Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

Các phương thức tính khấu hao gia tài cố định hiện nay được quy định tại thông tứ 45/2013/TT-BTC và thông bốn 147/2016/TT-BTC.

Bạn đang xem: Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

*

Theo đó thì hiện nay có 3 cách thức trính khấu hao bao gồm:

Phương pháp khấu hao con đường thẳng

Tài sản cố định trong công ty lớn được trích khấu hao theo phương thức khấu hao đường thẳng như sau:

– khẳng định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản thắt chặt và cố định theo bí quyết dưới đây:

Mức trích khấu hao trung bình thường niên của gia sản cố định=Nguyên giá bán của gia sản cố định
Thời gian trích khấu hao

– mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao cần trích cả năm phân chia cho 12 tháng.

Thời gian trích khấu hao tìm hiểu thêm tại:

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần

Mức trích khấu hao tài sản thắt chặt và cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như:

– xác minh thời gian khấu hao của tài sản cố định:

Doanh nghiệp xác minh thời gian khấu hao của tài sản cố định và thắt chặt theo chế độ tại Thông bốn số /2013/TT-BTC của bộ Tài chính.

– khẳng định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định và thắt chặt trong các năm đầu theo bí quyết dưới đây:

Mức trích khấu hao thường niên của gia sản cố định=Giá trị sót lại của tài sản cố địnhXTỷ lệ khấu hao nhanh

Trong đó:

Tỷ lệ khấu hao nhanh khẳng định theo phương pháp sau:

Tỷ lệ khấu khao nhanh

(%)

=Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương thức đường thẳngXHệ số điều chỉnh
Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng xác định như sau:

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường trực tiếp (%)=1X 100
Thời gian trích khấu hao của gia tài cố định

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời hạn trích khấu hao của tài sản cố định quy định trên bảng bên dưới đây:

Thời gian trích khấu hao của gia tài cố địnhHệ số điều chỉnh

(lần)

Đến 4 năm ( t £ 4 năm)1,5
Trên 4 đến 6 năm (4 năm 6 năm)2,5
Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác minh theo phương pháp số dư giảm dần nói trên bởi (hoặc rẻ hơn) mức khấu hao tính trung bình giữa giá chỉ trị còn sót lại và số năm sử dụng còn sót lại của gia tài cố định, thì kể từ năm kia mức khấu hao được xem bằng giá bán trị còn sót lại của tài sản thắt chặt và cố định chia mang đến số năm sử dụng sót lại của gia sản cố định.

– mức trích khấu hao mỗi tháng bằng số khấu hao đề xuất trích cả năm phân tách cho 12 tháng.

Xem thêm: Giá Kính Mát Police Chính Hãng, Mắt Kính Police Chính Hãng

Phương pháp khấu hao theo số lượng khối lượng

Tài sản cố định trong công ty được trích khấu hao theo phương thức khấu hao theo số lượng, cân nặng sản phẩm như sau:

– căn cứ vào hồ nước sơ kinh tế – chuyên môn của tài sản cố định, doanh nghiệp khẳng định tổng số lượng, trọng lượng sản phẩm thêm vào theo công suất xây đắp của gia sản cố định, gọi tắt là sản lượng theo năng suất thiết kế.

– căn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp xác minh số lượng, trọng lượng sản phẩm thực tiễn sản xuất hàng tháng, thường niên của gia tài cố định.

– xác minh mức trích khấu hao hồi tháng của tài sản cố định theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao trong thời điểm tháng của tài sản cố định=Số lượng hàng hóa sản xuất trong thángXMức trích khấu hao trung bình tính cho một đơn vị chức năng sản phẩm

Trong đó:

Mức trích khấu hao trung bình tính mang lại một đơn vị chức năng sản phẩm=Nguyên giá chỉ của gia tài cố định
Sản lượng theo hiệu suất thiết kế

– mức trích khấu hao năm của tài sản thắt chặt và cố định bằng tổng mức vốn trích khấu hao của 12 tháng trong năm, hoặc tính theo bí quyết sau:

Mức trích khấu hao năm của gia tài cố định=Số lượng sản phẩm sản xuất vào nămXMức trích khấu hao bình quân tính mang đến một đơn vị chức năng sản phẩm

Trường đúng theo công suất kiến thiết hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, công ty lớn phải khẳng định lại nấc trích khấu hao của gia sản cố định.

Trong 3 phương thức khấu hao này thì cách thức được thực hiện nhiều và phổ biến nhất là phương pháp khấu hao đường thẳng. Phương pháp khấu hao theo số dư sút dần cũng khá được nhiều công ty áp dụng tuy nhiên theo phương tiện của thông tứ 78/2014/TT-BTC với thông tư 96/2015/TT-BTC thì doanh nghiệp lớn chỉ được áp dụng cách thức khấu hao này khi ghê doanh gồm lãi.