Biểu Tượng Cảm Xúc Grin

Nó có hai con mắt cong và để lộ răng. Biểu cảm mặt cười diễn tả sự hạnh phúc và cũng khá được sử dụng để biểu đạt sự chấp nhận hoặc hài lòng. Đôi khi được áp dụng để thay mặt cho sự tinh quái. Hình tượng cảm xúc này còn có thể đổi khác tùy ở trong vào căn nguyên bạn đã sử dụng. Hình tượng cảm xúc liên quan: