Hợp Âm Dáng Đứng Bến Tre

Ai đứng như láng dừa tóc dài cất cánh trong gió tất cả phải người còn đó là đàn bà của bến tre ( con gái của tỉnh bến tre ) Năm xưa đi vào đạn lửa đi như nước đồng chí tràn về Ôi những nhỏ người làm nên Đồng Khởi Ơi, đa số cây dừa nhằm lại đến ta trơn quê Ơi tóc ai dài vướng lại dáng đứng tỉnh bến tre Ơi tóc ai dài vướng lại dáng đứng Bến Tre mỗi lúc đi xa dừa ơi ta ghi nhớ lắm nghe vườn cửa trái trái xum xuê, biển cả khơi tôm cá đầy ghe nhớ dòng sông dài Hàm Luông bến ta quen xịt Lại nhớ tóc ai nhiều năm còn mang dáng đứng bến tre Lại nhớ tóc ai lâu năm còn sở hữu dáng đứng tỉnh bến tre

Bạn đang xem: Hợp âm dáng đứng bến tre


Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Phim Conan Thám Tử Lừng Danh Tập Cuối, Xem Phim Conan Tập Cuối Cùng

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.