – phát nguyên âm “a” trước, sau đó dần dần chuyển sang vạc nguyên âm “o”. Phương pháp phát âm tương tự âm “ao” trong tiếng Việt.ou– cách phát âm – phạt nguyên âm “o” trước, tiếp nối lập tức đưa sang vạc nguyên âm “u”. Giải pháp phát âm gần giống âm “âu” trong tiếng Việt.ia– cách phát âm – phát nguyên âm “i” trước, tiếp đến lập tức chuyển sang phạt nguyên âm “a”. Trong giờ đồng hồ Việt không tồn tại âm tựa như nhưng vạc âm hơi tương đương âm iaie– cách phát âm – phạt nguyên âm “i” trước, kế tiếp lập tức chuyển sang phân phát nguyên âm “e”. Phương pháp phát âm tương tự âm “ia” trong giờ đồng hồ Việt.ua – cách phát âm – phân phát nguyên âm “u” trước, tiếp nối lập tức đưa sang phân phát nguyên âm “a”. Cách phát âm tương tự âm “oa” trong tiếng Việt.uo– bí quyết phát âm – phạt nguyên âm “u” trước, sau đó dần dần chuyển sang phát nguyên âm “o”. Biện pháp phát âm gần giống âm “ua” trong tiếng Việt.üe– biện pháp phát âm – phát nguyên âm “ü” trước, sau đó dần dần chuyển sang phân phát nguyên âm “e”. Phương pháp phát âm tương tự âm “uê” trong tiếng Việt.iao – bí quyết phát âm – phạt nguyên âm “i” trước, tiếp đến lập tức chuyển sang vạc nguyên âm kép “ao”. Cách phát âm gần giống âm “eo” trong giờ đồng hồ Việt.iou– cách phát âm – vạc nguyên âm “i” trước, kế tiếp lập tức đưa sang phạt nguyên âm kép “ou”. Giải pháp phát âm cũng như âm “yêu” trong giờ đồng hồ Việt.uai– giải pháp phát âm – phát nguyên âm “u” trước, tiếp đến lập tức gửi sang phát nguyên âm kép “ai”. Bí quyết phát âm gần giống âm “oai” trong tiếng Việt.uei– bí quyết phát âm – vạc nguyên âm “u” trước, tiếp nối lập tức đưa sang phân phát nguyên âm kép “ei”. Biện pháp phát âm hao hao âm “uây” trong giờ Việt.

Nguyên âm Er

er – phát nguyên âm “e” trước, sau đó, lưỡi từ từ cuốn lên. “er” là một trong nguyên âm quánh biệt. “er” là 1 trong những âm máu riêng, tất yêu ghép với bất kể nguyên âm cùng phụ âm nào.

Chữ này tương đương với chữ ai trong giờ Việt, cùng học phân phát âm tiếng Trung nào.

Nguyên âm Mũi

an – vạc nguyên âm a trước, sau đó, chuyển sang vạc phụ âm n. Cách phát âm gần giống “an” trong tiếng Việt.en – phát nguyên âm “e” trước, kế tiếp chuyển sang phạt phụ âm “n”. Giải pháp phát âm gần giống âm “ân” trong giờ Việt.in – phạt nguyên âm “i” trước, sau đó chuyển sang vạc phụ âm “n”. Cách phát âm tương tự âm “in” trong giờ đồng hồ Việtün – vạc nguyên âm “ü” trước, sau đó chuyển sang vạc phụ âm “n”. Phương pháp phát âm giống như âm “uyn” trong giờ đồng hồ Việt.ian – phát nguyên âm “i” trước, sau đó chuyển sang phát nguyên âm mũi “an”. Bí quyết phát âm tương tự âm “iên” trong tiếng Việt.uan – phân phát nguyên âm “u” trước, tiếp nối chuyển sang phân phát nguyên âm mũi “an”. Cách phát âm gần giống âm “oan” trong giờ đồng hồ Việt.üan – phát nguyên âm “ü” trước, tiếp đến chuyển sang vạc nguyên âm mũi “an”. Bí quyết phát âm gần giống âm “oen” trong giờ Việt.uen (un) – phát nguyên âm “u” trước, tiếp đến chuyển sang phạt phụ âm “en”. Bí quyết phát âm gần giống âm “uân” trong giờ đồng hồ Việt.ang – phạt nguyên âm “a” trước, sau đó, gửi sang phát âm “ng”. Bí quyết phát âm tương tự “ang” trong giờ đồng hồ Việt.eng – phân phát nguyên âm “e” trước, sau đó, chuyển sang phát âm “ng”. Phương pháp phát âm gần giống “âng” trong giờ Việt.ing – phân phát nguyên âm “i” trước, sau đó, gửi sang phân phát âm “ng”. Giải pháp phát âm tương tự “inh” trong tiếng Việt.ong – phạt nguyên âm o trước, sau đó, gửi sang phân phát âm “ng”. Biện pháp phát âm tương tự “ung” trong tiếng Việt.iong – phân phát nguyên âm “i” trước, sau đó, chuyển sang phát nguyên âm mũi “ung”. Giải pháp phát âm tương tự với âm “ung” trong giờ Việting – phát nguyên âm “i” trước, sau đó, gửi sang phân phát nguyên âm mũi “ang”. Cách phát âm tương tự “eng” trong giờ Việt.uang – phạt nguyên âm “u” trước, sau đó, chuyển sang phạt nguyên âm mũi “ang”. Bí quyết phát âm tương tự “oang” trong giờ đồng hồ Việt.ueng – phát nguyên âm “u” trước, sau đó, đưa sang phát nguyên âm mũi “eng”. Bí quyết phát âm na ná “uâng” trong giờ Việt.

Nguyên âm Ng

Cách gọi như sau – cội lưỡi nâng cao, bám chắc vào ngạc mềm, lưỡi con rủ xuống, không gian từ hang mũi toát ra. Phương pháp phát âm tương tự “ng” trong giờ đồng hồ Việt. “ng” chỉ hoàn toàn có thể đứng sau nguyên âm mà thiết yếu đứng trước nguyên âm như giờ Việt.

Xem thêm: Những Bài Hát Rap Việt Hay Nhất Nghe Là Nghiện, Top 100 Ca Khúc Rap Việt Hay Nhất

Cách phân phát âm của Phụ âm (Thanh mẫu)

Hệ thống ngữ âm tiếng china có 21 phụ âm trong đó:

3 Phụ âm kép18 Phụ âm đơn1 phụ âm uốn nắn lưỡi – trong phụ âm đơn

b – Là âm môi môi. Giải pháp phát âm – nhì môi dính tự nhiên, sau đó tách bóc ra, luồng không gian từ hang mồm thoát ra. Là 1 trong những âm tắc, vô thanh, không nhảy hơi. Biện pháp phát âm tương tự “p” trong tiếng Việt.p – Là âm môi môi. Bí quyết phát âm – hai môi bám tự nhiên, sau đó tách ra, luồng bầu không khí từ hang mồm thoát ra. Là 1 trong những âm tắc, vô thanh, tất cả bật hơi. Trong tiếng Việt không có âm tương tự. Giải pháp phát âm nhẹ hơn âm p. Nhưng nặng hơn âm b của giờ Việt.m – Là âm môi môi. Biện pháp phát âm – nhì môi dính tự nhiên, luồng bầu không khí từ hang mồm bay ra. La một âm mũi, hữu thanh. Phương pháp phát âm gần giống “m” trong tiếng Việt.

f – Là âm môi răng. Biện pháp phát âm – môi dưới dính nhẹ với răng trên, luồng không gian từ khe thân răng cùng môi bay ra. Là một trong âm sát, vô thanh. Giải pháp phát âm gần giống “ph” trong giờ đồng hồ Việt.

d – Là âm đầu lưỡi giữa. Phương pháp phát âm – đầu lưỡi kết dính lợi trên, sinh ra trở ngại, sao đó bỗng hạ thấp, luồng không gian từ hang mồm bay ra. Là một trong âm tắc, vô thanh, không bật hơi. Phương pháp phát âm tương tự “t” trong giờ Việt.

t – Là âm vị giác giữa. Phương pháp phát âm – đầu lưỡi bám dính lợi trên, ra đời trở ngại, sao đó đột nhiên hạ thấp, luồng không gian từ hang mồm bay ra. Là một trong những âm tắc, vô thanh, gồm bật hơi. Phương pháp phát âm tương tự “th” trong tiếng Việt.

n – Là âm đầu lưỡi giữa. Phương pháp phát âm – đầu lưỡi bám dính lợi trên, hình thành trở ngại, luồng không gian từ hang mũi thoát ra. Là 1 trong những âm mũi, hữu thanh. Biện pháp phát âm gần giống “n” trong giờ Việt.

l – Là âm đầu lưỡi giữa. Cách phát âm – đầu lưỡi kết dính lợi trên, luồng bầu không khí từ nhì mép lưỡi thoát ra. Là một trong âm biên, hữu thanh. Biện pháp phát âm gần giống “l” trong tiếng Việt.

g – Là âm gốc lưỡi. Phương pháp phát âm – nơi bắt đầu lưỡi áp vào ngạc mềm, xuất hiện trở ngại, sau đó bỗng tách bóc ra, luồng không gian từ hang mồm thoát ra. Là một trong âm tắc, vô thanh, không nhảy hơi. Bí quyết phát âm tương tự “c”, “k” trong giờ đồng hồ Việt.

