Các bài nghe tiếng anh 9

Tim Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen to their conversation and kiểm tra the numbers of the correct pictures.

Bạn đang xem: Các bài nghe tiếng anh 9

(Carlo, một chúng ta tâm thư bạn Mexico của Tim Jones, đã thăm Hoa Kì. Nghe cuộc đối thoại của mình và ghi lại vào các số của hình đúng.)

*

Lời giải đưa ra tiết

a. 1 b. 2 c. 2

Giải bỏ ra tiết:

a. Tim nói: "Carlo! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more..."

bTim: "No. That’s 103 bus. We want the number 130."

c. Carlo: "Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers"

Tapescript:

Tim: Are you hungry, Carlo ?

Carlo: Yes.

Tim: Okay. Let’s go to lớn a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch the bus on Ocean Drive.

Carlo: That’s fine. I really lượt thích walking in the park. You are lucky khổng lồ have a place lượt thích this close khổng lồ your home. It’s so beautiful with all the trees & flowers & a pond in the middle.

Tim: Carlo! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more – You’ll kill the new grass!

Carlo: Oh, sorry. I didn’t see the sign.

Tim: Come on. It’s time we caught the bus.

Carlo: Is that our bus, Tim ?

Tim: No. That’s 103 bus. We want the number 130.

Xem thêm:

Carlo: Where are we going to lớn eat ?

Tim: It’s up khổng lồ you. There’s a new Mexican restaurant in town

Carlo: Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers

Tim: Okay. I know exactly where we need to lớn go!

Dịch bài bác nghe: 

Tim: các bạn có đói không, Carlo?

Carlo: Có.

Tim: Được rồi. Hãy đến một nhà hàng ở thị xã nhé! Nếu họ đi thông qua công viên, chúng ta cũng có thể bắt kịp xe buýt ngơi nghỉ Cổng Đại Dương.

Carlo: Được thôi. Mình thật sự thích đi bộ trong công viên. Các bạn thật sự như ý khi bao gồm một nơi do đó gần nhà. Thật đẹp mắt với các hàng cây và những hoa lá và một ao nước ở giữa.

Tim: Carlo! Cẩn thận! nhiều người đang giẫm lên cỏ kìa. Người quan tâm công viên vẫn trồng thêm đó. Bạn sẽ làm chúng bị tiêu diệt mất!


Carlo: Ồ, xin lỗi! mình không bắt gặp biển cấm. 

Tim: Thôi nào. Đến cơ hội bắt xe pháo buýt rồi.

Carlo: cơ là xe cộ buýt của họ à?

Tim: Không đó là xe 103. Chúng ta cần xe cộ 130.

Carlo: chúng ta sẽ ăn nơi đâu đây?

Tim: Tùy bạn thôi. Bao gồm một nhà hàng Mexico bắt đầu mở làm việc trong trấn. 

Carlo: Ồ không. Mình có thể ăn món Mexico sống nhà. Mình thích thức ăn của người Mỹ. Bạn thích ăn hamburgers.