Bán Kính Mặt Cầu Ngoại Tiếp Hình Lập Phương

 ( R=fracA’C2=fracsqrtAA’^2+AC^22=fracsqrtAA’^2+AB^2+AD^22=asqrt3 )

 


Bạn đang xem: Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương

Cho hình lăng trụ tam giác mọi ABC.A’B’C’ có những cạnh đều bằng a. Tính diện tích S của mặt cầu trải qua 6 đỉnh của hình lăng trụ đó
Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ tất cả chiều coa bằng 4, đáy ABC là tam giác cân nặng tại A cùng với AB = AC = 2; BACˆ=120O. Tính diện tích mặt ước ngoại tiếp lăng trụ trên
Cho hình lăng trụ tam giác các ABC.A’B’C’ tất cả AA’ = 2a, BC = a. Hotline M là trung điểm của BB’. Nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp khối chóp M.A’B’C’ bằng
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ bao gồm đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB=a√3, BC = 2a, đường thẳng AC’ sản xuất với phương diện phẳng (BCC’B’) một góc 30O (tham khảo hình vẽ mặt dưới). Tính diện tích S của mặt ước ngoại tiếp hình lăng trụ sẽ cho
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ bao gồm AB = a, AD = 2a, AA’ = 3a. Thể tích khối mong ngoại tiếp hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là
Cho hình lăng trụ tam giác hầu như ABC.A’B’C’ có những cạnh đều bằng a. Tính diện tích S của mặt cầu trải qua 6 đỉnh của hình lăng trụ đó
Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ bao gồm chiều coa bằng 4, đáy ABC là tam giác cân nặng tại A cùng với AB = AC = 2; BACˆ=120O. Tính diện tích s mặt ước ngoại tiếp lăng trụ trên

Xem thêm: Tiểu Sử Diễn Viên Lâm Minh Thắng Nói Thẳng Về Quan Hệ Tình, Tieu Su Dien Vien

Cho hình lăng trụ tam giác phần đông ABC.A’B’C’ tất cả AA’ = 2a, BC = a. Hotline M là trung điểm của BB’. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp M.A’B’C’ bằng
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông trên A, AB=a√3, BC = 2a, mặt đường thẳng AC’ chế tác với mặt phẳng (BCC’B’) một góc 30O (tham khảo hình vẽ bên dưới). Tính diện tích s S của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đang cho
Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ tất cả AB = a, AD = 2a, AA’ = 3a. Thể tích khối mong ngoại tiếp hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là
*

cho điểm M(-3;3;-3) thuộc khía cạnh phẳng (α):2x−2y+z+15=0 cùng mặt cầu (S):(x−2)^2+(y−3)^2+(z−5)^2=100. Đường thẳng Δ qua M, nằm cùng bề mặt phẳng (α) giảm (S) tại A, B sao cho độ dài AB khủng nhất
Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mang lại mặt cầu (S):x2+y2+z2−2x−4y+6z−13=0 và đường thẳng d:x+11=y+21=z−11. Điểm M(a;b;c), (a>0) nằm trê tuyến phố thẳng d sao cho từ M kẻ được bố tiếp tuyến đường MA, MB, MC mang đến mặt mong (S) (A, B, C là những tiếp điểm) với AMBˆ=60O, BMCˆ=60O và CMAˆ=120O
cho hai đường thẳng Δ1:x+1/2=y+1/1=z+1/2 và Δ2:x−1/2=y−1/2=z−1/1. Tính diện tích mặt mong có phân phối kính nhỏ nhất, đôi khi tiếp xúc đối với tất cả hai đường thẳng Δ1 cùng Δ2

Add a phản hồi Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường đề nghị được khắc ghi *