Bài Tập Về Thì Hiện Tại Hoàn Thành Có Đáp Án Cụ Thể

Sau bài học trước về thì bây giờ đơn, hôm nay chúng ta liên tiếp học thì hiện nay tại kết thúc (Present Perfect) – Đây là 1 trong các thì giờ Anh nhưng mà rất nhiều người nhầm lẫn biện pháp sử dụng lúc học ngữ pháp tiếng Anh cùng ôn thi TOEIC.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại hoàn thành có đáp án cụ thể


Thì hiện tại ngừng (Present Perfect) rất thịnh hành trong giao tiếp hàng ngày cũng như trong bài xích thi TOEIC. Các bạn đã biết gì về phương pháp và bí quyết dùng của thì này chưa? Hãy cùng Anh Ngữ Ms Hoa xem thêm trong bài viết dưới trên đây nhé.

Trong bài viết này cô sẽ chia sẻ đầy đủ cho các bạn cấu trúc, biện pháp sử dụng, lốt hiệu phân biệt và bài tập củng nắm rèn luyện. Vào từng cách áp dụng cô sẽ bổ sung cả mẹo nhận biết và để ý những ngôi trường hợp quan trọng đặc biệt để chúng ta học tương đối đầy đủ và hiểu kiến thức và kỹ năng thì hiện tại kết thúc chi máu nhất.

*

#1. KHÁI NIỆM

Thì hiện tại tại hoàn thành sử dụng để diễn đạt về một hành động đã ngừng cho tới thời điểm hiện tại mà ko bàn về thời gian ra mắt nói. 

*

Ví dụ về thì hiện tại hoàn thành

#2. CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

- Câu khẳng định

Cấu trúc: S + have/ has + PII.

S = I/ We/ You/ They + haveS = He/ She/ It + has

Ví dụ:

have graduated from my university since 2012. (Tôi tốt nghiệp đại học từ năm 2012.)We have worked for this company for 4 years. (Chúng tôi thao tác cho công ty này 4 năm rồi.)She has started the assignment. ( Cô ấy đã bước đầu với nhiệm vụ.

 

- Câu bao phủ định

Cấu trúc: S + haven’t/ hasn’t + PII.

haven’t = have nothasn’t = has not

Ví dụ:

We haven’t met each other for a long time.(Chúng tôi không chạm chán nhau vào một thời hạn dài rồi.)Daniel hasn’t come back his hometown since 2015. (Daniel không trở lại quê hương của bản thân mình từ năm 2015.)I haven’t started the assignment (Tôi chưa ban đầu với nhiệm vụ)

 

- Câu nghi vấn

Q: Have/Has + S + PII?

A: Yes, S + have/ has.

No, S + haven"t / hasn"t.

Ví dụ:

Have you ever travelled to Vietnam? (Bạn đang từng phượt tới Việt Nam bao giờ chưa?) // Yes, I have./ No, I haven’t.Has she arrived London yet? (Cô ấy đang tới Luân Đôn chưa?) // Yes, she has./ No, she hasn’t.Have you started the assignment? (Bạn đã bước đầu với công việc, nhiệm vụ

 

#3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

➣ Hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không đề cập tới nó xảy ra lúc nào.

Ví dụ 1: I have done all my homework. (Tôi đã làm hết bài xích tập về nhà.)Ví dụ 2: He has lost my key. (Anh ấy đã làm mất đi chìa khóa của tôi.)

He has lost my key

➣ Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

Ví dụ 1: They’ve been married for nearly fifty years. (Họ đang kết hôn được 50 năm.)Ví dụ 2: She has lived in Tokyo all her life. (Cố ấy sẽ sống cả đời sinh hoạt Liverpool.)

They’ve been married for nearly fifty years

Lưu ý : chúng ta có thể sử dụng Thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn cho phần đông trường vừa lòng như ví dụ như 2.

Ví dụ:

She has been living in Tokyo all her life.It’s been raining for hours.

➣ Diễn tả hành động đã từng có tác dụng trước đây và bây giờ vẫn còn làm

Ví dụ 1: He has written three books and he is working on another book. (Anh ấy đã viết được 3 cuốn sách với đang viết cuốn tiếp theo.)Ví dụ 2: I’ve played the guitar ever since I was a teenager. (Tôi đã nghịch guitar kể từ khi còn nhỏ.)

I’ve played the guitar ever since I was a teenager

➣ Sử dụng một mệnh đề cùng với “since” chỉ ra khi một cái gì đó ban đầu trong quá khứ:

Ví dụ 1: They’ve stayed with us since last week. (Họ đã ở với chúng tôi từ tuần trước.)Ví dụ 2:have worked here since I left school. (Tôi đã thao tác ở đây kể từ thời điểm tôi tách trường.)