k – Là âm cội lưỡi. Biện pháp phát âm – cội lưỡi áp vào ngạc mềm, sinh ra trở ngại, tiếp đến bỗng bóc tách ra, luồng không khí từ hang mồm thoát ra. Là 1 trong những âm tắc, vô thanh, gồm bật hơi. Giải pháp phát âm tương tự “kh” trong tiếng Việt.

h – Là âm gốc lưỡi. Bí quyết phát âm – gốc lưỡi nâng cao, dẫu vậy không áp vào ngạc mềm, xuất hiện trở ngại, luồng ko khí từ giữa thoát ra. Là 1 âm xát, vô thanh. Biện pháp phát âm gần giống “h” trong tiếng Việt.

j – Là âm khía cạnh lưỡi. Giải pháp phát âm – phương diện lưỡi áp nhẹ vào ngạc cứng, sau đó bóc tách ra, luồng ko khí từ giữa thoát ra. Là 1 âm cung cấp tắc, vô thanh, không bật hơi. Giải pháp phát âm tương tự “ch” trong giờ Việt.q – Là âm khía cạnh lưỡi. Giải pháp phát âm – phương diện lưỡi áp vơi vào ngạc cứng, sau đó bóc tách ra, luồng không khí từ giữa thoát ra. Là một trong những âm cung cấp tắc, vô thanh, bao gồm bật hơi. Cách phát âm khá như thể với âm sch trong giờ Đức hoặc phát âm như “sờ chờ” trong tiếng Việtx – Là âm mặt lưỡi. Biện pháp phát âm – mặt lưỡi nâng cao sát ngạc cứng, luồng ko khí từ giữa thoát ra. Là một âm xát, vô thanh. Biện pháp phát âm tương tự “x” trong giờ đồng hồ Việt.z – Là âm vị giác trước. Biện pháp phát âm – đầu lưỡi áp vào lợi trên, sau đó tách ra một tí, luồng ko khí từ giữa thoát ra. Là một âm phân phối tắc, vô thanh, không nhảy hơi. Biện pháp phát âm gần giống “ch” trong giờ Việt.c – Là âm vị giác trước. Bí quyết phát âm – đầu lưỡi áp vào lợi trên, sau đó bóc ra một tí, luồng không khí từ nửa thoát ra. Là 1 trong những âm bán tắc, vô thanh, tất cả bật hơi. Bí quyết đọc như chữ x ở một số trong những vùng miềns– Là âm vị giác trước. Bí quyết phát âm – vị giác nâng giáp lợi trên, luồng ko khí từ nửa thoát ra. Là 1 trong những âm xát, vô thanh. Giải pháp phát âm hơi kiểu như “x” trong giờ đồng hồ Việt.r – Là âm đầu lưỡi sau. Phương pháp phát âm – vị giác nâng gần cạnh ngạc cứng trước, luồng bầu không khí thoát ra mồm thoe một đường bé dại và hẹp. Là 1 âm xát, hữu thanh, thời gian phát âm buộc phải uốn lưỡi. Phương pháp phát âm hơi như là “r” trong giờ Việt.zh – Là phụ âm kép. Là âm đầu lưỡi sau. Biện pháp phát âm – đầu lưỡi áp vào ngạc cứng trước, sau đó tách ra một tí, luồng không gian thoát ra hang mồm. Là 1 âm bán tắc, vô thanh, không bật hơi, dịp phát âm phải uốn lưỡi. Cách phát âm hơi kiểu như “tr” trong giờ Việt.ch – Là phụ âm kép. Là âm vị giác sau. Giải pháp phát âm – vị giác áp vào ngạc cứng trước, sau đó tách bóc ra một tí, luồng bầu không khí thoát ra hang mồm. Là 1 âm buôn bán tắc, vô thanh, gồm bật hơi, cơ hội phát âm đề xuất uốn lưỡi. Giải pháp phát âm như âm “xờ chờ”sh – Là phụ âm kép. Là âm vị giác sau. Biện pháp phát âm – đầu lưỡi áp vào ngạc cứng trước, luồng không gian thoát ra mồm theo một đường bé dại và hẹp. Là một trong âm xát, vô thanh, thời điểm phát âm yêu cầu uốn lưỡi. Giải pháp phát âm hơi kiểu như “s” trong tiếng Việt.

→ Xem phương pháp đọc bảng phạt âm Pinyin Chart with Audio

Nội dung bài xích cách vạc âm giờ Trung xin tạm ngưng ở đây. Những khái niệm, phân tích và lý giải về bảng chữ cái tiếng Trung, phiên âm giờ đồng hồ Trung, Pinyin là gì? các bạn xem ở nội dung bài viết dưới đây: