BÀI THỰC HÀNH 23 ĐỊA LÍ 12

*

*

Lý thuyết Địa lí 12 bài 23. Thực hành: phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Bài thực hành yêu thương cầu học sinh vẽ biểu đồ tốc độ tăng trưởng giá bán trị sản xuất của các nhóm cây trồng. So với xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm với cây công nghiệp thọ năm ở nước ta.

Mục tiêu bài thực hành nhằm rèn luyện cho học sinh kĩ năng vẽ biểu đồ; phân tích, đo lường và tính toán số liệu; từ đó đúc kết những nhận xét cần thiết, củng cố kiến thức đã học về ngành trồng trọt ở nước ta.