They’ve stayed with us since last week

➣ Một ghê nghiệm cho tới thời điểm bây giờ (thường dùng trạng từ ever)

Ví dụ 1: My last birthday was the worst day I’ve ever had. (Sinh nhật năm trước là ngày tệ tuyệt nhất đời tôi.)Ví dụ 2: Have you ever met George? Yes, but I’ve never met his wife. (Bạn đã bao giờ gặp George chưa? Có, mà lại tôi chưa khi nào gặp vk anh ta)

My last birthday was the worst day I’ve ever had

➣ Về một hành động vào quá khứ nhưng đặc trưng tại thời điểm nói

Ví dụ 1: I can’t get in my house. I’ve lost my keys. (Tôi ko thể vào trong nhà được. Tôi tấn công mất chùm chìa khóa của chính mình rồi.)Ví dụ 2: Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping. (Teresa không tồn tại ở nhà. Tôi nghĩ cô ấy sẽ đi thiết lập sắm.)

Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping

Lưu ý sệt biệt: Trong một số trong những trường hợp, ta sử dụng trạng thái quá khứ phân từ của đụng từ to lớn BE: BEEN như một dạng thừa khứ phân trường đoản cú của hễ từ GO.

Trong các thì giờ Anh, "thì hiện tại hoàn thành" và "thì thừa khứ đơn" là 2 thì rất nhiều bạn dễ bị nhầm lẫn biện pháp sử dụng. Chính vì vậy, các bạn lưu ý thật kỹ để sử dụng thì giờ Anh thật phải chăng trong ngữ cảnh nhé!

#4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

- just, recently, lately: gần đây, vừa mới

- already: rồi

- before: trước đây

- ever: đã từng

- never: chưa từng, ko bao giờ

- yet: chưa (dùng trong câu che định và câu hỏi)

 

- for + N – quãng thời gian: trong khoảng tầm (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 2 months: trong vòng 2 tháng

- since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1992, since June, …)

- so far = until now = up lớn now = up lớn the present: cho mang đến bây giờ

- in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: trong …. Qua ( Ví dụ: During the past 2 years: trong hai năm qua)

 

 

*** Vị trí của các trạng từ vào thì hiện tại hoàn thành:

- already, never, ever, just: sau “have/ has” và đứng trước cồn từ phân từ II.

- already: cũng rất có thể đứng cuối câu.

Ví dụ: I have just come back home. (Tôi vừa bắt đầu về nhà.)

- Yet: đứng cuối câu, cùng thường được sử dụng trong câu tủ định và nghi vấn.

Ví dụ: She hasn’t told me about you yet. (Cô ấy vẫn chưa kể với tôi về bạn.)

- so far, recently, lately, up khổng lồ present, up lớn this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: hoàn toàn có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ: I have seen this film recently. (Tôi xem bộ phim này ngay gần đây.)

#5. BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Sau lúc học kỹ năng và kiến thức ngữ pháp cơ bản về thì bây giờ hoàn thành các bạn nên làm bài xích tập dưới đây để củng cố vững chắc hơn, phát âm và biết phương pháp áp dụng tốt nhất nhé!

Bài tập 1: Đọc các tình huống, sử dụng những động từ sau đây và viết lại câu với thì lúc này hoàn thành:

arrive - break – fall - go - up - grow - improve – lose

 

1. Tom is looking for his key. He can"t find it.

= Tom has lost his key.

2. Lisa can"t walk và her leg is in plaster.

Lisa .................... . .... ............................................ .

3. Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.

The bus fare ........................................ .............. ..

4. Maria"s English wasn"t very good. Now it is better.

Her English .............................................................. .

 5. Dan didn"t have a beard before. Now he has a beard.

Dan ..........................................................................

6. This morning I was expecting a letter. Now I have it.

The letter .................................................................

7. The temperature was 20 degrees. Now it is only 12.

The .................................................... ........................... ..

Bài tập 2: chọn “Been” hoặc “Gone”

1, James is on holiday. He"s gone to lớn Italy.

2, Hello! I"ve just ........... ... To lớn the shops. I"ve bought lots of things.

3, A lice isn"t here at the moment. She"s ..... .......... ............................ To lớn the shop to get a newspaper.

4, Tom has ..................................... Out. He"ll be back in about an hour.

5, "Are you going lớn the bank?" - "No, I"ve already ..... . ....................... ..... To lớn the bank."

Bài tập 3: vấn đáp các thắc mắc dựa vào từ trong ngoặc

1. Would you like something to eat?

 No, thanks. ..... I have just had lunch... (I / just / have / lunch)

 2. Vì you know where Julia is?

Yes, .................................. ................................................. .. ..... ............. . .. (I / just / see / her)

 3. What time is David leaving?

.....................................................................................................................(He / already / leave)

4. What"s in the newspaper today?

I don"t know. .. ............................................................. .............................. (I / not / read / it / yet)

5. Is Sue com ing khổng lồ the cinema with us?

No, ....... .. ............................................................................. .... .. (She / already / see / the film)

6. Are your friends here yet?

Yes, .. ................ .......................................................................................... (they / just / arrive)

7. What does Tim think about your plan?

...........................................................................................................(we / not / tell / him / yet)

Bài tập 4: Đọc trường hợp và viết lại câu với các từ just, already hoặc yet.

1. After lunch you go khổng lồ see a friend at her house. She says, "Would you lượt thích something khổng lồ eat?"

You say: No thank you. I"ve just had lunch. (have lunch)

2. Joe goes out. Five minutes later, the phone rings & the caller says, "Can I speak khổng lồ joe?"

You say: I"m afraid .... ........... .... ..................... .................................... ..... . (go out)

3.You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts to lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! ................ .......................................................... . (not / finish)

4. You plan lớn eat at a restaurant tonight. You phoned to lớn reserve a table. Later your friend says, "Shall I phone to lớn reserve a table?

 You say: No, ............ ............................... ........... .... ....... ................. ...... . (do it)

 5. You know that a friend of yours is looking for a place khổng lồ live. Perhaps she has been successful. Ask her.

You say: .. ....... ............ . ................... .. ..................... ..... ..... ... .... ... . .... ? (find)

6. You are still thinking about where lớn go for your holiday. A friend asks, "Where are you going for your holiday?

 You say: ...................... .......... ................... . ........................ ..... .... ...... . (not / decide)

7. Linda went shopping, but a few minutes ago she returned. Somebody asks, "Is Linda still out shopping?"

You say: No, .... ........................................................ ................................ (come back)

Bài tập 5: phân chia thì hiện tại tại hoàn thành và vượt khứ đơn. (Bài tập nâng cấp này để giúp bạn phân biệt rõ về thì hiện tại xong và quá khứ 1-1 – đấy là 2 thì nhiều bạn dễ bị lầm lẫn nhất)

1. When………you………this wonderful skirt? (to design)

2. My mother………into the van. (not/ to lớn crash)

3. The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)

4.………you………your aunt last week? (to phone)

5. He………milk at school. (not/ to drink)

6. The police………two people early this morning. (to arrest)

7. She………to japan but now she………back. (to go – to come)

8. Dan………two tablets this year. (already/ khổng lồ buy)

9. How many games………so far this season? (your team/ khổng lồ win)

10. Peter……… football yesterday.

11. They……… the car. It looks new again.

Xem thêm: Truyện Đêm Tân Hôn Lãng Mạn, Quý Nhân Chương 7: Đêm Tân Hôn

12. Last year we……… khổng lồ Italy.

13. John and Peggy……… the book. Now they can watch the film.

14. I……… my friend two days ago.

15. We……… another country before.

16. She……… a new oto in 2011.

17. I’m sorry, but I……… my homework.

18. .……… the trò chơi of chess?

Bài tập 6: bạn hãy viết các thắc mắc để hỏi những việc mọi bạn đã làm, dùng với ‘over’

1, (ride / horse?) ... Have you ever ridden a horse?

2, (be /" California?) Have ..................................................................................................

3, (run / marathon?) .... .......................................................................... ....... .. ................

4, (speak / famous person?) ..............................................................................................

5, (most beautiful place / visit?) What’s............................................................................

#6. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

2, Lisa has broken her leg.

3, The bus fare has gone up.

4, Her English has improved.

5, Dan has grown a beard.

6, The letter has arrived.

7, The temperature has fallen.

Bài tập 2:

2, been

3, gone

4, gone

5, been

Bài tập 3:

2. Yes, I"ve just seen her.

Yes, I have just seen her.

or Yes, I just saw her.

3. He"s already left.

He has already left.

or He already left.

4. I haven"t read it yet.

or I didn"t read it yet.

5. No, she"s already seen the film.

No, she has already seen.

or No, she already saw.

 6. Yes, they"ve just arrived.

 Yes, they have just arrived.

or Yes, they just arrived.

7. We haven"t told him yet.

or We didn"t tell him yet.

Bài tập 4:

2. He"s just gone out / He has just gone out / He just went out.

3. I haven"t finished yet / I didn"t finish yet

4. I"ve already done it / I have already done it / I already did it.

5. Have you found a place khổng lồ live yet? / Did you find a place ... ?

6. I haven"t decided yet / I didn"t decide yet.

7. She"s just come back / She has just come back / She just came back.

Bài tập 5:

1. When did you thiết kế this wonderful skirt?

2. My mother did not crash into the van.

3. The boys took off the mudguards of their bicycles.

4. Did you phone your aunt last week?

5. He did not drink milk at school.

6. The police arrested two people early this morning.

7. She went to japan but now she has come back.

8. Dan has already bought two tablets this year.

9. How many games has your team won so far this season?

Bài tập 6:

2, Have you ever been to California?

3, Have you ever run (in) a marathon?

4, Have you ever spoken khổng lồ a famous person?

5, What"s the most beautiful place you"ve ever visited? / ... You have ever visited?

 

Với những kiến thức và kỹ năng về thì lúc này hoàn thành (Present Perfect) và bài tập thực hành trên đây, cô Hoa tin rằng các bạn đã nắm rõ và hoàn toàn có thể vận dụng suôn sẻ tru khi thực hiện ngữ pháp giờ đồng hồ Anh nói tầm thường và lúc làm bài bác TOEIC Reading nói riêng.