BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN

Thì bây giờ đơn không còn khó như chúng ta nghĩ đâu. Để cầm chắc kiến thức và kỹ năng về thì ngữ pháp này, hãy thuộc zagranmama.com rèn luyện qua các bài tập thì bây giờ đơn dưới đây. Đừng quên kiểm tra đáp án phía dưới để hoàn toàn có thể tự reviews bài làm của chính bản thân mình nhé!

> cấu tạo và cách dùng chuẩn xác của thì bây giờ đơn 

> cấu trúc và giải pháp dùng thì lúc này hoàn thành


*

> học tập tiếng Anh ở đâu tốt nhất?

> top 3 cách thức học giờ Anh kết quả nhất cố gắng giới

Cùng xem lại các cách dùng, cấu trúc của thì bây giờ đơn qua video trên nhé! 

Các bài tập thì hiện tại đơn dưới đây đều ở tại mức cơ bản, chắc hẳn rằng các các bạn sẽ làm được ? Đừng xem câu trả lời trước khi xong xuôi bài tập nhé ? Còn nếu bạn vẫn chưa nạm chắc kỹ năng và kiến thức thì hãy theo dõi đoạn clip dưới đây nhé! bên cạnh ra, chúng ta cũng có thể tham khảo phương thức học giờ Anh toàn vẹn tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn lớp 5 có đáp án

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là cỗ học liệu độc quyền bởi vì zagranmama.com xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức căn nguyên tiếng Anh bao hàm Phát Âm, trường đoản cú Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện chuyên nghiệp 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ học tập viên cần học vững chắc và kiên cố nền tảng giờ đồng hồ Anh, tương xứng với những lứa tuổi.

☀ học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tinh tế để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ học viên phải khắc phục điểm yếu kém về nghe nói, tự vựng, bội phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.


TỚI NHÀ SÁCH

Trước khi bắt đầu, hãy cùng nhau xem đoạn clip dưới đây để lưu giữ lại kiến thức và kỹ năng và sẵn sàng làm bài xích tập thì lúc này đơn một cách tốt nhất nhé!

Let’s start!


MỤC LỤC
Ẩn
BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN:
bài bác 1: Điền trợ đụng từ nghỉ ngơi dạng che định.
bài xích 2: lựa chọn dạng đúng của từ.
bài bác 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc.
bài xích 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ trong ngoặc.
bài 5: Viết lại thành câu trả chỉnh.
bài xích 6: dứt đoạn hội thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ.
ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
bài 1:
bài bác 2:
bài 3:
bài 4:
bài xích 5:
bài bác 6:

BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN:

Bài 1: Điền trợ cồn từ ở dạng lấp định.

1. I ………. Lượt thích tea.

2. He ………. Play football in the afternoon.

3. You ………. Go lớn bed at midnight.

4. They……….do the homework on weekends.

5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. Live in a big house.

8. The cat ………. Lượt thích me.

Bài 2: chọn dạng đúng của từ.

1. Police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a trắng coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window-shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary & Marcus eat outeats out everyday.

7. Mark usually watch/ watches TV before going to bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

Bài 3: Điền dạng đúng của từ vào ngoặc.

1. She (not study) ………. On Saturday.

2. He (have) ………. A new haircut today.

3. I usually (have) ……….breakfast at 6.30.

4. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores.

5. My mother often (teach)……….me English on Saturday evenings.

6. I like Math & she (like)……….Literature.

7. My sister (wash)……….the dishes every day.

8. They (not/ have)……….breakfast every morning.

Bài 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ trong ngoặc.

1. My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________

2. He (stay) up late? (sometimes) => ____________

3. I (do) the housework with my brother. (always) => ____________

4. Peter and Mary (come) to class on time. (never) => ____________

5. Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________

6. You (go) shopping? (usually) => ____________

7. She (cry). (seldom) => ____________

8. My father (have) popcorn. (never) => ____________

Bài 5: Viết lại thành câu hoàn chỉnh.

Eg: They/ wear suits to work? => bởi they wear suits lớn work?

1. She/ not/ sleep late on weekends =>________

2. We/ not/ believe/ ghost=>________

3. You/ understand the question? =>________

4. They/ not/ work late on Fridays =>________

5. David/ want some coffee? =>________

6. She/ have three daughters =>________

7. When/ she/ go to her Chinese class? =>________

8. Why/ I/ have lớn clean up? =>________

ĐỌC THÊM 6 phép tắc vàng để nói giờ Anh như gió

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là cỗ học liệu độc quyền vì zagranmama.com xây dựng, cung ứng đầy đầy đủ kiến thức nền tảng gốc rễ tiếng Anh bao gồm Phát Âm, từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện chuyên nghiệp hóa 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách đó dành cho:

☀ học viên yêu cầu học vững chắc nền tảng tiếng Anh, tương xứng với phần nhiều lứa tuổi.

☀ học sinh, sinh viên đề nghị tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ học tập viên cần khắc phục nhược điểm về nghe nói, tự vựng, bội phản xạ tiếp xúc Tiếng Anh.

Xem thêm: Download Full Set Of Photos 2 Hot Girl In Tuyet Tinh Coc Hai Phong


Bài 6: xong đoạn hội thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ.

My cousin, Peter, (have)……….. A dog. It (be)……….. An intelligent pet with a short tail & big đen eyes. Its name (be)……….. Kiki & it (like)……….. Eating pork. However, it (never/ bite) ……….. Anyone; sometimes it (bark)……….. When strange guests visit. Lớn be honest, it (be)……. Very friendly. It (not/ like)……….. Eating fruits, but it (often/ play)……….. With them. When the weather (become)……….. Bad, it (just/ sleep)……….. In his cage all day. Peter (play)……….. With Kiki every day after school. There (be)……….. Many people on the road, so Peter (not/ let)……….. The dog run into the road. He (often/ take)……….. Kiki khổng lồ a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)……….. Naughty, but Peter loves it very much.

*
bài tập thì hiện tại đơn

ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1: 

1. I don’t lượt thích tea.

2. He doesn’t play football in the afternoon.

3. You don’t go to lớn bed at midnight.

4. They don’t bởi the homework on weekends.

5. The bus doesn’t arrive at 8.30 a.m.

6. My brother doesn’t finish work at 8 p.m.

7. Our friends don’t live in a big house.

8. The cat doesn’t like me.

Bài 2: 

1. Police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a white coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window-shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary và Marcus eat out/ eats out everyday.

7. Mark usually watch/ watches TV before going khổng lồ bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

Bài 3: 

1. She doesn’t study on Saturday.

2. He has a new haircut today.

3. I usually have breakfast at 6.30.

4. Peter doesn’t study very hard. He never gets high scores.

5. My mother often teaches me English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math và she likes Literature.

7. My sister washes the dishes every day.

8. They don’t have breakfast every morning.

Bài 4: 

1. => My brothers often sleep on the floor.

2. => Does he sometimes stay up late?/ Does he stay up late sometimes?

3. => I always bởi the housework with my brother.

4. => Peter và Mary never come to class on time.

5. => Why does Johnson always get good marks?

6. => Do you usually go shopping?

7. => She seldom cries.

8. => My father never has popcorn.

Bài 5: 

1. She doesn’t sleep late on weekends.

2. We don’t believe in ghost.

3. Vị you understand the question?

4. They don’t work late on Fridays.

5. Does David want some coffee?

6. She has three daughters.

7. When does she go lớn her Chinese class?

8. Why do I have lớn clean up?

Khoá học tập trực tuyến đường dành cho:

☀ chúng ta mất nơi bắt đầu Tiếng Anh hoặc mới bước đầu học giờ Anh nhưng chưa xuất hiện lộ trình phù hợp.

☀ chúng ta có quỹ thời gian eo thon nhưng vẫn hy vọng muốn tốt Tiếng Anh.

☀ Các bạn có nhu cầu tiết kiệm chi phí học tiếng Anh tuy nhiên vẫn đạt hiệu quả cao


/" class="su-button su-button-style-3d" style="color:#030078;background-color:#efd62d;border-color:#c0ac24;border-radius:8px;-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px" target="_blank" rel="noopener noreferrer" title="zagranmama.com ONLINE"> TỚI TRANG HỌC ONLINE

Bài 6: 

My cousin, Peter, (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail và big đen eyes. Its name (be) is Kiki & it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To lớn be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not like/ doesn’t like eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not let/ doesn’t let the dog run into the road. He (often/ take) often takes Kiki to lớn a large field to lớn enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Hãy “note” lại hồ hết lỗi sai mình chạm chán phải khi làm bài xích tập về thì bây giờ đơn nhé. Có như vậy lần sau chúng mình bắt đầu tránh khỏi được những lỗi không đúng khi thực hiện thì này đấy. Các bạn cũng có thể rèn luyện thêm nhiều bài xích tập thú vị, hữu dụng khác tại Học giờ đồng hồ Anh online. Và hãy tham khảo thêm cách “Một mon xóa mù tiếng Anh” cùng zagranmama.com tại phía trên nhé!


/" class="su-button su-button-style-3d" style="color:#030078;background-color:#efd62d;border-color:#c0ac24;border-radius:8px;-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px" target="_blank" rel="noopener noreferrer" title="zagranmama.com ONLINE"> GIAO TIẾP TIẾNG ANH SAU 6 THÁNG